รหัสแผ่น CD069 พระธรรมเทศนา หลวงปู่สิม พุทธาจาโร ชุด ธรรมปฏิบัติ
วัดถ้ำผาปล่อง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
 
MP3 บันทึกที่  64 k. Bit/s  44100 Hz  Mono. จำนวน 12 แผ่น
เล่นได้ทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องเล่น MP3
สงวนสิทธิ์ห้ามจัดจำหน่าย อนุญาตให้จัดทำเพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น
ทางเว็บได้รับต้นฉบับจากคุณ กลางชล alisawww@yahoo.com
ขอขอบคุณ และขออนุโมทนาแทนทุกท่านไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ
 
 
 
   

เนื้อหาที่บรรจุในแผ่นที่ 1 กัณฑ์ที่ 001 - 027

001 อัฏฐิกัง กระดูก ๓๐๐ ท่อน

015 โลกวิทู รู้แจ้งโลก

002 การจดจำธรรมคำสั่งสอน

016 ตายทุกวัน

003 ปรารภความเพียร

017 เทพเทวดามีจริง

004 ภาวนาแบบครั้งเดียว

018 ปัญญาเห็นแจ้งในสังขาร

005 คุณพระรัตนตรัย

019 ความเพียร ๒

006 คนตาบอด จูงคนตาบอด

020 ดวงประทีปส่องทาง

007 หลักการปฏิบัติภาวนา

021 อุบายภาวนาละกิเลส

008 คนใจเบา

022 ภาวนามัย

009 จิตหลงผิด

023 พุทโธ ใจเป็นใหญ่

010 ความเพียร ๑

024 นโมเทอดทูนสูงสุด

011 กายเป็นเรือนของจิต

025 โมหะสมาธิ

012 ศรัทธา ๓

026 ละกิเลสไม่ได้ตายเสียดีกว่า

013 ตั้งใจทำจริงปฏิบัติจริง

027 บวชกาย  บวชใจ

014 วันคืนล่วงไปเราทำอะไรอยู่