รหัสแผ่น CD200 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)
ชุด ธรรมะมองโลก 2547
             
   
MP3 บันทึกที่  64 k. Bit/s  44100 Hz  Mono. จำนวน 1 แผ่น
เล่นได้ทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องเล่น MP3
สงวนสิทธิ์ห้ามจัดจำหน่าย อนุญาตให้จัดทำเพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น
ทางเว็บได้รับต้นฉบับจากคุณ มโนธรรม manodham@ji-net.com
ขอขอบคุณ และขออนุโมทนาแทนทุกท่านไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ
 
 
 
   

เนื้อหาภายในแผ่นมีดังนี้

เวลา / นาที

01 บริหารคนต้องให้ได้ทั้งใจ ไปถึงทั้งโลก

(81:47)

02 คนไทยไม่มีวินัย เพราะไม่รู้จักใช้เสรีภาพ

(51:53)

03 เมืองไทยกับหุ้นใหญ่ ( ลิเวอร์พูล )

(38:38)

04 รัฐศาสตร์เพื่อชาติVSรัฐศาสตร์เพื่อโลก

(69:57)

05 เมื่อ D.N.A เข้ามา จริยธรรมจะว่าอย่างไร

(102:06)

06 โรงเรียนวิถีพุทธ ปฏิรูปการศึกษาอย่างบูรณาการ

(110:41)

07 สิทธิสตรีนิด สังคายนาหน่อย

(55:06)

08 ไม่อยากลาสิกขา จะบอกอย่างไรจึงจะไม่ฝืนใจโยมบิดามารดา

(42:47)

09 แปดนั้นรวมให้ดี จะถึงจุดหมายเร็วไว

(23:02)

10 เข้าพรรษากับอุดมคติของพระพุทธศาสนา

(56:28)

11 เลิกพูดเสียทีว่า เกิดมาใช้หนี้กรรม

(110:17)

12 เคราะห์ร้ายเจอประเทศไหนกลายเป็นโชค โชคดีเจอประเทศใดกลายเป็นเคราะห์

(91:54)

13 จะวิ่งไล่ตามความสุข หรือจะก้าวไปในความสุข

(48:49)

14 เพศศึกษาพลาดแน่ ถ้ามองแค่เพศสัมพันธ์

(68:13)

15 เพราะเครียดใช่ไหม ฝรั่งจึงได้เจริญอย่างนี้

(87:21)

16 เดินหน้าหาความจริง จับให้ได้สิ่งจำเป็น

(60:06)

17 อย่าลืมคู่ต่างที่มาเติมให้เต็ม

(54:38)