รหัสแผ่น CD081 วีซีดี ธรรมหรรษาสู่วัดป่าสุคะโต
โดย พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล
 
         
 
เล่นได้ทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องเล่นวีซีดีทั่วไป จำนวน 2 แผ่น
สงวนสิทธิ์ห้ามจัดจำหน่าย อนุญาตให้จัดทำเพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น
ทางเว็บได้รับต้นฉบับจากคุณ นพ Lilydome@hotmail.com
ขอขอบคุณ และขออนุโมทนาแทนทุกท่านไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ
     
       
 
 
 
 

รายละเอียดแผ่นและผู้จัดทำ
วีซีดีธรรมหรรษาแผ่นที่ 1 เรื่อง..ธรรมหรรษา...จัดทำโดย คุณทวีเกียรติ โตจำเริญ (พี่โต) ในนามกองทุนโตสื่อพระธรรม โดยได้นำเอาวีดีโอเทปธรรมะที่ พระอาจารย์ไพศาล วิสาโลพูดอบรมเจริญสติให้แก่สมาชิกกลุ่มศึกษาและปฏิบัติธรรม กรุงเทพ และกลุ่มนักศึกษาหูหนวกใบ้จากวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อเดือนพฤษภาคม 2546 ที่วัดป่าสุคะโต ต.บ้านท่ามะไฟหวาน อ.แก้ง จ.ชัยภูมิ มาจัดทำเป็นวีซีดีในระบบ PAL พร้อมคำแปลภาษามือไทยโดยคณาจารย์ของวิทยาลัยเพื่อให้นักศึกษาหูหนวกใบ้ได้เข้าใจหลักการปฏิบัติเจริญสติปัฏฐานตามแนวหลวงพ่อเทียนตลอดธรรมบรรยาย วีซีดีแผ่นนี้ภาพ เสียง ค่อนข้างคมชัดเพราะถ่ายทำด้วยกล้องถ่ายระบบดิจิตอล อีกทั้งผู้จัดทำเป็นผู้ที่ผ่านการฝึกภาวนาเจริญสติและมีความรู้ประสบการณ์การถ่ายภาพถ่ายวีดีโอและตัดต่อวีดีโอมายาวนาน ท่านสามารถเปิดดูได้ทั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งโปรแกรมเล่นดีวีดี หรือวีซีดี และเครื่องเล่นวีซีดีรุ่นใหม่ๆทั่วไป

วีซีดีแผ่นนี้พี่โตอนุญาตให้นำออกแจกเป็นธรรมทาน และสามารถอัดแจกต่อๆกันไปได้
้โดยต้องไม่มีการดัดแปลงตัดต่อแก้ไขส่วนหนึ่งส่วนใดก่อนได้รับอนุญาต

เนื้อหาธรรมบรรยาย
พระอาจารย์ไพศาล วิสาโลได้เล่าเรื่องกิจกรรมธรรมสัมพันธ์ระหว่างวัดป่าสุคะโตกับกลุ่มศึกษาและปฏิบัติธรรมในช่วง20กว่าปีที่ผ่านมา โดยการนำของ คุณ วุฒิชัย ทวีศักดิ์สิริผลและสมาชิกกลุ่มฯจัดให้มีกิจกรรมธรรมหรรษาสู่วัดป่าสุคะโตเป็นประจำโดยมีวัตถุประสงค์ด้านหนึ่งเพื่อร่วมทำบุญสร้างวัดป่าสุคะโตให้เป็นที่สัปปายะร่มรื่นเหมาะแก่การอยู่ฝึกภาวนา และอีกด้านหนึ่งเปิดโอกาสให้สมาชิกได้มีการใช้สถานที่เพื่อการฟังธรรมและทำความเพียรส่วนตนในช่วงเวลาหนึ่ง

พระอาจารย์ไพศาลได้บรรยายให้เห็นความสำคัญและความหมายของ..ธรรมหรรษา..ว่าเป็นสิ่งที่มีความหมายมาก เพราะทำให้ชีวิตเกิดความร่าเริงอาจหาญใน 3 ความหมาย

1.ร่าเริงอาจหาญในธรรม คือ มีความยินดี รับรู้ รับฟังธรรมอยู่ตลอดเวลา มองเห็นสิ่งต่างๆเป็นธรรม เป็นสิ่งที่น่าเพลิดเพลินต่อการรับรู้รับฟังตามความเป็นจริง ไม่ปล่อยชีวิตให้เพลิดเพลินไปกับสิ่งเร้าจิตกระตุ้นใจ ลืมทุกข์ อยู่ในโลกของจินตนาการมากกว่าการเผชิญรับรู้สิ่งต่างๆตามสภาพที่เป็นจริง

