รหัสแผ่น CD051 ชวนฟังธรรมศิษย์หลวงพ่อเทียนชุดที่  1 “ศิษย์พระ”
เพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนา
 
MP3 บันทึกที่  64 k. Bit/s  44100 Hz  Mono. จำนวน 3 แผ่น
เล่นได้ทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องเล่น MP3
สงวนสิทธิ์ห้ามจัดจำหน่าย อนุญาตให้จัดทำเพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น
ทางเว็บได้รับต้นฉบับจากคุณ นพ Lilydome@hotmail.com
ขอขอบคุณ และขออนุโมทนาแทนทุกท่านไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ
           
 
 
 
     

ซีดีชวนฟังธรรมศิษย์หลวงพ่อเทียน ชุดที่ 1 “ศิษย์พระ”  ชุดนี้ได้รับความกรุณาจากพระอธิการเอนก  เตชวโร
เจ้าอาวาสวัดโมกข์  .ขอนแก่นช่วยติดต่อรวบรวม, คัดเลือก และส่งเทปอบรมเจริญสติของเหล่าพระอาจารย์อาวุโส
ในสายงานอบรมเจริญสติปัฏฐานแนวหลวงพ่อเทียนรวม
13 องค์ให้ผมจัดทำซีดีชุดแรกนี้ออกแจกเป็นธรรมทาน 
เพื่อเปิดโอกาสให้ท่านที่สนใจฝึกเจริญสติปัฏฐานตามที่ต่างๆได้มีโอกาสได้ยินได้ฟังเรื่องราวประสบการณ์และ
คำสอนจากพระอาจารย์ท่านต่างๆซึ่งส่วนใหญ่ได้ฝึกเจริญสติกับหลวงพ่อเทียนมาโดยตรง  และยังคงทำหน้าที่

อบรมเจริญสติให้กับญาติธรรมในชนบทห่างไกลทางภาคอีสานเหนือจรดใต้อยู่อย่างต่อเนื่องนับถึงปัจจุบัน

         
 
       

ซีดีชุดนี้ถือเป็นความพยายามครั้งแรกในการรวบรวมเทปรวบรวมประสบการณ์ของเหล่าพระอาจารย์
ที่ผ่านการฝึกสติปัฏฐานฝึกฝนตนเองออกมาเป็นแนวทางและเป็นกำลังใจแด่ทุกๆท่าน    ท่านเอนกได้ให้
ความกรุณาพิเศษและสามารถรวบรวมเทปอบรมธรรมของพระอาจารย์อาวุโส
13 องค์  ดังมีรายนามต่อไปนี้ครับ

1.หลวงพ่อบุญธรรม  อุตตมธัมโม 
2.หลวงพ่อทอง อาภากโร
3.หลวงพ่อคำเขียน สุวัณโณ
4.หลวงพ่อมหาไหล โฆษโก 
5.หลวงพ่อสมหมาย ธัมมปาโล
6.หลวงพ่อดา สมาคโต
7.หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท
8.อาจารย์นิวรณ์ ฐานญาโณ
9.อาจารย์วิมล จัตตมโล
10.อาจารย์เอนก เตชวโร
11.อาจารย์สมศักดิ์ สุรวโร
12.หลวงพ่อจรัล จรณสัมปันโน
13.หลวงพ่อณรงค์ ปิยะธัมโมส

               
 
       

เทปอบรมธรรมที่รวบรวมมาได้ส่วนใหญ่เป็นการอบรมธรรมตามวัดชนบททางภาคอีสาน  ทั้งผู้อบรมและ
โยมพ่อออกแม่ออกผู้รับการอบรมล้วนเป็นคนทางภาคอีสาน  ดังนั้นภาษาที่ใช้ในการบรรยายธรรมจึงมีปน
กันทั้งภาษาไทยภาคกลาง และภาษาไทยภาคอีสาน      ผมได้พยายามอัดเสียงเทปภาษาไทยภาคกลางไว้เป็น

ลำดับแรกๆตามมาด้วยเทปภาษาไทยภาคอีสาน  เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับฟังซีดีชุดนี้ที่มีอยู่กระจัดกระจาย
ตามทั่วทุกภูมิภาค    แต่อย่างไรก็ตามแม้บางช่วงบางม้วนจะเป็นภาษาไทยภาคอีสาน ก็ไม่เป็นสิ่งยากที่จะเข้าใจ

ธรรมที่พระอาจารย์ท่านมุ่งสื่อครับ 

             
   
     

