รหัสแผ่น CD058 พระธรรมเทศนา โดย หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ( VCD )
วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธาน
           
เป็นแผ่นวีซีดี จำนวน 87 แผ่น ( 01/01/48 )
เล่นได้ทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องเล่นวีซีดีทั่วไป
สงวนสิทธิ์ห้ามจัดจำหน่าย อนุญาตให้จัดทำเพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น

ทางเว็บได้รับต้นฉบับจากคุณ ธรรมทาน46 , คุณ นพรัตน์
คุณ สม , คุณ สมบูรณ์ ต. , คุณ วิโรจน์

ขอขอบคุณ และขออนุโมทนาแทนทุกท่านไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ
 
 
   

ลำดับ

รายการซีดี

แผ่นที่ 1

เทศน์คณะพระอาจารย์แบน ธนากโร ( 9 กค. 46 )

แผ่นที่ 2

เทศน์คณะวัดหินหมากเป้ง ( 27 กค.46 )

แผ่นที่ 3

งานบรรจุอัฐธาตุหวลาปู่เสาร์ กันตสีโล วัดดอนธาตุ

แผ่นที่ 4

การปฏิบัติเริ่มต้น จนเข้าถึงพระนิพาน

แผ่นที่ 5

ลูกศิษย์กาฝาก / เทวทัตตัวเมีย

แผ่นที่ 6

พระอรหันต์กับยาเสพย์ติด / ความเสมอภาคในธรรมธาตุ

แผ่นที่ 7

เพราะบุพเพนิวาสชาติปางก่อน / ถือศาสนากาฝาก

แผ่นที่ 8

คิดฆ่าตัวตาย / บำรุงรักษาใจ

แผ่นที่ 9

พิจารณาโลกให้เป็นของว่างเปล่า

แผ่นที่ 10

แสดงธรรมเมื่อคราวเจ้าฟ้าหญิงฯ เสด็จมาประทับ ณ วัดป่าบ้านตาล

แผ่นที่ 11

น้ำตาร่วง จาก ธรรมอัศจรรย์

แผ่นที่ 12

เทศน์คณะประธานศาลฎีกา ( 25 กค. 46 )

แผ่นที่ 13

1.ให้เชื่อพระพุทธเจ้ามากกว่าเชื่อเรา ( 14 กย. 46 )
2.สติขาด กิเลสแทรก ( 15 กย. 46 )

แผ่นที่ 14

ตรงแน่วตามทางแล้วต้องถึงจุดที่หมาย ( 8 พค. 46 )

แผ่นที่ 15

งานทดแทนพระคุณ ทำบุญอายุ 90 ปี

แผ่นที่ 16

น้ำตาร่วงด้วยความห่วงใยชาติ ( 12 พค. 46 )

แผ่นที่ 17

พระโปฐิละ ผู้มีอุปนิสัย

แผ่นที่ 18

ชีวิตที่วัดป่าบ้านตาล แผ่นที่ 1

แผ่นที่ 19

ชีวิตที่วัดป่าบ้านตาล แผ่นที่ 2

แผ่นที่ 20

งานฉลองสมโภชกึ่งพุทธกาลปี 2500 ท่านพ่อลี ธัมมธโร แผ่นที่ 1

แผ่นที่ 21

งานฉลองสมโภชกึ่งพุทธกาลปี 2500 ท่านพ่อลี ธัมมธโร แผ่นที่ 2

แผ่นที่ 22

สารคดีชุด เทิดทูนบูชาคุณ 90 ปี พระหลวงตามหาบัว
( ใช้สำหรับประกอบการศึกษาหนังสือหยดน้ำบนใบบัว – หนังสืออ่านนอกเวลา )

แผ่นที่ 23

มรรค ผล นิพพาน ไม่มีอิริยาบถ แผ่นที่ 1

แผ่นที่ 24

มรรค ผล นิพพาน ไม่มีอิริยาบถ แผ่นที่ 2

แผ่นที่ 25

กฐินประวัติศาสตร์

แผ่นที่ 26

มีศาสนาติดตัวบ้าง

แผ่นที่ 27

ปัจจยาการภาคปฏิบัติ ( 17 ตค. 46 )

แผ่นที่ 28

แม่นยำ คือ ภาคปฏิบิติ ( 19 พย. 46 )

แผ่นที่ 29

เทศน์ ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ จ.ศรีสะเกษ ( 3 กย. 46 )

แผ่นที่ 30

เทศน์ ณ ศูนย์การค้าอยุธยาปาร์ค ( 25 ธค. 46 )