2.ร่าเริงยินดีด้วยธรรม คือการดำรงชีวิตที่มีธรรมกำกับ ธรรมะช่วยให้ชีวิตร่าเริงได้เพราะความรู้ความเข้าใจชีวิตเข้าใจสิ่งรอบตัว ไม่ขุ่นเคืองเครียดเศร้าหมอง เข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นตามสภาพที่เป็นอยู่ ไม่ยินดี ไม่ยินร้าย มองสิ่งที่เกิดขึ้นในทางกุศล แม้เผชิญสิ่งร้ายๆในชีวิตก็เข้าใจสามารถเปลี่ยนสิ่งที่ร้ายให้กลายเป็นดีได้

3.ร่าเริงอาจหาญเพราะได้ทำสิ่งที่ดีงาม ไม่กลัวการทำความดี กล้าทำสิ่งที่ดีแม้จะแตกตางจากสังคมรอบข้าง ก็กล้าที่จะทำความดีที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น

สิ่งสำคัญที่ทำให้ชีวิตเกิดธรรมหรรษาขึ้นอยู่กับว่า จิตใจเราได้รับการฝึกฝนมาอย่างไร หากฝึกมาดีแม้มีสิ่งร้ายๆจากภายนอกมากระทบ แต่ใจเราก็ไม่ร้อนแรงตามไปด้วย หากได้ฝึกใจเราไว้ดีแล้วแม้มีโรคภัยมากระทบก็ไม่สามารถทำให้ชีวิตเราทุกข์ไปด้วยได้ ตัวอย่างเช่น อาจารย์กำพล ทองบุญนุ่ม อาจารย์พละผู้ประสบอุบัติเหตุระหว่างการสอนพละทำให้ต้องพิการกายไปตลอดชีวิต ก็สามารถลาออกจากความรู้สึกทุกข์เพราะพิการทางกายได้ ไม่คิดเศร้าว่าตนเองโชคร้ายเพราะกายพิการ เปลี่ยนชีวิตให้กลับสดใสขึ้นมาได้ ภัยร้ายจากภายนอกจึงเป็นสิ่งที่ไม่น่ากลัวต่อชีวิต ที่สิ่งน่ากลัวคือ ความที่เรากลัวภัย คิดหวาดหวั่นในภัยจนทำให้ชีวิตเศร้าหมอง

พระอาจารย์ไพศาลได้ยกตัวอย่างเรื่องพระนางสัมมาวดีซึ่งโดนเผาทั้งเป็นพร้อมเหล่าข้าราชบริวารอีกห้าร้อยถูกเผาทั้งเป็น ก็สามารถเปลี่ยนสิ่งเลวร้ายให้กลายเป็นดีได้โดยการทำภาวนา กำหนดเอาเวทนาเป็นอารมณ์ ทำให้ได้บรรลุมรรคผลก่อนสิ้นชีวิต ก่อนจบธรรมบรรยายพระอาจารย์ไพศาลได้เสนอให้เราเปลี่ยนคำอธิษฐานจิตจากที่เคยขอให้ชีวิตได้พบแต่สิ่งดีๆ เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญด้วยธนสารสมบัติ ปราศจากทุกข์ภัย มาเป็นการอธิษฐานจิตขอให้เรามีสติมีปัญญา เจริญในธรรม พร้อมที่จะเผชิญความจริงของชีวิตทั้งสุขทั้งทุกข์ด้วยความไม่ประมาท

 
     
 
 
 

