รหัสแผ่น CD084 บทเพลงประวัติหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
ขับร้องโดย เพลิน พรหมแดน
 
MP3 บันทึกที่  128 k. Bit/s  44100 Hz  Stereo. จำนวน 1 แผ่น
เล่นได้ทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องเล่น MP3
สงวนสิทธิ์ห้ามจัดจำหน่าย อนุญาตให้จัดทำเพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น
ทางเว็บได้รับต้นฉบับจากคุณ นพรัตน์ nopudorn@hotmail.com
ขอขอบคุณ และขออนุโมทนาแทนทุกท่านไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ
 
 
   

เนื้อหาที่บรรจุในแผ่นมีดังนี้

Track01

กราบคารวะน้อมเล่าประวัติ

Track20

ทำลายจอมกษัตริย์วัฏจักรอวิชชา

Track02

เกิดสุบินนิมิต

Track21

โปรดบาทบริจาริกา

Track03

เกิดสมาธินิมิต

Track22

พระพุทธเจ้าและพระสาวกอรหันต์ เสด็จมาอนุโมทนา

Track04

วิธีนี้ถูกต้องแน่นอนแล้ว ไม่สงสัย

Track23

ถูกกล่าวหาว่าเป็นเสือเย็น

Track05

ออกธุดงค์เร่งภาวนา

Track24

"พุทโธ" หาย

Track06

ฝึกจิตดวงที่ผาดโผน

Track25

ความอัศจรรย์แห่ง "พุทโธ"

Track07

สู่ถ้ำสาริกา

Track26

ลาจากหมู่บ้านชาวเขา

Track08

ธรรมโอสถ

Track27

ผจญพญาช้าง

Track09

เทวดามิจฉาทิฏฐิกลับใจ

Track28

เทศน์สั่งสอนวิญญาณสามเณรและพี่สาว

Track10

รุกขเทพขอถือไตรสรณคมน์

Track29

หาอุบายช่วยศิษย์

Track11

อุธาหรณ์สอนใจเรื่องของขรัวตา

Track30

เจ้าคุณธรรมเจดีย์นิมนต์กลับสู่อิสาน

Track12

พระสาวกอรหันต์มาแสดงธรรมให้ฟัง

Track31

ตอบปัญหาญาติโยม

Track13

จำใจลาจากถ้ำสาริกา

Track32

อบรมพระ-เณรที่หนองผือนาใน

Track14

กลับสู่แดนอิสาน

Track33

อุบายทรมานศิษย์ดื้อ

Track15

ข้อวัตรปฏิปทาที่พาดำเนิน

Track34

ตาเนื้อ-ตาใน

Track16

เมตตาทั่วสรรพสัตว์

Track35

พระอาจารย์มั่นเริ่มป่วย

Track17

บวชโยมมารดา

Track36

ลาวัฏวนเป็นครั้งสุดท้าย

Track18

จาริกสู่ภาคเหนือ

Track37

วันมหาวิปโยค

Track19

เข้าสนามรบขั้นสุดท้าย

Track38

เหลือเพียงประวัติและปฏิปทาอันงดงาม