ซีดีชุดนี้ผมอัดเสียงเทปลงซีดีด้วยระบบ MP3, 64 kbps, 44 MHz, Mono   ซึ่งจะสามารถเล่นได้กับเครื่องคอมพิวเตอร์
เครื่องเล่นซีดี
MP3 และเครื่องเล่น VCD MP3 ที่มีใช้อยู่ในเมืองไทยทั่วไป  และผมได้ทำการปรับแต่งไฟล์เสียงบาง
ไฟล์เพื่อลดทอนสัญญาณรบกวนเพื่อให้ได้ยินธรรมบรรยายชัดขึ้น แต่ก็ไม่สามารถลดทอนเสียงรบกวนได้หมด 
แต่อย่างไรก็ตามท่านสามารถฟังเนื้อหาธรรมได้ชัดเจนทั้งหมดครับ

     
 
 

ในการจัดทำซีดีชวนฟังธรรมศิษย์หลวงพ่อเทียน ชุดที่1 “ศิษย์พระ” ครั้งนี้    ผมและโสรยาตั้งใจทำขึ้นส่วนหนึ่งเพื่อเป็น
การอุทิศและระลึกถึง…ปณิธาน…ของพี่วุฒิชัย  (วุฒิชัย  ทวีศักดิ์ศิริผล)  พี่ชายที่แสนดีของน้องๆทุกคน   อดีตผู้ร่วมก่อตั้ง
และประธานกลุ่มศึกษาและปฏิบัติธรรม  ที่ได้จากเราไปเป็นเวลานานเกือบยี่สิบปีก่อนวัยอันควร    พี่วุฒิชัยได้ใช้ชีวิตและ
อุทิศชีวิตให้กับกิจกรรมเผยแพร่พระศาสนา  ชวนพี่ๆน้องๆ  ชวนคุณลุงคุณป้ามาร่วมกันศึกษาและฝึกเจริญสติอย่างต่อเนื่อง

โดยผ่านกิจกรรมของกลุ่มศึกษาและปฏิบัติธรรมที่พี่วุฒิชัยและพี่ท่านอื่นๆจัดตั้งกันขึ้นแบบร่วมด้วยช่วยกันจากกลุ่มศึกษาเล็กๆ
และขยายผลเป็น
..กลุ่มศึกษาและปฏิบัติธรรม…โดยอาศัยร้านหนังสือ..ไกลวัลย์..สี่แยกราชเทวี  ที่เป็นทั้งบ้าน, ร้านขายหนังสือ
และศูนย์กลางกิจกรรมของเพื่อนๆทุกท่าน  ณ โอกาสนี้ผมและโสรยาขอน้อมอุทิศและน้อมคารวะ
…ปณิธาน..ความตั้งใจของ
พี่วุฒิชัยที่ใช้ชีวิตเพื่อ
..การศึกษาและเข้าถึงธรรม… เป็นแบบอย่างของคนหนุ่มคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตอย่างเรียบๆง่ายๆ   ทำประโยชน์
ตนประโยชน์ท่านตามกำลังแม้ตราบจนเช้าวันสุดท้ายก่อนที่จะประสบอุบัติเหตุโดนรถแท็กซี่ชนระหว่างไปรับหนังสือพิมพ์
ช่วงเช้าเพื่อจำหน่ายที่ร้านหนังสือ

 
 
 

ซีดีชุดนี้ไม่สงวนสิทธิ์ในการนำไปทำซ้ำเพื่อแจกต่อกันไปเป็นธรรมทานแด่ท่านอื่นๆ
ที่จะได้รับประโยชน์จากการฟังและฝึกสติปัฏฐานครับ

   
 
     

ได้ใช้เวลาชี้แจงรายละเอียดซีดี และความตั้งใจมาพอควร    สุดท้ายผมขอกราบขอบพระคุณเหล่าพระอาจารย์ทุกองค์
กราบขอบพระคุณท่านเอนกที่กรุณาเป็นศูนย์กลางติดต่อรวบรวมเทป  และขอขอบพระคุณท่านผู้สนับสนุนการจัดทำ
และแจกจ่ายซีดีชุดนี้เพื่อให้ถึงมือและเพื่อประโยชน์ตกแก่ท่านผู้ที่สนใจฟังสนใจฝึกสติปัฏฐานอย่างต่อเนื่องทุกท่าน

ขอเชิญทุกท่านฟังธรรมครับ
โสรยา-นพ
(โสรายา-พัฒนาพงศ์  โกไศยกานนท์)
ในนามผู้จัดทำ และแจกจ่ายซีดีธรรมทานชุดนี้
lilydome@hotmail.com

       
 
           