รายละเอียดแผ่นและผู้จัดทำ
วีซีดีธรรมหรรษาแผ่นที่ 2 เรื่อง..ใจเลี้ยงกาย กายเลี้ยงใจ...จัดทำโดย คุณทวีเกียรติ โตจำเริญ (พี่โต) ในนามกองทุนโตสื่อพระธรรม โดยได้นำเอาวีดีโอเทปธรรมะที่ พระอาจารย์ไพศาล วิสาโลพูดอบรมเจริญสติให้แก่สมาชิกกลุ่มศึกษาและปฏิบัติธรรม กรุงเทพ และกลุ่มนักศึกษาหูหนวกใบ้จากวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อเดือนพฤษภาคม 2546 ที่วัดป่าสุคะโต ต.บ้านท่ามะไฟหวาน อ.แก้ง จ.ชัยภูมิ มาจัดทำเป็นวีซีดีในระบบ PAL พร้อมคำแปลภาษามือไทยโดยคณาจารย์ของวิทยาลัยเพื่อให้นักศึกษาหูหนวกใบ้ได้เข้าใจหลักการปฏิบัติเจริญสติปัฏฐานตามแนวหลวงพ่อเทียนตลอดธรรมบรรยาย วีซีดีแผ่นนี้ภาพ เสียง ค่อนข้างคมชัดเพราะถ่ายทำด้วยกล้องถ่ายระบบดิจิตอล อีกทั้งผู้จัดทำเป็นผู้ที่ผ่านการฝึกภาวนาเจริญสติและมีความรู้ประสบการณ์การถ่ายภาพถ่ายวีดีโอและตัดต่อวีดีโอมายาวนาน ท่านสามารถเปิดดูได้ทั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งโปรแกรมเล่นดีวีดี หรือวีซีดี และเครื่องเล่นวีซีดีรุ่นใหม่ๆทั่วไป

วีซีดีแผ่นนี้พี่โตอนุญาตให้นำออกแจกเป็นธรรมทาน และสามารถอัดแจกต่อๆกันไปได้
้โดยต้องไม่มีการดัดแปลงตัดต่อแก้ไขส่วนหนึ่งส่วนใดก่อนได้รับอนุญาต

เนื้อหาธรรมบรรยาย
พระอาจารย์ไพศาลได้กล่าวการที่เรารู้จักตื่นเช้าทำวัตรชนิดที่ทุ่มเทใจมีสติรู้ตัวนั้นเป็นการเปิดใจฟังธรรม เทสิ่งดีงามให้กับชีวิต ทำให้ชีวิตและธรรมรวมกันเป็นหนึ่งเดียว เป็นการเริ่มต้นวันใหม่ที่ดีงาม ทำให้ใจเราพร้อมรับสิ่งต่างๆที่จะมีมาในวันใหม่ ทั้งสุขทั้งทุกข์

อาจารย์ไพศาลได้พูดถึงเรื่องความรู้สึกเจ็บ ความรู้สึกกลัวภัยไว้ว่าเป็นสิ่งดีที่ธรรมชาติได้สร้างมาให้สัตว์โลกใช้เป็นสิ่งกระตุ้นเตือน ผลักดันให้หาทางพ้นไปภัยนั้นๆทั้งทางกายทางใจ ความรู้สึกเจ็บ ความทุกข์ที่มีเข้ามาจึงเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มาก สุขทุกข์เป็นมนุษย์สมบัติที่แม้แต่เทวดาผู้แสวงหาพระนิพพานยังปรารถนา ถึงกับมีการปรารถนาที่จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อที่จะได้ใช้สติปัญญาหาทางสู่พระนิพพาน ความทุกข์แม้จะรุมเร้าเข้ามาในชีวิตเรามากเพียงใด หากใช้สติปัญญาหาทางแก้ไขแล้ว สิ่งร้ายๆก็สามารถกลับกลายเป็นดีได้ ท่านได้ยกเรื่องนางปฏาจาราที่ต้องทุกข์หนักจนสูญเสียจริต สูญเสียสามี สูญเสียลูกน้อยสองคน สูญเสียพ่อแม่ จนทำให้จริตเสียไป แต่พอได้ไปพบกับพระพุทธองค์ ได้ตรัสเตือนสติให้นางได้คิด ก็สามารถกลับชีวิตจิตใจพ้นจากความคุ้มคลั่ง ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันในฉับพลันทันที นับเป็นตัวอย่างที่ให้กำลังใจต่อเราได้เป็นอย่างดี ทุกข์กายทุกข์ใจเป็นสิ่งสามารถหาทางแก้ไขกลับร้ายให้กลายเป็นดีได้ ขอเพียงเรามีความพยายาม รู้จักใช้สติปัญญา ฝึกใจเราไว้ให้ดี ก็สามารถที่จะใช้กายใช้ใจเราไปในทางที่เป็นโยชน์ต่อชีวิตได้

ตอนท้ายของธรรมบรรยายอาจารย์ไพศาลยังได้ยกตัวอย่างของการฝึกกายฝึกใจให้พร้อมรับความเป็นจริงได้ด้วยการฝึกโยคะ ที่มุ่งฝึกทั้งเรื่องสมาธิ และสุขภาพกายไปพร้อมๆกัน ทำให้ชีวิตรู้จักการยืดหยุ่น ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดๆก็สามารถเป็นปกติพร้อมรับความจริงได้...