เสียงเทปบันทึกพระธรรมเทศนาเหล่านี้ได้รับการจัดเก็บอยู่ในรูปแบบของ MP3
 

ปัญญาภายนอกปัญญาภายใน
สมถะและวิปัสสนา
กรรมฐานแก้กรรมได้อย่างไร 1
กรรมฐานแก้กรรมได้อย่างไร 2
เจริญกรรมฐานช่วยพ่อแม่ได้
ผลกรรมของหลวงพ่อจรัญ ตอนที่ 1
ผลกรรมของหลวงพ่อจรัญ ตอนที่ 2
ผลกรรมตามสนอง
ประโยชน์ของการมีสติ
บ่อบุญบ่อบาป
เหตุที่จิตไม่มีสมาธิ
มีธรรมบุญมาเอง
เงาบุญเงาบาป
อานิสงส์การสวดมนต์
 
หลวงพ่อสอนกรรมฐาน 01 A
หลวงพ่อสอนกรรมฐาน 01 B
หลวงพ่อสอนกรรมฐาน 02 A
หลวงพ่อสอนกรรมฐาน 02 B
หลวงพ่อสอนกรรมฐาน 03 A
หลวงพ่อสอนกรรมฐาน 04 A
หลวงพ่อสอนกรรมฐาน 04 B
หลวงพ่อสอนกรรมฐาน 05 A
หลวงพ่อสอนกรรมฐาน 05 B
หลวงพ่อสอนกรรมฐาน 06 A
หลวงพ่อสอนกรรมฐาน 06 B
หลวงพ่อสอนกรรมฐาน 07 A
หลวงพ่อสอนกรรมฐาน 07 B
หลวงพ่อสอนกรรมฐาน 08 A
หลวงพ่อสอนกรรมฐาน 08 B
หลวงพ่อสอนกรรมฐาน 09 A
หลวงพ่อสอนกรรมฐาน 09 B
หลวงพ่อสอนกรรมฐาน 10 A
หลวงพ่อสอนกรรมฐาน 10 B
หลวงพ่อสอนกรรมฐาน 12 A
หลวงพ่อสอนกรรมฐาน 13 A
หลวงพ่อสอนกรรมฐาน 13 B

เสียงเทปเหล่านี้ได้รับการจัดเก็บอยู่ในรูปแบบของ MP3 ซึ่งสามารถรับฟังได้โดยโปรแกรมอาทิเช่น