แผ่นที่ 31

เอาธรรมจักรเข้าไปผันกิเลศ คณะพระกรรมฐานร่วมช่วยชาติ แผ่นที่ 1

แผ่นที่ 32

เอาธรรมจักรเข้าไปผันกิเลศ คณะพระกรรมฐานร่วมช่วยชาติ แผ่นที่ 2

แผ่นที่ 33

อบรมพระ – ฆราวาส ณ วัดป่าเขาน้อย จ.บุรีรัมย์ ( 30 สค. 46 )

แผ่นที่ 34

รับผ้าป่าช่วยชาติ ณ วัดป่าเวียงธรรม ท่าขี้เหล็ก-พม่า ( 15 พค. 46 )

แผ่นที่ 35

งานมหากฐินสามัคคีเพื่อชาติ ( 11 ตค. 46 )

แผ่นที่ 36

หลวงปู่ลี กุสลธโร ร่วมถวายทองคำช่วยชาติ ( 19 ตค. 46 )

แผ่นที่ 37

หลวงพ่อบุญเพ็ง เขมาภิรโต และ คณะวัดถ้ำกลองเพลช่วยชาติ ( 9 กย. 46 )

แผ่นที่ 38

พิธีมองทองคำ + ดอลล่าร์ ครั้งที่ 10 ณ สวนแสดงธรรม ( 26 สค. 46 )

แผ่นที่ 39

รับผ้าป่าช่วยชาติ ณ โรงเรียนสตรีอ่างทอง แผ่นที่ 1 ( 30 กย. 46 )

แผ่นที่ 40

รับผ้าป่าช่วยชาติ ณ โรงเรียนสตรีอ่างทอง แผ่นที่ 2 ( 30 กย. 46 )

แผ่นที่ 41

รับผ้าป่าช่วยชาติ ณ บ้านต้นสน จ.เชียงราย ( 15 พย. 46 )

แผ่นที่ 42

รับผ้าป่าช่วยชาติ ณ บ้านโพธสุธน และ บ.สุพรรณฟุตเวย์ จ.สุพรรณบุรี ( 30 กย. 46 )

แผ่นที่ 43

งานกฐิน ณ วัดชัยมงคล อ.บ้านแพง จ.นครพนม ( 18 ตค. 46 ) แผ่นที่ 1

แผ่นที่ 44

งานกฐิน ณ วัดชัยมงคล อ.บ้านแพง จ.นครพนม ( 19 ตค. 46 ) แผ่นที่ 2

แผ่นที่ 45

ถวายทองโดยคณะลานธรรม

แผ่นที่ 46

สารคดี หลวงตามหาบัว มหัศจรรย์มหาบุรุษผู้ยิ่งใหญ่

แผ่นที่ 47

" คำสัตย์ " ( 24 ม.ค. 2547 )

แผ่นที่ 48

อินเตอร์เน็ตเป็นเหตุ ( 3 ม.ค. 47 ) / พระโสดาไม่ทำบาป ( 13 ม.ค. 47 )

แผ่นที่ 49

เอาธรรมจักรเข้าไปผันหัวกิเลส แผ่นที่ 1 ( 30 พ.ย. 46 )

แผ่นที่ 50

เอาธรรมจักรเข้าไปผันหัวกิเลส แผ่นที่ 2 ( 30 พ.ย. 46 )

แผ่นที่ 51

ฝึกทั้งข้างนอกข้างใน ( 13 มี.ค. 46 )

แผ่นที่ 52

ความเพียรกล้า ( 18 มี.ค. 46 )

แผ่นที่ 53

แม้แต่สัตว์ยังมีธรรม ( 15 ก.ค. 46 )

แผ่นที่ 54

ดูมหาเหตุภายในจิตใจบ้าง ( 7 ม.ค. 47 )

แผ่นที่ 55

อยู่ด้วยกันให้ดูหัวใจเจ้าของ ( 8 ม.ค. 47 )

แผ่นที่ 56

ปัญหาไขก๊อก ( 11 ม.ค. 47 )

แผ่นที่ 57

เขากราบผู้มีศีลมีธรรมต่างหาก ( 17 ม.ค. 47 )

แผ่นที่ 58

รับผ้าป่าช่วยชาติ ณ วัดป่าศาลาปางสัก อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ (9 พ.ย. 46 )

แผ่นที่ 59

พิธียกช่อฟ้าและฉลองพระวิหาร หลวงปู่มั่น ณ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร จ.เชียงใหม่

