รหัสแผ่น CD208 พระธรรมเทศนา โดย หลวงตาแพรเยื่อไม
วัดพระศรีมหาธาตุ หมู่ 6 ถ.พหลโธิน ต.อนุสาวรีย์ บางเขน กรุงเทพฯ 10220
             
MP3 บันทึกที่  64 k. Bit/s  44100 Hz  Mono. จำนวน 1 แผ่น
เล่นได้ทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องเล่น MP3
สงวนสิทธิ์ห้ามจัดจำหน่าย อนุญาตให้จัดทำเพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น
ทางเว็บได้รับต้นฉบับจากคุณ สุภาณี supanee@greenthailand.net
ขอขอบคุณ และขออนุโมทนาแทนทุกท่านไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ
 
 
   

เนื้อหาที่บรรจุในแผ่นมีดังนี้

เวลา / นาที

เนื้อหาที่บรรจุในแผ่นมีดังนี้

เวลา / นาที

00 บทนำ

(3:49)

11 มองโลก

(59:22)

01 วันวิสาขปุณณมี

(38:35)

12 อุบายแก้จน (ไม่จบ)

(60:59)

02 สวัสดี

(57:03)

13 ที่พึ่งทางใจ

(54:36)

03 น้ำใจ

(60:49)

14 พุทธบูชา (ไม่จบ)

(60:17)

04 ธรรมะกับคน

(55:29)

15 มหานิยม

(57:06)

05 ความผ่องใส

(56:36)

16 อารักขธรรม

(60:24)

06 การเตรียมพร้อม ตอน 1

(56:48)

17 การวางแผนครอบครัว

(61:03)

07 การเตรียมพร้อม ตอน 2

(60:59)

18 ธรรมะคือคุณากร

(61:15)

08 งานของชีวิต ตอน 1

(59:45)

19 หลวงตาพบเทวฑูต

(37:34)

09 งานของชีวิต ตอน 2

(50:59)

20 เพลงเขมรโพธิสัตว์

(6:16)

10 การปฏิบัติตนเอง

(60:52)