เนื้อหาภายในผ่านที่ 1 มีดังนี้

D:\00Teean

D:\01Buntham

D:\01NongRoseThammajak.mp3

D:\02TeeanByThaweewat.mp3

D:\02Thong

D:\03ThaiMorningChat.mp3

D:\04ThaiEveningChat.mp3

D:\05Sommai

D:\CDlist.doc

D:\SatiDocuments

D:\00Teean\01Teean  ค้นหาของจริงในตัวเอง.mp3

D:\00Teean\02Teean  อารมณ์วิปัสสนูจินตญานวิปลาส.mp3

D:\00Teean\03Teean  พูดความจริง(บัวขี้แบ้).mp3

D:\00Teean\04Teean  ชีวิตที่ไม่เป็นหมัน.mp3

D:\00Teean\05Teean  เล่าประวัติปฏิบัติธรรมA.mp3

D:\00Teean\06Teean  เล่าประวัติปฏิบัติธรรมB.mp3

D:\00Teean\07Teean  ลำดับอารมณ์ปฏิบัติ.mp3

D:\01Buntham\00Buntham  งานเทียนธรรมรำลึก8A.mp3

D:\01Buntham\00Buntham  งานเทียนธรรมรำลึก8B.mp3

D:\01Buntham\01Buntham  อบรมเยาวชนที่สำนักแพร่แสงเทียนA.mp3

D:\01Buntham\01Buntham  อบรมเยาวชนที่สำนักแพร่แสงเทียนB.mp3

D:\01Buntham\02Buntham  ข้อคิดก่อนจากของฝากก่อนกลับA.mp3

D:\01Buntham\02Buntham  ข้อคิดก่อนจากของฝากก่อนกลับB.mp3

D:\01Buntham\03Buntham  วิปัสสนาปกิณกะ.mp3

D:\01Buntham\04Buntham  เรือคืออัตตภาพA.mp3

D:\01Buntham\04Buntham  เรือคืออัตตภาพB.mp3

D:\01Buntham\05Buntham  อุปาทานขันธ์มีอำนาจเหนือปัญญาA.mp3

D:\01Buntham\05Buntham  อุปาทานขันธ์มีอำนาจเหนือปัญญาB.mp3

D:\01Buntham\06Buntham  การทำวิปัสสนาประยุกต์A.mp3

D:\01Buntham\06Buntham  การทำวิปัสสนาประยุกต์B.mp3

D:\01Buntham\07Buntham  ข้อศึกษาของการปฏิบัติธรรมA.mp3

D:\01Buntham\07Buntham  ข้อศึกษาของการปฏิบัติธรรมB.mp3

D:\01Buntham\08Buntham  อบรมธรรม10กุมภาพันธ์2532A.mp3

D:\01Buntham\08Buntham  อบรมธรรม10กุมภาพันธ์2532B.mp3

D:\01Buntham\09Buntham  อบรมธรรม20มกราคม2534.mp3

D:\01Buntham\10Buntham  อบรมธรรม25มกราคม2533A.mp3

D:\01Buntham\10Buntham  อบรมธรรม25มกราคม2533B.mp3

D:\02Thong\01Thong  กำไรชีวิตของชาวพุทธ1ม.ค.26.mp3

D:\02Thong\02Thong  อานิสงฆ์ฝึกเจริญสติ6ม.ค.26.mp3

D:\05Sommai\01Sommai  ของฝากสำหรับชาวพุทธ.mp3

D:\05Sommai\02Sommai  มองตนให้ชัดเจน.mp3

D:\05Sommai\03Sommai  ศึกษาภายนอกศึกษาภายใน.mp3

D:\SatiDocuments\49 วัน ที่ป่าสุคะโต.doc

D:\SatiDocuments\BUDDHA_SLASTDAY.DOC

D:\SatiDocuments\G01 หนังสือเรื่องลดกังวล คลายเครียดฯ(อริยสัจ4อย่างย่อ).doc

D:\SatiDocuments\G01 หนังสือเรื่องลดกังวล คลายเครียดฯ(อริยสัจ4อย่างย่อ).pdf

D:\SatiDocuments\H01 หนังสือเรื่องแก่นธรรม(อริยสัจ4อย่างเต็มรูปแบบ).doc

D:\SatiDocuments\H01 หนังสือเรื่องแก่นธรรม(อริยสัจ4อย่างเต็มรูปแบบ).pdf

D:\SatiDocuments\H02 หนังสือเรื่องแก่นธรรม(อริยสัจ4อย่างเต็มรูปแบบ)(ต่อ).doc

D:\SatiDocuments\H02 หนังสือเรื่องแก่นธรรม(อริยสัจ4อย่างเต็มรูปแบบ)(ต่อ).pdf

