รหัสแผ่น CD188 พรรษาปฏิบัติ 2546 โดย หลวงพ่อคำเขียน สุวัณโณ
วัดป่าสุคะโต ต.ท่ามะไฟหวาน อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150
               
MP3 บันทึกที่  96 k. Bit/s  44100 Hz Stereo. จำนวน 2 แผ่น
เล่นได้ทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องเล่น MP3
สงวนสิทธิ์ห้ามจัดจำหน่าย อนุญาตให้จัดทำเพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น
ทางเว็บได้รับต้นฉบับจากคุณ นพ Lilydome@hotmail.com
ขอขอบคุณ และขออนุโมทนาแทนทุกท่านไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ
 
 

ซีดีพรรษาปฏิบัติ ๒๕๔๖ ชุดนี้ 

ได้รวมเอาเทปอบรมเจริญสติที่หลวงพ่อคำเขียน สุวัณโณได้อบรมให้แก่เพื่อนภิกษุสามเณร และญาติธรรมที่อยู่จำพรรษาในปี๒๕๔๖ร่วมกัน ฟังเป็นประจำหลังทำวัตรเช้า ณ วัดป่าสุคะโต  โดยหลวงพ่อได้นำเอาหลักธรรม หลักปฏิบัติ และ ประสบการณ์ในการฝึกเจริญสติแนวหลวงพ่อเทียน ตามที่ท่านได้ฝึกมาตลอดระยะเวลาเกือบสี่สิบพรรษา มาเล่าให้ผู้ปฏิบัติทั้งใหม่และเก่าฟัง เพื่อเป็นกำลังใจ ให้แนวปฏิบัติ และเสริมให้ผู้ปฏิบัติได้หมั่นทำความเพียรเจริญสติเจริญความรู้สึกตัวให้ตื่นต่อเนื่อง ได้มากขึ้น ชัดขึ้น เพื่อที่จิตจะได้มีโอกาสกลับสู่ความเป็นปกติ  ตื่นตัว เห็นกาย เห็นจิต เห็นสภาวะสุข ทุกข์ ตามสภาพที่เป็นจริง อันจะนำมาซึ่งปัญญาญาณในการเห็นแจ้งทุกข์ ต้นเหตุแห่งทุกข์ และลด ละ ทุกข์ทางใจได้อย่างแท้จริง

 

ซีดีชุดนี้อัดในระบบ MP3, 96 kbps, stereo  ๑ ชุดมี ๒ แผ่น  สามารถนำไปเปิดฟังได้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งโปรแกรมเล่นไฟล์เสียง MP3 เครื่องเล่นซีดี MP3 และเครื่องเล่นวีซีดี ที่อ่านไฟล์ MP3 ได้ทั่วไป

 

ผมได้รวบรวมไฟล์คำสอนและเอกสารเกี่ยวกับการเจริญสติแนวหลวงพ่อเทียนจากครูบาอาจารย์และท่านผู้รู้หลายๆท่าน อัดรวมไว้ในโฟลเดอร์ Satidocuments  เพื่อให้ท่านเลือกอ่านได้ตามชอบใจ  

 

ผมได้นำเอาภาพถ่ายคราวที่หลวงพ่อคำเขียนร่วมเดินทางไปนมัสการสังเวชณียสถาน ประเทศอินเดียเมื่อต้นปี๒๕๔๗ที่ผ่านมา รวมไว้ในโฟลเดอร์ KamkhienIndia2547

 

ผมขอกราบขอบพระคุณหมู่สงฆ์วัดป่าสุคะโต อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ  ผู้อัดเทปต้นฉบับอบรมธรรมในพรรษาปี๒๕๔๖ชุดนี้  กราบขอบพระคุณพระอาจารย์เอนก เตชวโร เจ้าอาวาสวัดโมกข์ จ.ขอนแก่น ผู้ให้ความกรุณาอัดสำเนาเทปอบรมธรรมชุดนี้ให้ผมด้วยความรวดเร็วยิ่ง  และกราบขอบพระคุณหลวงพ่อคำเขียน สุวัณโณ  ที่กรุณาอนุญาตให้นำเทปอบรมธรรมชุดนี้ มาจัดทำเป็นซีดี MP3 ออกเผยแพร่สู่สาธารณะเป็นธรรมทานได้ตามที่ผมเห็นสมควร 

