รหัสแผ่น CD177 พระธรรมเทศนา โดย หลวงปู่เจี๊ยะ จุนฺโท
วัดป่าภูริทัตตปฏิปทาราม อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
             
     
MP3 บันทึกที่  64 k. Bit/s  44100 Hz  Mono. จำนวน 1 แผ่น
เล่นได้ทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องเล่น MP3
สงวนสิทธิ์ห้ามจัดจำหน่าย อนุญาตให้จัดทำเพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น
ทางเว็บได้รับต้นฉบับจากคุณ สม somct@se-ed.net
ขอขอบคุณ และขออนุโมทนาแทนทุกท่านไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ
 
 
 
     

เนื้อหาที่บรรจุในแผ่นมีดังนี้

01 หลวงปู่เจี๊ยะ 1 MP3 ประวัติ (44:51)

02 หลวงปู่เจี๊ยะ 2 MP3 ประวัติ (44:47)

03 หลวงปู่เจี๊ยะ ณ วัดธรรมสถิตย์ (35:11)

04 การพิจารณากาย 13 ส.ค. 24 (38:40)

05 การใคร่ครวญพิจารณาเป็นสิ่งสำคัญ 2 ส.ค. 23 (24:55)

06 ปัญญาประกอบไปด้วยสมาธิ 7 ส.ค. 26 (29:30)

07 แสงสว่างทั้งหลายสว่างเหนือปัญญาไม่มี 22 ส.ค. 26 (24:19)

08 งานหลวงปู่หลุย 28 ธ.ค. 27 (31:22)

09 ชาดกเรื่อง ตา - ยาย 12 ม.ค. 30 (46:58)

10 นึกถึงแต่คำบริกรรมพุทโธ 24 ส.ค. 26 (29:53)

11 เทศน์ที่บ้านคุณ สุวิทย์ หวั่งหลี 15 ธ.ค. 31 (25:31)

12 ธรรมและปฏิบัติสมาธิภาวนา 26 พ.ย. 30 (43:42)

13 เทศน์ที่ ธนาคารแห่งประเทศไทย 26 พ.ย. 30 (44:08)

14 บวชกาย - บวชใจ 13 ส.ค. 24 (39:46)

15 บวชเพื่ออะไร 16 ส.ค. 24 (24:01)

16 ฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญา (22:23)

17 นั่งนานว่าพุทโธมากๆ 22 ก.ย. 23 (31:23)

18 เตสํ วูปสโมสุโข (29:52)

19 รูป อนัตตา (24:46)

20 หนทางเข้าสู่อริยะมรรค (29:37)

21 จิตตํ ทนฺตํ สุขาวหนฺ (30:42)

22 รูป อนิจจัง (23:54)

23 สมโถจ วิปัสนา 2 ส.ค. 23 (24:31)

24 พูดคุยชาวโพธาราม ธ.ค. 32 (62:16)

25 ทำอย่างไรให้ใจสงบ 30 ส.ค. 24 (42:31)

26 ณ พุทธมณฑล 31 ม.ค. 31(เทปตัดต่อ) (59:29)

27 ถามปัญหาธรรมะบ้าน คุณสุวิทย์ (14:12)

28 พูดคุยทั่วไป (29:01)

29 สนทนาธรรม (27:09)

30 เตสัง วูป สโม สุโข (29:42)

31 หลวงปู่เจี๊ยะ - 31 หลวงปู่เจี๊ยะ-- (46:41)

32 ถามตอบ 26 พ.mp3

33 ถามตอบ.mp3

34 ถามตอบ (6:44)

35 12 พ.ค. 33 (31:13)

36 9 ส.ค. 23 (37:03)

37 30 ส.ค. 24 (42:31)

38 3 ก.ย. 25 (30:29)

39 24 ส.ค. 26 (28:16)

40 24 ส.ค. 26 (ไม่ซํ้า ) (21:51)