รหัสแผ่น CD127 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)
ชุด ธรรมหลากหลาย 2546
             
       
MP3 บันทึกที่  96 k. Bit/s  44100 Hz  Mono. จำนวน 1 แผ่น
เล่นได้ทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องเล่น MP3
สงวนสิทธิ์ห้ามจัดจำหน่าย อนุญาตให้จัดทำเพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น

จัดทำแผ่นโดยวัดญาณเวศกวัน  เลขที่ ๑๐ หมู่ ๓ ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม ๗๓๒๑๐
ปรับปรุงแผ่นโดย RoseNini.com – พาโนรามา...เมืองไทย พุทธศักราช ๒๕๔๗
ภายในแผ่นมีภาพเสมือนจริง รอบทิศทาง  360 องศา "วัดญาณเวศกวัน"
ชมตัวอย่างภาพได้ที่ www.rosenini.com/watnyanavesakavan

ขอขอบคุณ และขออนุโมทนาแทนทุกท่านไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ
 
     
   
 
 
   

เนื้อหาที่บรรจุในแผ่นมีดังนี้

01 การศึกษาแนวพุทธ (92:48)

10 จะเชื่อหรือไม่กรรมไม่ง้อใคร1 (67:47)

02 จากวาเลนไทน์สู่วาเรนท์ธรรม (70:45)

11 จะเชื่อหรือไม่กรรมไม่ง้อใคร2 (36:39)

03 วิถีสู่สันติภาพ (49:43)

12 ทอดกฐินไปให้ได้กฐินมา (55:46)

04 โรงเรียนต้องช่วยสังคมไทยฯ (46:05)

13 เดินหน้าสู่ความเป็นพุทธอย่าหยุดแค่เป็นพรหม

05 วิสาขบูชาและพระไปปฏิบัติพุทธศาสนกิจในอังกฤษ

14 พรปีใหม่ไม่ใช่แค่ให้รวย (24:02)

06 วัฒนธรรมกับคุณธรรม (117:00)

15 ชีวิตพระที่แท้อุทิศให้แก่โลก (74:30)

07 วันลั่นกลองธรรมนำสังคมเข้าสู่ทางสายกลาง

16 อายุแท้ยิ่งมากยิ่งดี (29:31)

08 พุทธธรรมกับการรักษาคนไข้ (76:18)

17 วิวาห์แท้ต้องแผ่ขยายความสุข (37:28)

09 ไม่มีโรคเป็นยอดลาภแต่ถ้าเป็นโรคต้องทำโรค