รหัสแผ่น CD060 รวมบทสวดมนต์ MP3 ชุดที่ 1
หวังให้ทุกท่านหันมาสวดมนต์ เพื่อเป็นมงคลในชีวิต
             
MP3 บันทึกที่  128 k. Bit/s  44100 Hz  Mono. จำนวน 1 แผ่น
เล่นได้ทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องเล่น MP3
สงวนสิทธิ์ห้ามจัดจำหน่าย อนุญาตให้จัดทำเพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น
ทางเว็บได้รับต้นฉบับจาก พระวีรศักดิ์ ตกฺขวีโร ( วัดลาดบัวขาว จ.ราชบุรี )
takkaveero@hotmail.com
ขอขอบคุณ และขออนุโมทนาแทนทุกท่านไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ
 
 
   

เนื้อหาที่บรรจุในแผ่นมีดังนี้

01-บทสวดมนต์พระคาถาชินบัญชร

[1]           01 - ชินบัญชร                                                                       [2]           02 - คาถาบูชาดวงชะตา

[3]           03 - อุณหิสฺสวิชยคาถา                                                         [4]           04 - ถวายพรพระ

[5]           05 - มงคลจักรวาลใหญ่                                                       [6]           06 - เจริญพระพุทธมนต์

[7]           07 - ชินบัญชร (วัดอินทรวิหาร)                                          [8]           08 – ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก

                                                                                                                                         (วัดอินทรวิหาร)

02-เพลงชินบัญชร

[9]           01-เพลงชินบัญชร                                                                [10]         02-เพลงชินบัญชรแปล

03-บันทึกประวัติศาสตร์ (วัดอินทรวิหาร)

[11]         01-พระคาถาชินบัญชร 9 จบเต็ม                        [12]         02-บทเจริญพระพุทธมนต์

[13]         03-บทพระคาถายอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก          14]          04-บทพระคาถาพระสยามเทวาธิราช

[15]         05-บทพระธัมมจักกัปปวัตนสูตร

04-ทำวัตรเช้าแปล

[16]   01 - ชุมนุมเทวดา          [17]   02 - โย โส นะโมตัสสะฯ         [18]   03 - พุทธา ธัมมา สังฆาภิถุติง

[19]   04 - ระตะนัตตะยัปฯ    [20]   05 - ปัจจะเวกขณะ                   [21]   06 - เจริญกายคตานุสสติฯ

[22]   07 – บทพิจารณาสังขาร    [23]  08 – อภิณหะปัจจะเวกขณะฯ   [24]  09 - นมัสการพระอรหันต์ 8 ทิศ

[25]   10 - มงคลจักรวาฬ 8 ทิศ    [26]  11 - พระสะหัสสะนัย         [27]   12 - ปาฏิโมกสังวร

[28]  13 - สัพพะปัตติทานะคาถา        [29]   14 – แผ่เมตตา

05-ทำวัตรเย็นแปล

[30]  01 – ชุมนุมเทวดา    [31]   02 - โย โส นะโมตัสสะฯ   [32]    03 - พุทธานุสสติ

[33]  04 – พุทธาภิคีติง      [34]    05 - ธัมมานุสสติ                [35]    06 - ธัมมาภิคีติง

[36]  07 – สังฆานุสสติ     [37]    08 – สังฆาภิคีติง                 [38]   09 - อตีตะปัจจะเวกขณะ

[39]  10 – ปัพพชิตะอภิณหะปัจจเวกฯ    [40]   11 - นะโม เม สัพพะพุทธา    [41]  12 - เตสัง สัจเจ นะ

[42]  13 – ขันธะปริตร     [43]  14 – อะภะยาปะริตตัง   [44]  15 - โพชฌังโคปริตร

[45]  16 - เทวะตาอุยโยชะนะฯ ท้ายบท    [46]  17 – กรวดน้ำอิมินา   [47] 18 - แผ่เมตตา

06-คำสอนพระราชพรหมยาน(หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ)-สมาทานพระกรรมฐาน

[48]         01 - ชุมนุมเทวดา                  [49]         02 - อาราธนาพระรัตนตรัย [50]         03 - สมาทานศีล 8

[51]  04 – ขอขมาพระรัตนตรัยและสมาทานพระกรรมฐาน   [52]  05 - สอนพระกรรมฐาน(พรหมวิหาร4)

[53]         06 - อุทิศส่วนกุศลและกราบพระ                                                      [54]         07 - สนธนาธรรม

07-บทสวดมนต์ บูชาเจ้าแม่กวนอิม ชุดที่ 1 (วัดหนองหอย)

[55]         01 - บูชาเจ้าแม่กวนอิม1                                                      [56]         02 - บูชาเจ้าแม่กวนอิม2

08-บทสวดมนต์ บูชาเจ้าแม่กวนอิม ชุดที่ 2 (วัดหนองหอย)

[57]         01 - บูชาเจ้าแม่กวนอิม                                                        [58]         02 - บูชาเจ้าแม่กวนอิม(บรรเลง)

09-บทสวดมนต์พระโพธิสัตว์กวนอิม สมบูรณ์พูนผลทวีคูณ

[59]         01 - บทสวดมนต์1                                                                [60]         02 - บทสวดมนต์2               

[61]         03 - บทสวดมนต์3                                                                [62]         04 - บทสวดมนต์4

10-บทสวดมนต์พระโพธิสัตว์กวนอิม(วัดถ้ำเสือ)

[63]         01 - บทสวดมนต์1                                                                [64]         02 - บทสวดมนต์2

11-บทสวดมนต์พระโพธิสัตว์กวนอิม (ภาษาแต้จิ๋ว)

[65]         01 - บทสวดมนต์1                                                                [66]         02 - บทสวดมนต์2

[67]         03 - บทสวดมนต์3                                                                [68]         04 - บทสวดมนต์4

[69]         05 - บทสวดมนต์5                                                                [70]         06 - บทสวดมนต์6

[71]         07 - บทสวดมนต์7

12-บทสวดมนต์ บูชาเจ้าแม่กวนอิม

[72]         01-กวนอิม ปู้เหมินปิง

13-บทสวดมยต์บูชาพระเขี้ยวแก้ว

[73]         01-บทสวดบูชาพระเขี้ยวแก้ว

14-บทสรรเสริญพระพุทธเจ้า

[74]         01 - บทสรรเสริญ                                                 [75]         02 - บทสรรเสริญ(บรรเลง)

15-สวดทำนองสรภัญญะ

[76]   01 - ทำนองสรภัญญะ 1     [77]   02 - ทำนองสรภัญญะ 2    [78]   03 - ทำนองสรภัญญะ 3