รหัส CD095 ธรรมนิทานมหานิบาตชาดก เรื่อง ทศชาติ
( แบบเสียงพากย์เหมือนละคร )
 
           
พระเตมีย์ใบ้
พระมหาชนก
พระสุวรรณสาม
พระเนมิราช
พระมโหสถ
 
                 
พระภูริทัต
พระจันทกุมาร
พระพรหมนารถ
พระวิฑูร
พระเวสสันดร
 
 
MP3 บันทึกที่  128 k. Bit/s  44100 Hz  Stereo. จำนวน 1 แผ่น
เล่นได้ทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องเล่น MP3
สงวนสิทธิ์ห้ามจัดจำหน่าย อนุญาตให้จัดทำเพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น
พระอาจารย์ อุทัย ปริสุทฺโธ  วัดนิเทศศาศนาคุณาราม Texas USA เป็นผู้อนุเคราะห์แผ่นซีดีต้นฉบับ โดยผ่าน
"โครงการจัดหาซีดีธรรมะถวายห้องสมุดวัดไทยในต่างแดน”
จัดส่งต้นฉบับโดยผ่านทางคุณ ปิยมงคล piyamongol@hotmail.com
ขอขอบคุณ และขออนุโมทนาแทนทุกท่านไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ
     
 
 
       

เนื้อหาที่บรรจุในแผ่นมีดังนี้

001_นิทานชาดกพระเจ้าสิบชาติ  ชาติที่ 1 พระเตมีย์ใบ้ ม้วนที.mp3

002_นิทานชาดกพระเจ้าสิบชาติ  ชาติที่ 1 พระเตมีย์ใบ้ ม้วนที่ 2.mp3

003_นิทานชาดกพระเจ้าสิบชาติ  ชาติที่ 2 พระมหาชนก.mp3

004_นิทานชาดกพระเจ้าสิบชาติ  ชาติที่ 3 พระสุวรรณสาม.mp3

005_นิทานชาดกพระเจ้าสิบชาติ  ชาติที่ 4 พระเนมิราช.mp3

006_นิทานชาดกพระเจ้าสิบชาติ  ชาติที่ 5 พระมโหสถ.mp3

007_นิทานชาดกพระเจ้าสิบชาติ  ชาติที่ 6 พระภูริทัต ม้วนที่ 1.mp3

008_นิทานชาดกพระเจ้าสิบชาติ  ชาติที่ 6 พระภูริทัต ม้วนที่ 2.mp3

009_นิทานชาดกพระเจ้าสิบชาติ  ชาติที่ 7 พระจันทกุมาร.mp3

010_นิทานชาดกพระเจ้าสิบชาติ  ชาติที่ 8 พระพรหมนารถ.mp3

011_นิทานชาดกพระเจ้าสิบชาติ  ชาติที่ 9 พระวิฑูร  ม้วนที่ 1.mp3

012_นิทานชาดกพระเจ้าสิบชาติ  ชาติที่ 9 พระวิฑูร  ม้วนที่ 2.mp3

013_นิทานชาดกพระเจ้าสิบชาติ  ชาติที่ 10 พระเวสสันดร  ม้วนที่.mp3

014_นิทานชาดกพระเจ้าสิบชาติ  ชาติที่ 10 พระเวสสันดร  ม้วนที่.mp3

015_นิทานชาดกพระเจ้าสิบชาติ  ชาติที่ 10 พระเวสสันดร  ม้วนที่.mp3