รหัส CD099 ธรรมบรรยาย จัดทำโดย วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน
วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
           
MP3 บันทึกที่  128 k. Bit/s  44100 Hz  Stereo. จำนวน 1 แผ่น
เล่นได้ทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องเล่น MP3
สงวนสิทธิ์ห้ามจัดจำหน่าย อนุญาตให้จัดทำเพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น
ทางเว็บได้รับต้นฉบับจากพระอาจารย์วิทยา กิจจวิชโช
ขอขอบคุณ และขออนุโมทนาแทนทุกท่านไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ
 
 
   

เนื้อหาที่บรรจุในแผ่นมีดังนี้

01 พุทธโอวาทก่อนปรินิพพาน

07 สมเด็จพระนางพิมพาภิกษุณี 2

02 คิริมานนทสูตร 1

08 สมเด็จพระนางพิมพาภิกษุณี 3

03 คิริมานนทสูตร 2

09 มุตโตทัย โอวาทของท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต

04 พระธรรมเสนาบดีสารีบุตร 1

10 ปัญญาอบรมสมาธิ

05 พระธรรมเสนาบดีสารีบุตร 2

11 อันชนกชนนีนี้รักเจ้า  เทียมเท่าชีวาก็ว่าได้

06 สมเด็จพระนางพิมพาภิกษุณี 1