รหัสแผ่น CD056 ธรรมนิยาย จากปลายปากกา ธรรมลิขิต
ผลงานโดย อ.วศิน อินทสระ
             
 
MP3 บันทึกที่  48 k. Bit/s  44100 Hz  Mono. จำนวน 1 แผ่น
เล่นได้ทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องเล่น MP3
สงวนสิทธิ์ห้ามจัดจำหน่าย อนุญาตให้จัดทำเพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น

พระอาจารย์ อุทัย ปริสุทฺโธ  วัดนิเทศศาศนาคุณาราม Texas USA เป็นผู้อนุเคราะห์แผ่นซีดีต้นฉบับ โดยผ่าน
"โครงการจัดหาซีดีธรรมะถวายห้องสมุดวัดไทยในต่างแดน”
จัดส่งต้นฉบับโดยผ่านทางคุณ ปิยมงคล piyamongol@hotmail.com

ขอขอบคุณ และขออนุโมทนาแทนทุกท่านไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ
 
 
 
       

เนื้อหาที่บรรจุในแผ่นมีดังนี้

เรื่อง พระอานนท์พุทธอนุชา

 

เรื่อง แสงเทียน

 

เรื่อง ผู้สละโลก