รหัสแผ่น CD078 มัลติมีเดียซีดี หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ
วัดสนามใน ต.วังชลอ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
                 
MP3 บันทึกที่  64 k. Bit/s  44100 Hz  Mono. จำนวน 1 แผ่น
เล่นได้ทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องเล่น MP3
สงวนสิทธิ์ห้ามจัดจำหน่าย อนุญาตให้จัดทำเพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น
ทางเว็บได้รับต้นฉบับจากคุณ สุปราณี วอง supranee@worldnet.att.net
ขอขอบคุณ และขออนุโมทนาแทนทุกท่านไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ
 
 
       

รายการในซีดีหลวงพ่อเทียน

1.  ชีวประวัติหลวงพ่อเทียน

1.1       ปกติ : หลวงพ่อเทียน จิตตฺสุโภ และสิ่งที่ฝากไว้ 

1.2       ตราบจนลมหายใจสุดท้าย

2.  คำสอนนำธรรม

2.1          การทำความรู้สึกตัว

2.2                กุญแจดอกเอก   

2.3                การประจักษ์แจ้งสัจจะ

2.3                นิพพาน 

2.4                ทำพระนิพพานให้แจ้ง 

2.5                อารมณ์ของการเจริญสติด้วยวิธีเคลื่อนไหว 

2.6                หลวงพ่อเทียนกับวัดสนามใน 

3.       เสียงธรรมตามรู้   (mp3)

A05Teean เล่าประวัติปฏิบัติธรรมA
B06Teean เล่าประวัติปฏิบัติธรรมB
C07Teean ลำดับอารมณ์ปฏิบัติ

D01Teean ค้นหาของจริงในตัวเอง
E02Teean อารมณ์วิปัสสนูจินตญาณวิปลาส
F03Teean พูดความจริง (บัวขี้แบ้)
G04Teean ชีวิตที่ไม่เป็นหมัน
H Teean01 กฎแห่งกรรม, ถามตอบอารมณ์กรรมฐาน
I Teean02 นิพพาน, อย่าคิดคะเนเอาเอง
J Teean03 ทำพระนิพพานให้แจ้ง, หลักพระพุทธศาสนา

K Teean26  ถาม-ตอบเรื่องพระนิพพาน
LTeean07  การเจริญสติแบบอุกฤษฏ์ ม้วน 1, 26 ..2526

M Teean21  การเจริญสติแบบอุกฤษฏ์ม้วน2-3, 26 ..2526
 N Teean12  หลักการปฏิบัติที่สมบูรณ์ 14 .. 2526

O Teean33   วิธีแก้อารมณ์ปฏิบัติ, กำไรชีวิต
 P Teean37   ศีลรักษาคน

 Q Teean14   สิ่งศักดิ์สิทธิ์และไสยศาสตร์, สู่จิตซื่อๆ ก.. 2530
 R Teean15   ความเป็นไท, ที่สุดแห่งทุกข์
 S Teean17   การเจริญสติเพื่อชีวิตใหม่   มกราคม 1 .. 2530

4.  Luangpor Teean (in English)

4.1    Luangpor Teean: A Biography of an Awakened Master 

4.2      His Life His Teachings 

4.3      An Interview with an Awakened Master Luangpor Teean

4.4      Luangpor Teean Whom I Never Met,  Yet Got to Know

4.5      Luangpor Teean

4.6      Introducing Dynamic Meditation

4.7    An Outline on the Understanding of DM

4.8      Seeing Oneself 

4.9      Mahasati Association of America

4.       หลวงพ่อตอบคำถาม

5.1                ความมหัศจรรย์ในพระธรรมดา

5.2                ยกมือเข้า เอามือออก

5.3                ให้เป็นบัณฑิตจริง ๆ

5.4                ต่ออายุพ่อแม่

5.5                เตือนจิตสะกิดใจ 2: ชั่วอึดใจเดียว

     
 
 

6.  คำสอนตื่นตัว

6.1            ศิลปะแห่งการรู้ซื่อ ๆ

6.2            มหัศจรรย์แห่งการเจริญสติ ภาค 2

6.3            รู้จักตนเอง

6.4            ตาวิเศษ     

6.5            ทางตรง

6.6            สติ - กุญแจไขชีวิต

6.7            ดูกาย…ก็เห็นจิต, ดูคิด…ก็เห็นธรรม

7.       เสียงธรรมตามสติ   (mp3)