 

ซีดีชุดนี้…ไม่สงวนสิทธิ์…ในการทำซ้ำ และอัดแจกต่อๆกันไปเป็นธรรมทาน โดยต้องไม่ตัดต่อหรือเติมส่วนหนึ่งส่วนใดในสิ่งที่หลวงพ่อท่านได้พูดอบรมไว้ดีแล้ว

 

ขอเชิญทุกท่านฟังธรรมครับ -  นพ  lilydome@hotmail.com ๐๒/๐๕/๒๕๔๘

 

รายนามผู้ร่วมสนับสนุนการแจกซีดีเจริญสติแนวหลวงพ่อเทียนชุดนี้
เว็บซีดีธรรมะ (www.cdthamma.com) โดย คุณณัฎฐ์ วสุวงศ์สรณ์, คุณหมอคงศักดิ์  ตันไพจิตร, คุณSupranee Wang, คุณสมบัติ-คุณอมร  วัฒนพงศ์, คุณนนทยา รุสิตานนท์, คุณSawvakhon  Muenmee, คุณอิสรัฐ  โอแสงธรรมนนท์ และญาติ,คุณยงยุทธ  โรจนวรเกียรติ, คุณอนงค์นุช  โกไศยกานนท์, คุณโสรยา-พัฒนาพงศ์  โกไศยกานนท์, และผู้ที่นำซีดีชุดนี้ไปอัดสำเนาแจกต่อกันไปเพื่อเป็นธรรมทานทุกท่าน

 
   

รายชื่อไฟล์ธรรมะบนแผ่นซีดีชุด " พรรษาปฏิบัติ ๒๕๔๖ "  แผ่นที่ 1

Kamkhien21A 14JUL2546

Kamkhien27A 23JUL2546

Kamkhien32B 03AUG2546

Kamkhien21B 15JUL2546

Kamkhien27B 24JUL2546

Kamkhien33A 05AUG2546

Kamkhien22A 16JUL2546

Kamkhien28A 25JUL2546

Kamkhien34A 06AUG2546

Kamkhien22B 16JUL2546

Kamkhien28B 26JUL2546

Kamkhien35A 07AUG2546

Kamkhien22B 19JUL2546

Kamkhien29A 27JUL2546

Kamkhien36A 08AUG2546

Kamkhien23A 17JUL2546

Kamkhien29B 27JUL2546

Kamkhien37A 14AUG2546

Kamkhien23B 18JUL2546

Kamkhien30A 01AUG2546

Kamkhien38A 16AUG2546

Kamkhien24A 20JUL2546

Kamkhien31A 02AUG2546

Kamkhien38B 17AUG2546

Kamkhien26A 22JUL2546

Kamkhien32A 03AUG2546

Kamkhien40A 18AUG2546

   
 
   

รายชื่อไฟล์ธรรมะบนแผ่นซีดีชุด " พรรษาปฏิบัติ ๒๕๔๖ "  แผ่นที่ 2

Kamkhien41A 19AUG2546

Kamkhien49A 01SEP2546

Kamkhien57A 19SEP2546

Kamkhien42A 20AUG2546

Kamkhien50A 02SEP2546

Kamkhien57B 19SEP2546

Kamkhien42B 21AUG2546

Kamkhien50B 03SEP2546

Kamkhien57C 20SEP2546

Kamkhien44A 22AUG2546

Kamkhien51A 04SEP2546

Kamkhien57D 20SEP2546

Kamkhien45A 23AUG2546

Kamkhien52A 06SEP2546

Kamkhien58A 21SEP2546

Kamkhien46A 24AUG2546

Kamkhien53A 07SEP2546

Kamkhien58B 21SEP2546

Kamkhien47A 28AUG2546

Kamkhien54A 09SEP2546

Kamkhien59A 22SEP2546

Kamkhien48A 30AUG2546

Kamkhien55A 17SEP2546

Kamkhien60A 23SEP2546

Kamkhien48B 31AUG2546

Kamkhien56A 18SEP2546