รหัสแผ่น CD094 ธรรมนิยาย เรื่อง พุทธจริยา จากปลายปากกา ธรรมลิขิต
ผลงานโดย อ.วศิน อินทสระ
             
 
MP3 บันทึกที่  64 k. Bit/s  44100 Hz  Mono. จำนวน 1 แผ่น
เล่นได้ทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องเล่น MP3
สงวนสิทธิ์ห้ามจัดจำหน่าย อนุญาตให้จัดทำเพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น
พระอาจารย์ อุทัย ปริสุทฺโธ  วัดนิเทศศาศนาคุณาราม Texas USA เป็นผู้อนุเคราะห์แผ่นซีดีต้นฉบับ โดยผ่าน
"โครงการจัดหาซีดีธรรมะถวายห้องสมุดวัดไทยในต่างแดน”
จัดส่งต้นฉบับโดยผ่านทางคุณ ปิยมงคล piyamongol@hotmail.com
ขอขอบคุณ และขออนุโมทนาแทนทุกท่านไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ
 
 
 
 

เนื้อหาที่บรรจุในแผ่นมีดังนี้

01 พุทธจริยา_01.MP3

09 พุทธจริยา_09.MP3

02 พุทธจริยา_02.MP3

10 พุทธจริยา_10.MP3

03 พุทธจริยา_03.MP3

11 พุทธจริยา_11.MP3

04 พุทธจริยา_04.MP3

12 พุทธจริยา_12.MP3

05 พุทธจริยา_05.MP3

13 พุทธจริยา_13.MP3

06 พุทธจริยา_06.MP3

14 พุทธจริยา_14.MP3

07 พุทธจริยา_07.MP3

15 พุทธจริยา_15.MP3

08 พุทธจริยา_08.MP3