รหัส CD053 พระธรรมเทศนา โดย หลวงปู่ขาน ฐานวโร
เผยแผ่เพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนา
             
MP3 บันทึกที่  64 k. Bit/s  44100 Hz  Mono. จำนวน 1 แผ่น
เล่นได้ทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องเล่น MP3
สงวนสิทธิ์ห้ามจัดจำหน่าย อนุญาตให้จัดทำเพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น
ทางเว็บได้รับต้นฉบับจากคุณ ปิยมงคล piyamongol@hotmail.com
ขอขอบคุณ และขออนุโมทนาแทนทุกท่านไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ
     
 
 
   

เนื้อหาที่บรรจุในแผ่นมีดังนี้

01 วัวเขาอ่อน24 พ.ค. 41.mp3

10 อายตนะ(อิสาน)4 ก.ย. 41.mp3

02 เป็นพระเป็นยาก 8 มิ.ย. 41.mp3

11 จิตวิเวก28 ส.ค. 41.mp3

03 กายและจิต30 มิ.ย. 41.mp3

12 การบริหารเวลา12 ก.ย 41.mp3

04 เข้าพรรษา7 ก.ค. 41.mp3

13 ใจขี้ขโมย19 ก.ย. 41.mp3

05 กายป่วยจิตป่วย 8 ก.ค. 41.mp3

14 ความเพียร4 ต.ค. 41.mp3

06 ปาฏิโมกข์9 ก.ค. 41.mp3

15 พุทโธ26 ต.ค. 41.mp3

07 มาวัดได้อะไร 23 ก.ค. 41.mp3

16 หัดสังเกตุครูบาอาจารย์20 มิ.ย. 41.mp3

08 ได้อะไรจากวัด14 ส.ค. 41.mp3

17 จิตปรุงแต่ง(อิสาน)22 มิ.ย. 41.mp3

09 ทุกข์20 ส.ค. 41.mp3