แผ่นที่ 60

งานพระราชทานเพลิงศพ หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ วัดป่าเขาน้อย แผ่นที่ 1 ( 18 พ.ค. 45 )

แผ่นที่ 61

งานพระราชทานเพลิงศพ หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ วัดป่าเขาน้อย แผ่นที่ 2 ( 18 พ.ค. 45 )

แผ่นที่ 62

เห็นบุญเห็นคุณสถานที่ ( 17 พ.ค. 46 )

แผ่นที่ 63

ภาวนารื้อถอนความทุกข์ออกจากใจ ( 10 ก.ค. 2546 )

แผ่นที่ 64

พื้นฐานแห่งความสำเร็จในธรรม ( 4 พ.ย. 2546 )

แผ่นที่ 65

ภาวนาเมื่อทำไม่หยุดแล้วมีช่องจนได้ ( 31 ตุลาคม 2546 )

แผ่นที่ 66

งานประชุมเพลิงศพหลวงปู่เขียน ฐติสีโล แผ่นที่ 1 ( 15 มี.ค. 2546 )

แผ่นที่ 67

งานประชุมเพลิงศพหลวงปู่เขียน ฐติสีโล แผ่นที่ 2 ( 15 มี.ค. 2546 )

แผ่นที่ 68

พิธีบรรจุอัฐธาตุ – เปิดเจดีย์พิพิภัณท์อนุสรณ์หลวงปู่ชอบ ฐานสโม ( 10 ม.ค. 47 )

แผ่นที่ 69

งานบุญประทายข้าวเปลือก / อึ่งอ่างแผลงฤทธิ์ ( 15 ก.พ. 2547 )

แผ่นที่ 70

อยู่แบบศาสดา ( 6 มี.ค. 2547 )

แผ่นที่ 71

รับผ้าป่าช่วยชาติ ณ วัดป่าโนนทอง อ.กุดจับ จ.อุดรธานี ( 23 พ.ย. 2546 )

แผ่นที่ 72

รับผ้าป่าช่วยชาติ ณ วัดป่าพระธรรมวิสุทธิมงคล อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี ( 3 ม.ค. 2547 )

แผ่นที่ 73

สารคดี หลวงตามหาบัว มหัศจรรย์มหาบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ ตอน  ดั่งดวงตะวัน

แผ่นที่ 74

สารคดี หลวงตามหาบัว มหัศจรรย์มหาบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ ตอน  ผู้ภักดีต่อชาติ – ศาส์น - กษัตริย์

แผ่นที่ 75

6 ปีเต็มของการช่วยชาติ 12 เมษายน 2541 - 2547

แผ่นที่ 76

พิธีปิดโครงการช่วยชาติ 12 เมษายน 2547

แผ่นที่ 77

รายการทไวไลท์โชว์ สัมภาษณ์ หลวงตามหาบัว ( 11 เม.ย. 42 )

แผ่นที่ 78

เมืองบ้าเห่อ ( 20 ก.ย. 43 ) และ เปรตผีในร่างเทวดา ( 21 ก.ย. 43 )

แผ่นที่ 79

มีศาสนาติดตัวบ้าง ( 27 ต.ค. 46 ) และ เป็นพระอรหันต์ทำไมน้ำตาร่วง ( 17 มิ.ย. 45 )

แผ่นที่ 80

วิสาบบูชา ( 7 พ.ค. 44 ) และ ปัญญาไอ้ด่าง ( 18 พ.ค. 44 )

แผ่นที่ 81

อยากให้โลกเป็นคนดี ( 18 ก.ย. 46 ) และ ฝังใจไม่ลืม ( 27 ก.ย. 46 )

แผ่นที่ 82

ขี้เกียจตอบปัญหาอย่างนี้นะ ( 26 ต.ค. 46 )

แผ่นที่ 83

เรื่องจอมปลอมแทรกธรรม ( 23 พ.ย. 46 )

แผ่นที่ 84

มิวสิควีดีโอ เพลงธรรมะช่วยชาติ กับ หลวงตามหาบัว

แผ่นที่ 85

ผู้ฟื้นโลกให้เป็นคน ( 14 ต.ค. 2546 )

แผ่นที่ 86

ให้เชื่อบุญเชื่อบาป ( 22 พ.ย. 2546 )

แผ่นที่ 87

ให้จำให้นำธรรมของพระพุทธเจ้า ( 15 ก.พ. 2543 )