1Buntham  ข้อคิดก่อนจาก ของฝากก่อนกลับ

2Thong  กำไรชีวิตของชาวพุทธ

3Kamkhien  ที่สุดของพรหมจรรย์คือผู้มีสติ 

4Sommai  ของฝากสำหรับชาวพุทธ

5  Kovit  อบรมสติภาวนาธรรมจาริณี11B12A 

6  . โกวิทพูดเรื่องพระนิพพานร่วมกับ อ. ดร.ทวีวัฒน์

7  . ดร.ทวีวัฒน์  หลวงพ่อเทียนที่ข้าพเจ้ารู้จัก

8.  หลวงพ่อของศิษย์

8.1                ตามรอยหลวงพ่อเทียน

8.2                หลวงพ่อเทียนที่ข้าพเจ้ารู้จัก

8.3                หลวงพ่อเทียนผู้ที่ผมไม่เคยพบ แต่ได้รู้จัก

8.4                สดุดีหลวงพ่อเทียน

9.  ประสบการณ์ตามรู้ แต่ไม่รู้

9.1        พระทองขาล ปิยธมโม

9.2        จิตสดใส แม้กายพิการ

9.3        คิดมาก..ก็ทุกข์มาก  สุขทุกข์อยู่ที่ใจ

9.4       ลดทุกข์ด้วยความรู้สึกตัว

9.5       ทำความรู้สึกตัวอย่างเดียว 

10.      แนะนำหนังสือและซีดี

·        “สูตรเว่ยหล่าง”  ท่านพุทธทาสภิกขุ  จัดพิมพ์โดยธรรมสภา

·        “คำสอนฮวงโป”  ท่านพุทธทาสภิกขุ  จัดพิมพ์โดยธรรมสภา

·         “การเร่งรัดพัฒนา”, “แด่เธอ...ผู้รู้สึกตัว”, “พลิกโลกเหนือความคิด”  และหนังสือเล่มอื่น ๆ  ของหลวงพ่อเทียน  สนใจติดต่อได้ที่วัดสนามใน  .วัดชลอ  . บางกรวย  . นนทบุรี 11130  โทรศัพท์ 02-883-7251, โทรสาร 02-883-7275

·         Download หนังสือ บางเล่ม เช่น   ธรรมะสำหรับผู้ไม่เคยปฏิบัติ,  ความรู้สึกตัว,  กำไรชีวิต,  ธรรมะแท้ ต้องรู้อย่างเดียวกัน,  การเร่งรัดพัฒนา,  มาทางนี้,  โมกขธรรม,  นอกคำภีร์เหนือตำรา

เป็นต้น   จาก “อ่านธรรม”  ของเวป ธรรมะเพื่อชีวิต http://dhammaforlife.com/Book/index.htm

·         “Self-Awareness: The Neglected Essence of Life”  by Kongsak Tanphaichitr, M.D.  Published by Wat Phrasriratanaram The Buddhist Temple of Greater St. Louis,  890 Lindsay Lane,  Florissant, Missouri 63031, USA. 

·        WEB Review Vol. XL,  No.1,  January-March 2546/2003.  This issue dedicates to Luangpor Teean, the Dynamic Practice of a Thai Meditation Master.   Published by The World Fellowship of Buddhists, 616 Benjasiri Park, Soi Medhinivet, Sukumvit Road, Bangkok 10110, Thailand.   Tel: (662) 661-1284/89   Fax: (662) 661-0555      E-Mail:  wfb_hg@asianet.co.th    Web Site:  http://www.wfb-hg.org  

·         “Mindfulness in Plain English”  by Venerable Henepola Gunaratana Mahathera ISBN 0-86171-321-4  Third edition 2002, published by Wisdom Publication Massachusetts, USA.

·        ฉบับภาษาไทย “สติ ด้วยภาษาง่าย ๆ” แปลและเรียบเรียง (จาก Second edition 1992) โดย พ.ญ. ชวาลา เธียนธนู พิมพ์ที่โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว  พิมพ์ครั้งที่1, 2543

·        “เพชรแห่งธรรม” โดยหลวงพ่อคำเขียน สุวณ๗โณ  จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์มิ่งขวัญ

·        “ดวงตาแห่งชีวิต” โดยเขมานันทะ จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์อมรินทร์  เมษายน 2545

·        “ปล่อยวางอย่างเซน” ละเอียด ศิลาน้อย  โดยสำนักพิมพ์ดอกหญ้า พิมพ์ครั้งที่ 17, 2541

·        ชุดวีซีดี “หลวงพ่อเทียน”, “อ. กำพล ทองบุญนุ่ม”, “หลวงพ่อเทียน แนะนำอิริยาบท 1 & 2” สนใจติดต่อได้ที่วัดสนามใน

·        ซีดีชุด “จากใจหลวงพ่อเทียน” mp3 / 2 แผ่น รวบรวมลงแผ่นซีดีโดยคุณ (นพ) พัฒนาพงศ์ โกไศยกานนท์ สนใจติดต่อได้ www.cddhamma.com (แจกเป็นธรรมทาน)

·        ซีดีชุด “ชวนฟังธรรมศิษย์หลวงพ่อเทียน1 ศิษย์พระ” mp3 / 3 แผ่น รวบรวมลงแผ่นซีดีโดยคุณ (นพ) พัฒนาพงศ์ โกไศยกานนท์  สนใจติดต่อได้ www.cddhamma.com (แจกเป็นธรรมทาน)