รหัสแผ่น CD112 ฟังธรรมหอไตร โดย หลวงพ่อคำเขียน สุวัณโณ
วัดป่าสุคะโต ต.ท่ามะไฟหวาน อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150
               
MP3 บันทึกที่  64 k. Bit/s  44100 Hz  Mono. จำนวน 1 แผ่น
เล่นได้ทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องเล่น MP3
สงวนสิทธิ์ห้ามจัดจำหน่าย อนุญาตให้จัดทำเพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น
ทางเว็บได้รับต้นฉบับจากคุณ นพ Lilydome@hotmail.com
ขอขอบคุณ และขออนุโมทนาแทนทุกท่านไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ
 
 

“ฟังธรรมหอไตร” หลวงพ่อคำเขียน  สุวัณโณ

หอไตรเป็นคำที่ชาวสุคะโตเรียกชื่อศาลาไม้ยกพื้นสูงหลังใหญ่ซึ่งใช้เป็นที่เก็บพระไตรปิฎกเดิม  ปัจจุบันถูกปรับปรุงเป็นสถานที่สำหรับทำวัตรเช้าเย็นเป็นประจำทุกวัน และช่วงเวลาหลังทำวัตรจะเป็นช่วงเวลาที่เรามักจะได้ฟังธรรมจากหลวงพ่อคำเขียนอบรมเกี่ยวกับความหมาย ความสำคัญ หลักการ และวิธีการในการที่เราจะเรียนรู้และเข้าสู่สภาวะธรรมในแง่มุมต่างๆตามที่ท่านได้ประสบมา  เพื่อเป็นกำลังใจและเป็นการเสริมให้เราหมั่นทำความเพียรเจริญสติเจริญความรู้สึกตัวให้ตื่นต่อเนื่อง   เพื่อที่จิตเราจะได้มีโอกาสกลับสู่ความเป็นปกติ  ตื่นตัว เห็นกาย เห็นจิต เห็นสิ่งต่างๆตามสภาพที่เป็นจริง

ซีดีธรรมะชุด “ฟังธรรมหอไตร”  นี้ได้รวมเอาเทปอบรมธรรมหลังทำวัตรที่หลวงพ่อคำเขียนได้กล่าวอบรมญาติธรรมกลุ่มต่างๆ ที่ได้แวะเวียนกันขึ้นไปเยี่ยมเยียนและอยู่ฝึกเจริญสติที่วัดป่าสุคะโตในช่วงปี 2545 – 2546  เช่น กลุ่มศึกษาและปฏิบัติธรรม กรุงเทพฯ  กลุ่มข้าราชการโรงพยาบาลจังหวัดชัยภูมิ, บุรีรัมย์  กลุ่มนักศึกษาจากวิทยาลัยราชสุดา  กลุ่มชาวบ้าน ฯ     เนื้อหาธรรมที่พระผู้จัดทำซีดีรวบรวมอัดจากเทปที่อัดไว้นี้มีหลากหลายขึ้นกับโอกาสที่หลวงพ่อท่านได้อบรมญาติกลุ่มไหนเป็นหลัก  บางม้วนเป็นการกล่าวอบรมในหลักการทั่วๆไปเกี่ยวกับการฝึกเจริญสติปัฏฐานสำหรับผู้ฝึกใหม่  บางม้วนกล่าวถึงขั้นตอนการปฏิบัติและสภาวะจิตที่ละเอียดขึ้นไปเกี่ยวกับการมีสติดูกายดูจิตดูทิฏฐิอาสาวะของตนเองอย่างรู้เท่าทัน และไม่ไหลไปตามอารมณ์ปรุงแต่งนั้นๆ  บางม้วนก็เป็นเพียงการพูดสนทนาธรรมกันตามธรรมดา   เนื้อหาธรรมและการอบรมเป็นไปแบบฉันท์มิตรทางธรรม  เป็นการนำประสบการณ์เกี่ยวกับการเจริญสติในช่วงสามสิบกว่าปีที่หลวงพ่อคำเขียนท่านได้พบเห็นมา   นำมาพูดเตือนจิตพูดให้กำลังใจแก่กัลยาณมิตรเพื่อให้ได้กำลังใจ ได้แนวทางในการทำความเพียรเจริญสติเจริญความรู้สึกตัวเพื่อประโยชน์สูงสุดในชีวิตอันพึงมีพึงได้กันทุกคนสมกับความเพียรพยายามที่ได้กระทำลงไป

ซีดีชุดนี้ผมได้รับมาเป็นของขวัญติดมือจากพระไพศาล วิสาโลคราวที่พาลูกโดมและลูกลิลลี่กลับเมืองไทยเพื่อเยี่ยมคุณตาคุณยาย   และได้มีโอกาสขึ้นไปกราบนมัสการหลวงปู่คำ    เขียนเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีกลาย   ผมได้นำซีดีแผ่นนี้มาปรับปรุง และปรับระดับเสียงให้ฟังได้ชัดขึ้นเท่าที่ทำได้      ไฟล์เสียงอัดในระบบเอ็มพีสาม 80 kpbs, 32 MHz   สามารถเล่นได้ทั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่อ่านไฟล์เอ็มพีสามได้ และเปิดฟังได้บนเครื่องเล่นซีดีเอ็มพีสาม และเครื่องเล่นวีซีดีที่อ่านไฟล์เอ็มพีสามได้ทั่วไป