D:\SatiDocuments\H03 หนังสือเรื่องแก่นธรรม(อริยสัจ4อย่างเต็มรูปแบบ)(ต่อ).doc

D:\SatiDocuments\H03 หนังสือเรื่องแก่นธรรม(อริยสัจ4อย่างเต็มรูปแบบ)(ต่อ).pdf

D:\SatiDocuments\H04 หนังสือเรื่องแก่นธรรม(อริยสัจ4อย่างเต็มรูปแบบ)(ต่อ).doc

D:\SatiDocuments\H04 หนังสือเรื่องแก่นธรรม(อริยสัจ4อย่างเต็มรูปแบบ)(ต่อ).pdf

D:\SatiDocuments\H05 หนังสือเรื่องแก่นธรรม(อริยสัจ4อย่างเต็มรูปแบบ)(ต่อ).doc

D:\SatiDocuments\H05 หนังสือเรื่องแก่นธรรม(อริยสัจ4อย่างเต็มรูปแบบ)(ต่อ).pdf

D:\SatiDocuments\LuangporTeean_Insight.doc

D:\SatiDocuments\MetLuangporTeean.doc

D:\SatiDocuments\Nonviolence.doc

D:\SatiDocuments\PahiyaStory.doc

D:\SatiDocuments\PahiyaSwiftestEnlightenment.rtf

D:\SatiDocuments\REBIRTH.DOC

D:\SatiDocuments\Self-AwarenessvsMindfulness_MindSummary.doc

D:\SatiDocuments\Self-awareness-theNeglectedEssenceofLifeReal.doc

D:\SatiDocuments\Self_Buddhism.ppt

D:\SatiDocuments\wei_lang.pdf

D:\SatiDocuments\การทำความรู้สึกตั1.doc

D:\SatiDocuments\การทำความรู้สึกตัว.doc

D:\SatiDocuments\การปฏิบัติธรรม แนวทางการเจริญสติ.doc

D:\SatiDocuments\การปฏิบัติธรรมเจริญสติภาวนาแนวการเคลื่อนไหว.doc

D:\SatiDocuments\กุญแจดอกเอก.doc

D:\SatiDocuments\ข้อสังเกตวิธีการเจริญสติตามแบบ หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ.doc

D:\SatiDocuments\ความอัศจรรย์ในพระปัญญาญาณของพระพุทธเจ้า.rtf

D:\SatiDocuments\จดหมายเก่าเก็บ.doc

D:\SatiDocuments\จิตสดใส แม้กายพิการ.doc

D:\SatiDocuments\ดูความคิดทำไมเพื่ออะไรอย่างไร.doc

D:\SatiDocuments\ทางตรง.doc

D:\SatiDocuments\ทางเดินของชีวิต.doc

D:\SatiDocuments\ปกติ.doc

D:\SatiDocuments\ประวัติและการงานของหลวงพ่อคำเขียน สุวัณโณ.doc

D:\SatiDocuments\ประสบการณ์การปฏิบัติธรรมของคุณหมอกำพล.doc

D:\SatiDocuments\ประสบการณ์การปฏิบัติธรรมของพระทองขาล ปิยธมฺโม.doc

D:\SatiDocuments\พระอาจารย์วิมล จตฺตมโล.doc

D:\SatiDocuments\พรแห่งชีวิต.doc

D:\SatiDocuments\รู้จักตนเอง.doc

D:\SatiDocuments\ศิลปะแห่งการรู้ซื่อ ๆ.doc

D:\SatiDocuments\สติ.doc

D:\SatiDocuments\สมบัติอันพึงหวังได้ของมนุษย์.doc

D:\SatiDocuments\สมาธิในชีวิตประจำวัน.doc

D:\SatiDocuments\สอนเจริญสติตราบจนลมหายใจสุดท้าย.doc

D:\SatiDocuments\สุขเหนือสุข.doc

D:\SatiDocuments\หลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณ.doc

D:\SatiDocuments\หลวงพ่อคำเขียน.doc

D:\SatiDocuments\หลวงพ่อจรัล จรณสมฺปนฺโน.doc

D:\SatiDocuments\หลวงพ่อเทียน.doc

D:\SatiDocuments\หลวงพ่อเทียนที่ข้าพเจ้ารู้จัก โดย ท่านเขมานันทะ.doc

D:\SatiDocuments\แนะนำคณะสงฆ์กลุ่มสายงานการเจริญสติ.doc