รหัส CD052 พระธรรมเทศนา โดย พระอาจารย์แบน ธนากโร
วัดดอยธรรมเจดีย์ ม. 3 ตำบลตองโขบ กิ่งอ.โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 47280
             
MP3 บันทึกที่  64 k. Bit/s  44100 Hz  Mono. จำนวน 1 แผ่น
เล่นได้ทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องเล่น MP3
สงวนสิทธิ์ห้ามจัดจำหน่าย อนุญาตให้จัดทำเพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น
ทางเว็บได้รับต้นฉบับจากคุณ จักรเทพ jakratep@se-ed.net
ขอขอบคุณ และขออนุโมทนาแทนทุกท่านไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ
 
 
 
     

เนื้อหาที่บรรจุในแผ่นมีดังนี้

เวลา

001 ดูเราเข้าถึงธรรม

1:23:32

002 กองปฏิกูล

1:24:32

003 ดับที่จิต

1:22:32

004 ธรรมกำจัดกิเลส

1:14:23

005 ไม่มีอะไรเป็นของเรา

1:13:37

006 ตัวอันตราย

42:38

007 พระอรหันต์ไม่จำกัดเพศ

43:19

008 จิตหลงจิต

43:11

009 ดูจิต

36:33

010 สบายดี

27:22

011 อรหันต์ดิบ

26:19

012 มีศีลมีความสุข

23:53

013 ทำเราให้เลี้ยงง่าย

16:40

014 ส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ 1 ม.ค.25360000000000000

45:55

015 ศีล-จริยธรรม 8 ม.ค.2536

20:03

016 คิดถึงความดี 15 ม.ค.2536

19:49

017 ข้าศึกของใจ 5 ก.พ.2536

21:38

018 ใจ 6 ก.พ.2536

26:40

019 พระประธานวัดภูผาผึ้ง 7 มี.ค.2536

17:39

020 กรรมฐานห้า 8 ก.ค.2536

49:59

021 วันอาสาฬหบูชา 2 ส.ค.2536

28:29

022 การพิจารณาอาหาร 3 ส.ค.2536

54:24

023 นักรบ นักหลบ นักหลีก 15 ก.ย.2536

26:07

024 บอกกล่าวครูบาอาจารย์ 24 ก.ย.2536

17:23

025 สติ 27 ก.ย.2536

28:41

026 อยากเห็นกายทิพย์ 23 ต.ค.2536

36:27

027 กรรมฐานเบรคแตก 30 ต.ค.2536

20:02

028 ธาตุสี่ 9 พ.ย.2536

54:56