รหัส CD101 พระธรรมเทศนา โดย หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
เทศน์อบรมพระ ชุด หลักของใจ
MP3 บันทึกที่  48 k. Bit/s  44100 Hz  Mono. จำนวน 10 แผ่น
เล่นได้ทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องเล่น MP3
สงวนสิทธิ์ห้ามจัดจำหน่าย อนุญาตให้จัดทำเพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น
ทางเว็บได้รับต้นฉบับจากคุณ นพรัตน์ nopudorn@hotmail.com
ทางเว็บได้รับต้นฉบับจากคุณ สม somct@se-ed.net
ขอขอบคุณ และขออนุโมทนาแทนทุกท่านไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ
 
 
 
   

เนื้อหาที่บรรจุในแผ่นที่ 1 มีดังนี้

1. 001P สติปัฏฐานสี่ 25 สค 05 (61:33)

27. 027P กอดกรรมฐานอยู่เฉย ๆ 9 มค 21 B

2. 002P อบรมพระ 2 กย 05 (42:22)

28. 028P แหวกแนว 28 มค 21

3. 003P พ่อแม่ครูอาจารย์เป็นแบบอย่าง 10 กย 05 (51:22)

29. 029P พระจริงพระกาฝาก 8 กพ 21 A

4. 004P สวากขาตธรรม 12 กย 05

30. 030P ตลาดมรรคผลนิพาน 17 มีค 21 B

5. 005P พระจริง พระปลอม 05 พย 05

31. 031P บ๋อยกลางเรือนของกิเลส 31 มีค 21 B

6. 006P อบรมพระ 25 มค 07

32. 032P วิเศษด้วยธรรม 17 เมย 21 A

7. 007P อริยสัจนอก อริยสัจใน 21 กพ 07

33. 033P ดัดสันดานด้วยกิเลส 24 เมย 21 B

8. 008P อบรมพระ 16 มีค 07

34. 034P เหนือสมมุติ 7 พค 21 A

9. 009P อบรมพระ 22 กค 07

35. 035P ใจฝึกทรมานได้ 16 พค 21 B

10. 010P กิเลส - ธรรมะ เป็นอย่างไร 23 กค 07

36. 036P ทนทุกข์เพื่อสุข 25 พค 21 A

11. 011P อบรมพระ 24 กค 07

37. 037P เปิดเผยโลกธาตุ 6 มิย 21 A

12. 012P อบรมพระ 29 พย 08

38. 038P ความบริสุทธิ์ 9 มิย 21 B

13. 013P อบรมพระ 17 เมย 09

39. 039P หันหลังให้ข้อปฏิบัติ 14 มิย 21 A

14. 014P ทิฏฐิมานะ 31 สค 09

40. 040P อริยสัจจริงอย่างนี้ 23 มิย 21 A

15. 015P ทำผ้าขี้ริ้วให้เป็นทองคำ 2 ธค 09

41. 041P กิเลสกลัวสติปัญญา 6 กค 21 A

16. 016P อวิชชารวมตัวปกปิดจิตแท้-ธรรมแท้ 5 ธค 09

42. 042P ที่สุดของจิต 3 สค 21 B

17. 017P นักปฏิบัติคือนักรบกล้าหาญ 5 ธค 09

43. 043P สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา 5 สค 21 B

18. 018P อบรมพระ 24 ธค 09

44. 044P ซ่อนเล็บ 10 ธค 21 B

19. 019P อบรมพระ 31 ธค 09

45. 045P ความเป็นอิสระของจิต 17 กค 21 A

20. 020P ธรรมะของพระพุทธเจ้า 10 มีค 10

46. 046P อย่ามัวเมาความจำ 30 กค 21 B

21. 021P อบรมพระ 27 มิย 10

47. 047P ปัญญาอบรมสมาธิ 10 สค 21 A

22. 022P กายคตาสติ 25 ตค 10

48. 048P หลักเกณฑ์ของวัฏจักร 17 สค 21 A

23. 023P ขาดความรอบคอบในสติ 13 พย 10

49. 049P ยอมตายกับความเพียร 23 สค 21 B

24. 024P อบรมพระ 21 กค 15

50. 050P ปลุกใจให้ต่อสู้ 28 สค 21 B

25. 025P ขอชัยชนะอย่างเดียว 11 พย 20 A

51. 051P รากแก้วของวัฏจักร 5 กย 21 A

26. 026P ของจริงเต็มตัว 21 ธค 20