รหัส CD070 พระธรรมเทศนา โดย หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
( เทศน์อบรมพระ )
             
     
MP3 บันทึกที่  128 k. Bit/s  44100 Hz  Mono. จำนวน 1 แผ่น
เล่นได้ทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องเล่น MP3
สงวนสิทธิ์ห้ามจัดจำหน่าย อนุญาตให้จัดทำเพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น
ทางเว็บได้รับต้นฉบับจากคุณ นพรัตน์ nopudorn@hotmail.com
ขอขอบคุณ และขออนุโมทนาแทนทุกท่านไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ
 
 
 
     

เนื้อหาที่บรรจุในแผ่นมีดังนี้

1//thet01.mp3//วิธีการชำระกิเลส//9 ก.ค.  2541

2//thet02.mp3//พูดท้ายเทศน์ 9 ก.ค.  41//9 ก.ค.  2541

3//thet03.mp3//ปวารณา//5 ต.ค. 2541

4//thet04.mp3//ธรรมไม่คุ้นกับใคร//10 ต.ค. 2541

5//thet05.mp3//ธรรมะออกจากใจ  //28 ก.ค. 2542

6//thet06.mp3//พูดท้ายเทศน์ 28 ก.ค. 42//28 ก.ค. 2542

7//thet07.mp3//การตั้งรากฐานเบื้องต้น//30 ต.ค. 2542

8//thet08.mp3//นิสัยวาสนาทางธรรมกับทางโลก //17 ก.ค. 2543

9//thet09.mp3//พูดท้ายเทศน์ 17 ก.ค. 43//17 ก.ค. 2543

10//thet10.mp3//วัตถุคือภัยของพระกรรมฐาน//21 ต.ค. 2543

11//thet11.mp3//พูดเริ่มแรก 6 ก.ค. 44//6 ก.ค. 2544

12//thet12.mp3//พลิกแพลงหลอกจิตด้วยสุภะกับอสุภะ//6 ก.ค. 2544

13//thet13.mp3//พูดท้ายเทศน์ 6 ก.ค. 44//6 ก.ค. 2544

14//thet14.mp3//วิธีตั้งจิตให้สงบเป็นสมาธิ//6 ต.ค. 2544

15//thet15.mp3//เทศน์กัณฑ์ ที่2 6 ต.ค. 44//6 ต.ค. 2544

16//thet16.mp3//พูดเริ่มแรก 25 ก.ค. 45//25 ก.ค. 2545

17//thet17.mp3//อย่าหนีจากหลักธรรมวินัย//25 ก.ค. 2545

18//thet18.mp3//พูดท้ายเทศน์ 25 ก.ค. 45//25 ก.ค. 2545

19//thet19.mp3//โลกหวังพึ่งธรรม//21 ต.ค. 2545

20//thet20.mp3//หลักธรรมวินัยสำคัญมาก//26 ต.ค. 2545