รหัส CD071 พระธรรมเทศนา โดย หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ชุดที่ 1
( เทศน์อบรมพระ - ฆราวาส  ปีพ.ศ. 2504 - 2505 - 2506 )
           
   
MP3 บันทึกที่  56 k. Bit/s  44100 Hz  Mono. จำนวน 1 แผ่น
เล่นได้ทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องเล่น MP3
สงวนสิทธิ์ห้ามจัดจำหน่าย อนุญาตให้จัดทำเพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น
ทางเว็บได้รับต้นฉบับจากคุณ นพรัตน์ nopudorn@hotmail.com
ขอขอบคุณ และขออนุโมทนาแทนทุกท่านไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ
   
 
 
 

เนื้อหาที่บรรจุในแผ่นมีดังนี้

001 ทาน  ( 25 มี.ค. 2504 )

016 สวากขาตธรรม ( 12 ก.ย. 2505 )

002 อบรมฆราวาส จ.หนองคาย  ( 8 มิ.ย. 2504 )

017 อนุศาสต์แปด ( 18 ก.ย. 2505 )

003 งานอุทิศส่วนกุศลโยมล้อน จ.หนองคาย  ( 9 มิ.ย. 2504 )

018 ยึดไตรลักษณ์เป็นทางเดินของจิต ( 12 ต.ค. 2505 )

004 เทศน์งานทำบุญข้าวใหม่  ( 13 ก.พ.  2505 )

019 ทำความรอบคอบกับสติปัญญา ( 28 ต.ค. 2505 )

005 จุดที่รวมแห่งอริยธรรม  ( 7 มิ.ย. 2505 )

020 พระจริง พระปลอม  ( 5 พ.ย. 2505 )

006 สมบัติมีค่าในพระศาสนา  ( 22 ก.ค. 2505 )

021 กิเลสกับธรรม  ( 17 ก.พ. 2506 )

007 สังขารธรรม  ( 28 ก.ค. 2505 )

022 เทศน์ อบรม  ( 4 มี.ค. 2506 )

008 รากฐานของพระศาสนา  ( 31 ก.ค. 2505 )

023 อริยสัจสี่  (14 เม.ย. 2506 )

009 งานศพเจ้าคุณธรรมเจดีย์  ( 4 ส.ค. 2505 )

024 หลักของวัฏฏะ  ( 17 ก.ค. 2506 )

010 ทำตัวเหมือนแม่เนื้อ  ( 10 ส.ค. 2505 )

025 อบรมสมาธิ  ( 24 ก.ค. 2506 )

011 อบายมุข ( 15 ส.ค. 2505 )

026 เทศน์ อบรม  ( 25 ก.ค. 2506 )

012 สติปัฏฐานสี่  ( 25 ส.ค. 2505 )

027 ทางดำเนินสู่มรรคผลนิพพาน  ( 12 ส.ค. 2506 )

013 การอยู่กับครูอาจารย์  ( 2 ก.ย. 2505 )

028 หลงรอยตัวเอง ( 8 ก.ย. 2506 )

014 รู้โลกรู้ธรรม  ( 4 ก.ย. 2505 )

029 เหตุแห่งความร่มเย็น ( 10 พ.ย. 2506 )

015 พ่อแม่ครูอาจารย์เป็นแบบอย่าง ( 10 ก.ย. 2505 )

030 วัฏฏะเป็นสิ่งที่รู้ได้ยาก ( 25 ธ.ค. 2506 )