รหัส CD170 พระธรรมเทศนา โดย พระอาจารย์ชยสาโร ภิกขุ
สถานพำนักสงฆ์ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
             
MP3 บันทึกที่  64 k. Bit/s  44100 Hz  Mono. จำนวน 2 แผ่น
เล่นได้ทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องเล่น MP3
สงวนสิทธิ์ห้ามจัดจำหน่าย อนุญาตให้จัดทำเพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น
ทางเว็บได้รับต้นฉบับจากคุณ สมคเน narsizsuz@yahoo.com
ขอขอบคุณ และขออนุโมทนาแทนทุกท่านไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ
 
 
   

แผ่นที่ 1 : รวมพระธรรมเทศนาปี พ.ศ.2545

01 Doing...being (39:48)

12 จุดจบ (46:38)

02 ชนะมาร (43:30)

13 วัชพืชในใจ (49:51)

03 อัศวินเขียว (39:50)

14 จำได้เพราะจำไว้ (49:41)

04 นั่งหลับตาอย่างเดียวไม่พอ (50:19)000000

15 หาแก่นจากต้นกล้วย (49:10)

05 สัญญาไม่เป็นสัญญา (44:22)

16 กรณียเมตตสูตร (52:59)

06 ธรรมะเอ็มแปด (48:21)

17 อยู่ต่ำน้ำท่วม (44:32)

07 เล่าเรื่องหลวงพ่อชา (47:22)

18 ปล่อยวางสร้างปัญญา (63:02)

08 พลังศักดิ์สิทธิ์ของผู้มีศีล (47:40)

19 ธัมโม หรือทึ่มโม้ (35:53)

09 รู้ทัน - กันหลง (50:41)

20 แก่แล้วอย่าเป็นธนูหัก (52:45)000000

10 กำไรจากทุกข์ (51:35)

21 อ่านใจ (49:08)

11 หยุด...แล้วดูทุกข์ (54:54)

 

   
 
   

แผ่นที่ 2 :  รวมพระธรรมเทศนาปี พ.ศ.2546

01 พร ๕ (48:54)

18 ไม่แน่ ไว้แก้อุปาทาน (53:12)

02 ยินดีในทุกข์ (46:33)

19 ภาวนาเชื่อมหัวใจกับสมอง (56:12)

03 พูดจาชอบ หรือชอบพูดจา (48:50)

20 พัฒนาจิตเป็นกลาง (53:41)

04 ฟังข่าว (50:34)

21 โยนิโสมนสิการ (51:35)

05 หมอดู หมอเดา (51:52)

22 เตรียมปฏิบัติอย่างไร (61:05)

06 ตารางตรวจกิเลส (51:01)

23 ของจริงยิ่งดูยิ่งชัด (45:42)

07 พลังศรัทธา (วิสาขบูชา) (48:41)

24 อาการผู้ก้าวหน้าในธรรม (39:06)

08 โต้คลื่นเวทนา (48:54)

25 มนุษย์ที่สมบูรณ์ (สัปปุริสธรรม) (55:43)

09 จิตสงบพบปัญญา (41:49)

26 สัจจะบารมี (45:23)

10 มรดกทางใจ (51:19)

27 ใกล้เกลือกินเกลือ (48:23)

11 กราบพระทำไม (52:32)

28 อานิสงส์การรักษาศีลแปด (45:58)

12 มหาอำนาจทางธรรม (53:11)

29 ถือตัวว่าไม่เก่ง (47:35)

13 ล้างสมอง (50:00)

30 ทำมั่งไม่ทำมั่ง ไม่ใช่มังคะลัง (55:23)

14 เพาะปัญญาแนวพุทธ (56:49)

31 ที่พึ่งทางใจมีหรือยัง (51:03)

15 ศรัทธาไว้ก่อน (45:51)

32 หลงจิตกะล่อน (43:25)

16 ความมหัศจรรย์ของจิตเป็นกลาง (52:37)

33 ทางด่วนสายปราโมทย์ (43:58)

17 รู้ทันธรรมชาติของความคิด (47:01)

34 นิ่งอย่างมีชีวิตอย่างยิ่ง (45:29)