ผมได้รวบรวมไฟล์คำสอนและเอกสารเกี่ยวกับการเจริญสติแนวหลวงพ่อเทียนจากครูบาอาจารย์และท่านผู้รู้หลายๆท่าน อัดรวมไว้ในโฟลเดอร์ Satidocuments.doc  เพื่อให้ท่านเลือกอ่านได้ตามชอบใจครับ

ผมขอกราบขอบพระคุณหมู่สงฆ์วัดป่าสุคะโต  และกราบขอบพระคุณหลวงพ่อคำเขียน สุวัณโณ  ที่กรุณาอนุญาตให้นำเทป ซีดีของท่านออกเผยแพร่สู่สาธารณะเป็นธรรมทานได้ตามที่เห็นสมควร  เพื่อเป็นสิ่งเสริมให้ญาติธรรมท่านต่างๆได้มีโอกาสได้ยินได้ฟังประสบการณ์ทางธรรมที่ท่านได้พบเห็นมา   เสริมกำลังใจ เสริมแนวทางให้ทุกๆท่านได้รับประโยชน์จากชีวิตสมกับฐานะที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ ได้พบพระพุทธศาสนามากยิ่ง ยิ่งขึ้นกันทั่วทุกคนครับ

ซีดีแผ่นนี้ไม่สงวนสิทธิ์ในการทำซ้ำ และแจกต่อๆกันไปเป็นธรรมทาน
โดยมิได้ตัดต่อส่วนหนึ่งส่วนใดในสิ่งที่หลวงพ่อท่านได้พูดอบรมไว้ดีแล้ว

ขอเชิญทุกท่านฟังธรรมครับ
นพ
lilydome@hotmail.com
02/18/2004

     

รายชื่อไฟล์ธรรมะบนแผ่นซีดีชุด “ฟังธรรมหอไตร”

00Kamkhien  14Dec2545นมัสการพระรัตนตรัย

01Kamkhien  12Jul2546เทศน์ที่หอไตร เย็น

02Kamkhien  13Jul2546เทศน์ที่ศาลาหน้าเช้า

03Kamkhien  Jul2546เทศน์ที่หอไตร

04Kamkhien  Jul2546เทศน์ที่หอไตรเย็น

05Kamkhien  28Sep2546เทศน์ที่ศาลาหน้าหลังทำวัตรเช้า

06Kamkhien  14Dec2545เทศน์ตอนเช้าที่หอไตร

07Kamkhien  15Dec2545เทศน์ตอนเช้าที่หอไตร

08Kamkhien  16Dec2545เทศน์ตอนเช้ากลุ่มโรงพยาบาล

09Kamkhien  18Feb2546เทศน์หลังทำวัตรเช้าที่หอไตร

10Kamkhien  02Mar2546เทศน์หลังทำวัตรเย็น

11Kamkhien  04Mar2546เทศน์หลังทำวัตรเย็น

12Kamkhien  06Mar2546เทศน์หลังทำวัตรเย็น

13Kamkhien  05Mar2546เทศน์หลังทำวัตรเช้าที่ศาลาหน้า

14Kamkhien  16Dec2545คุยกับญาติโยมก่อนฉันเช้า

16Kamkhien  02Jan2546เทศน์หลังทำวัตรเช้าที่หอไตร

17Kamkhien  04Jan2546เทศน์หลังทำวัตรค่ำที่หอไตร

18Kamkhien  05Jan2546เทศน์หลังทำวัตรค่ำที่หอไตร

19Kamkhien  07Jan2546เทศน์หลังทำวัตรเช้าที่หอไตร

20Kamkhien  08Jan2546เทศน์หลังทำวัตรเช้าที่หอไตร

21Kamkhien  02Feb2546คุยกับญาติโยมก่อนฉันเช้า

22Kamkhien  02Feb2546ให้โอวาททิดปรัชญาหลังฉันเช้า

23Kamkhien  24Mar2546เทศน์หลังทำวัตรเช้าศาลาหน้า

24Kamkhien  24Apr2546เทศน์หลังทำวัตรเช้าศาลาหน้า

     
 
 

Folder June2546

01Kamkhien 08Jun2546เทศน์ที่หอไตรเย็น00000000000

02Kamkhien 09Jun2546เทศน์ที่หอไตรเช้า

03Kamkhien 11Jun2546เทศน์ที่หอไตรเช้า

04Kamkhien 11Jun2546เทศน์ที่หอไตรเย็น

05Kamkhien 12Jun2546เทศน์ที่หอไตรเช้า

06Kamkhien 13Jun2546เทศน์ที่หอไตรเย็น