รหัส CD057 นิยายธรรม เรื่อง ลีลาวดี จากปลายปากกา ธรรมโฆษ
นิยายรักอมตะ แฝงด้วยรสพระธรรมอันล้ำค่า
             
MP3 บันทึกที่ 48 k. Bit/s  44100 Hz  Mono. จำนวน 1 แผ่น
เล่นได้ทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องเล่น MP3
สงวนสิทธิ์ห้ามจัดจำหน่าย อนุญาตให้จัดทำเพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น
ทางเว็บได้รับต้นฉบับจากพระจตุพร wason_tubtim@yahoo.com
ขอขอบคุณ และขออนุโมทนาแทนทุกท่านไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ
 
 
   

เนื้อหาที่บรรจุในแผ่นมีดังนี้

E:\ลีลาวดี0001.mp3

E:\ลีลาวดี0017.mp3

E:\ลีลาวดี0033.mp3

E:\ลีลาวดี0049.mp3

E:\ลีลาวดี0002.mp3

E:\ลีลาวดี0018.mp3

E:\ลีลาวดี0034.mp3

E:\ลีลาวดี0050.mp3

E:\ลีลาวดี0003.mp3

E:\ลีลาวดี0019.mp3

E:\ลีลาวดี0035.mp3

E:\ลีลาวดี0051.mp3

E:\ลีลาวดี0004.mp3

E:\ลีลาวดี0020.mp3

E:\ลีลาวดี0036.mp3

E:\ลีลาวดี0052.mp3

E:\ลีลาวดี0005.mp3

E:\ลีลาวดี0021.mp3

E:\ลีลาวดี0037.mp3

E:\ลีลาวดี0053.mp3

E:\ลีลาวดี0006.mp3

E:\ลีลาวดี0022.mp3

E:\ลีลาวดี0038.mp3

E:\ลีลาวดี0054.mp3

E:\ลีลาวดี0007.mp3

E:\ลีลาวดี0023.mp3

E:\ลีลาวดี0039.mp3

E:\ลีลาวดี0055.mp3

E:\ลีลาวดี0008.mp3

E:\ลีลาวดี0024.mp3

E:\ลีลาวดี0040.mp3

E:\ลีลาวดี0056.mp3

E:\ลีลาวดี0009.mp3

E:\ลีลาวดี0025.mp3

E:\ลีลาวดี0041.mp3

E:\ลีลาวดี0057.mp3

E:\ลีลาวดี0010.mp3

E:\ลีลาวดี0026.mp3

E:\ลีลาวดี0042.mp3

E:\ลีลาวดี0058.mp3

E:\ลีลาวดี0011.mp3

E:\ลีลาวดี0027.mp3

E:\ลีลาวดี0043.mp3

E:\ลีลาวดี0059.mp3

E:\ลีลาวดี0012.mp3

E:\ลีลาวดี0028.mp3

E:\ลีลาวดี0044.mp3

E:\ลีลาวดี0060.mp3

E:\ลีลาวดี0013.mp3

E:\ลีลาวดี0029.mp3

E:\ลีลาวดี0045.mp3

E:\ลีลาวดี0061.mp3

E:\ลีลาวดี0014.mp3

E:\ลีลาวดี0030.mp3

E:\ลีลาวดี0046.mp3

E:\ลีลาวดี0062.mp3

E:\ลีลาวดี0015.mp3

E:\ลีลาวดี0031.mp3

E:\ลีลาวดี0047.mp3

E:\ลีลาวดี0063.mp3

E:\ลีลาวดี0016.mp3

E:\ลีลาวดี0032.mp3

E:\ลีลาวดี0048.mp3

E:\ลีลาวดี0064.mp3