รหัส CD091 คติธรรม - ชีวประวัติหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
" หยดน้ำบนใบบัว "
             
   
MP3 บันทึกที่  128 k. Bit/s  44100 Hz  Stereo. จำนวน 1 แผ่น
เล่นได้ทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องเล่น MP3
สงวนสิทธิ์ห้ามจัดจำหน่าย อนุญาตให้จัดทำเพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น
ทางเว็บได้รับต้นฉบับจากคุณ สม somct@se-ed.net
ขอขอบคุณ และขออนุโมทนาแทนทุกท่านไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ
   
 
 
   

เนื้อหาที่บรรจุในแผ่นมีดังนี้

001 ชีวิตฆราวาส ลูกกตัญญู

058 สติ-ปัญญา อัตโนมัติ

002 สกุลชาวนาผู้มีอันจะกิน

059 นางงามจักรวาล อวิชชา

003 ไม่กินของดิบ

060 ความจำเป็นของครูอาจารย์

004 อุบายฝึกหลานของคุณตา

061 ป่วยหนัก รักษาด้วยธรรมโอสถ

005 อ้อยเป็นเหตุ

062 คืนแห่งความสำเร็จ

006 แก้หน้าให้พี่ชาย

063 เสียงบันลือโลกธาตุ ชาติสิ้นแล้ว

007 เคารพเชื่อฟังครูบาอาจารย์

064 การเวียนว่ายตายเกิดมีจริง

008 ความรักของพ่อ

065 สลดสังเวช อดีตชาติเคยเป็นมา

009 แป้วใจ เมื่อยิงหมี

066 ไตรโลกธาตุ ชัดเจนประจักษ์ใจ

010 เลือกคบเพื่อน

067 ยืนยัน เทวดา อินทร์ พรหม เปรต ผี สัตว์นรก มีจริง

011 การงานจริงจัง

068 กิเลสหลอกว่าตายแล้วสูญ

012 ศาสนาก็เลื่อมใส แต่ใจ....

069 กราบพระพุทธเจ้าอย่างราบ

013 ทอดสมอความรัก

070 มหานิกาย-ธรรมยุต คือศากยบุตรอันเดียวกัน

014 สะเทือนใจน้ำตาพ่อแม่

071 เมื่อต้องสอน ก็สอนจริงๆ

015 พิจารณาหาเหตุผลก่อนตัดสินใจ

072 ไปถิ่นไหน ร่มเย็นถิ่นนั้น

016 ฝืนใจเพียงใด อดทนได้เพื่อพ่อแม่

073 พ่อตาย-พ่อยัง

017 คำสอนของมารดา

074 รู้เรื่องตาย

018 เคารพธรรม เคารพวินัย

075 บ้านห้วยทราย จ.มุกดาหาร

019 แรงดึงดูดใจให้ไม่ทิ้งภาวนา

076 คุณแม่ชีแก้ว ผู้รอบรู้พิสดาร

020 ตั้งจุดมุ่งหมายชีวิต

077 ตอบแทนพระคุณบิดามารดา

021 แม้มีอุปสรรคก็ไม่ท้อถอย

078 จังหวัดจันทบุรี

022 ค้นคว้าตำราจริงจัง

079 เสาหลักกรรมฐาน ตั้งวัดป่าบ้านตาด

023 ไปฟังธรรมจากพระปฏิบัติ

080 ป่วยเพียงกาย ใจแจ้งกระจ่าง

024 พบเห็นสมณะผู้ประเสริฐ

081 การเทศนาสอนโลก

025 สอบได้คะแนนเต็มร้อย

082 โปรดชาวต่างชาติผู้ใฝ่ธรรม

026 รักคำสัตย์ยิ่งกว่าชีวิต

083 โปรดฝรั่งชาวพุทธที่อังกฤษ

027 ออกปฏิบัติกรรมฐาน แสวงหาครูบาอาจารย์

084 ฝรั่งมีเหตุผลเข้ากับธรรมวินัย

028 ข่าวอันเป็นมงคล

085 ประกาศศาสนาต่างแดนด้วยธรรมภายใน

029 ยอมมอบกายถวายชีวิตต่อครูอาจารย์ผู้รู้จริง

086 ชานหมาก

030 ปฏิบัติจิตตภาวนาจึงฆ่ากิเลสได้

087 ใครว่าหลวงตาบัวดุ

031 สังเกต พินิจ พิจารณา ด้วยเหตุก่อนตัดสินใจ

088 สื่อธรรม หนังสือ เทปธรรมะ ไม่ซื้อขาย

032 คติเตือนใจจากฝัน

089 พลังจิตท่านพ่อลี

033 อุตสาหะพากเพียรฝึกฝนจิต

090 วิชาขี่เสือ

034 นึกพุทโธในใจ จนจิตไม่เสื่อม

091 พญานาค

035 ท่านอาจารย์มั่นล่วงรู้วาระจิต

092 เสือกลัวหลวงปู่ตื้อ

036 น้ำตานักสู้

093 เณรระลึกชาติ

037 เร่งความเพียรเต็มกำลัง

094 ธรรมสากัจฉาตามกาล

038 รู้ชัด ประจักษ์ตาย

095 สนทนาธรรม เป็นธรรมเพื่อธรรม

039 ควรหนักต้องหนัก ควรเบาต้องเบา

096 หลวงปู่ขาว อนาลโย วัดถ้ำกลองเพล

040 ชนะความกลัวด้วย พุทโธ

097 หลวงปู่แหวน สุจิณโณ จ.เชียงใหม่

041 สมาธิแน่นหนามั่นคง ติดสุขในสมาธิ

098 หลวงปู่คำดี ปภาโส วัดถ้ำผาปู่ อ.เมือง จ.เลย

042 ไต่ถามผู้รู้ เพื่อหาเหตุผล

099 หลวงพ่อบัว สิริปุณโณ วัดป่าหนองแซง จ.อุดรธานี

043 ก้าวเดินทางปัญญา

100 วัดมุ่งปฏิบัติในถิ่นทุรกันดาร

044 บ้า หลงสังขาร

101 พุทธศาสตร์ วิทยาศาสตร์

045 แบ่งพัก แบ่งสู้

102 คอมพิวเตอร์กรรม

046 มวยคลุกวงใน

103 ผัวเดียว เมียเดียว

047 มองดูคน เนื้อหนังแดงโร่

104 โรงพยาบาล

048 เหมือนว่าหมดกามราคะ

105 สงเคราะห์สัตว์

049 อัศจรรย์จิต

106 หลวงตาไม่ห่วงตนเองยิ่งกว่าชาติ

050 ตื่นเงาตัวเอง

107 ฝืนสังขารเพื่อชาติ

051 หลักเกณฑ์อันใหญ่หลวง

108 รวมหัวใจชาวไทยเป็นหนึ่งเดียวเพื่อชาติ

052 ญาณหยั่งทราบของท่านอาจารย์มั่น

109 น้ำใจคนจนเพื่อชาติ

053 คุณยายชราผู้มีญาณหยั่งรู้

110 กิจวัตรหลวงตา

054 พลาดเทศน์ครั้งสุดท้าย

111 สุขภาพเริ่มทรุดลง

055 คำเตือนล่วงหน้า

112 อยู่เพื่อลูก เพื่อหลาน

056 เทิดทูนท่านอาจารย์มั่นสุดหัวใจ

113 เตือนลูกหลาน เชื่อพระพุทธเจ้าเถิด

057 สลดสังเวช ผู้มีพระคุณสูงสุดจากไป

114 พิธีตาย ลาโลก