รหัสแผ่น CD205 พระธรรมเทศนา งานวันมาฆบูชา 2548 จัดโดยคณะลานธรรมปฏิบัติ
จัดงานขึ้นในวันที่ วันที่ 19 - 23 กุมภาพันธ์ 2548 ณ ท้องสนามหลวง
             
       
MP3 บันทึกที่  128 k. Bit/s  44100 Hz  Stereo. จำนวน 1 แผ่น
เล่นได้ทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องเล่น MP3
สงวนสิทธิ์ห้ามจัดจำหน่าย อนุญาตให้จัดทำเพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น
บันทึกเสียงโดยชมรมเพื่อนคุณธรรม
ทางเว็บได้รับต้นฉบับจากคุณ รพงษ์ rapong@hotmail.com
ขอขอบคุณ และขออนุโมทนาแทนทุกท่านไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ
     
       
 
 
     

เนื้อหาภายในแผ่นมีดังนี้

เวลา / นาที

01 หลวงพ่อสาคร ธมมาวุธโธ

(53:13)

02 หลวงพ่อคำบ่อ ฐิตปัญโญ

(60:08)

03 พระอาจารย์สว่าง ติกขะวีโร

(47:46)

04 พระอาจารย์ทองมั่น

(78:02)

05 พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก

(68:27)

06 พระวิสุทธิสังวรเถร (หลวงพ่อเลี่ยม ฐิตธมโม)

(47:42)

07 พระครูเขมคุณโสภณ (หลวงปู่จันทร์แรม เขมสิริ)

(35:02)

08 พระครูสังฆรักษ์ (พระอาจารย์ไชยา สิริธมโม)

(15:37)

09 พระอาจารย์วัลลภ ชวนปัญโญ

(42:15)

10 พระโสภณคุณาธาร(หลวงปู่มหาเนียม สุวโจ)

(54:27)

11 พระครูเกษมวรกิจ (หลวงพ่อวิชัย เขมิโย)

(60:39)

12 พระโพธินันท์มุนี (หลวงพ่อสมศักดิ์ ปณฑิโต)

(51:00)

13 พระครูเกษมธรรมทัต

(65:30)

14 พระอาจารย์สมศักดิ์ โสรโท

(54:48)

15 พระอุดมสังวรญาณ (สน อนาลโย)

(50:14)

16 หลวงพ่อคำเขียน สุวณโณ

(69:38)