รหัสแผ่น CD069 พระธรรมเทศนา หลวงปู่สิม พุทธาจาโร ชุด ธรรมปฏิบัติ
วัดถ้ำผาปล่อง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
 
MP3 บันทึกที่  64 k. Bit/s  44100 Hz  Mono. จำนวน 12 แผ่น
เล่นได้ทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องเล่น MP3
สงวนสิทธิ์ห้ามจัดจำหน่าย อนุญาตให้จัดทำเพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น
ทางเว็บได้รับต้นฉบับจากคุณ กลางชล alisawww@yahoo.com
ขอขอบคุณ และขออนุโมทนาแทนทุกท่านไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ
 
 
 
   

เนื้อหาที่บรรจุในแผ่นที่ 2 กัณฑ์ที่ 028 - 051

028 ให้รู้ด้วยการภาวนา

040 ใจบุญ-ใจบาป

029 กิเลสพันห้าตัณหาร้อยแปด

041 เอาตายสู้

030 จิต-สังขารจิต

042 อบรมสมาธิภาวนา ๓

031 แนวทางปฏิบัติ

043 ผู้ประมาทเหมือนคนตายแล้ว - พระอริยะ

032 อุบายเริ่มตนภาวนา

044 ห้วงทุกข์

033 อบรมสมาธิภาวนา ๑

045 พุทธจิต จิตผู้รู้ จิตภาวนา

034 ฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญา

046 พุทโธ-จิตผู้รู้

035 กิเลส

047 ปฏิปทาของหลวงปู่มั่น

036 จิตใจดวงผู้รู้อยู่

048 ภาวนาก่อนตาย

037 อุบายภาวนาเอาชนะกิเลส

049 พุทโธอยู่ที่ใจ

038 มรณะกรรมฐาน

050 มรณะกรรมฐาน

039 ตนเป็นที่พึ่งของตน - ธรรมปฏิบัติ

051 ความยึดถือ