มอบธรรม นำพร มอบธรรม นำพร

พระพุทโธ พระพุทโธ


เกร็ดธรรมหลวงพ่อพุธ
เกร็ดธรรมหลวงพ่อพุธ

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน บูรพาจารย์สายพระป่า


รักให้ถูกเป็นลูกหลวงพ่อ รักให้ถูกเป็นลูกหลวงพ่อ

   

ธรรมะถามหลวงพ่อพุธ ธรรมะถามหลวงพ่อพุธ

หนังสือ Follow Nature
 
เนื้อหาในCDแผ่นนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก
เวบ http://www.geocities.com/thaniyo ของคุณวิโรจน์ จงขวัญยืน(thaniyo@yahoo.com)
รวบรวมเมื่อ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2546
หากท่านใดประสงค์จะผลิตเพิ่มเพื่อแจกเป็นธรรมทานสามารถทำได้โดยไม่ต้องขออนุญาต
ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์หากทำเพื่อจัดจำหน่าย

หากมีข้อแนะนำเกี่ยวกับCDแผ่นนี้ โปรดติดต่อคณะผู้จัดทำ
อภิชาติ ตรีโรจน์พร(treerojp@yahoo.com) หรือ สุปราณี วอง(supranee@worldnet.att.net)
จัดทำเมื่อ วันที่ 1 เมษายน 2546