รหัสแผ่น CD216 เสียงอ่านหนังสือ สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม
บทประพันธ์โดย อ.สุทัสสา อ่อนค้อม
             
MP3 บันทึกที่  64 k. Bit/s  44100 Hz  Stereo. จำนวน 1 แผ่น
เล่นได้ทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องเล่น MP3
สงวนสิทธิ์ห้ามจัดจำหน่าย อนุญาตให้จัดทำเพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น
ทางเว็บได้รับต้นฉบับจากคุณ ดวงใจ duangjai@symphony.co.th
ขอขอบคุณ และขออนุโมทนาแทนทุกท่านไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ
 
 
     

เนื้อหาที่บรรจุในแผ่นมีดังนี้

เวลา / นาที

01 สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม ม้วนที่ 1

(58:00)

02 สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม ม้วนที่ 2

(58:03)

03 สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม ม้วนที่ 3

(56:44)

04 สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม ม้วนที่ 4

(56:20)

05 สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม ม้วนที่ 5

(58:38)

06 สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม ม้วนที่ 6

(57:12)

07 สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม ม้วนที่ 7

(59:22)

08 สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม ม้วนที่ 8

(57:42)

09 สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม ม้วนที่ 9

(57:54)

10 สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม ม้วนที่ 10

(59:53)

11 สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม ม้วนที่ 11

(57:14)

12 สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม ม้วนที่ 12

(57:02)

13 สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม ม้วนที่ 13

(57:23)

14 สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม ม้วนที่ 14

(56:33)

15 สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม ม้วนที่ 15

(57:29)

16 สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม ม้วนที่ 16

(59:29)

17 สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม ม้วนที่ 17

(57:54)

18 สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม ม้วนที่ 18

(58:06)

19 สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม ม้วนที่ 19

(58:21)

20 สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม ม้วนที่ 20

(47:28)