รหัสแผ่น CD031 ธรรมะและทรรศนะชีวิต อ.วศิน อินทสระ ชุดที่ 2
ผู้รังสรรค์วรรณกรรมธรรมอันงดงาม
MP3 บันทึกที่  64 k. Bit/s  44100 Hz  Mono. จำนวน 4 แผ่น
เล่นได้ทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องเล่น MP3
สงวนสิทธิ์ห้ามจัดจำหน่าย อนุญาตให้จัดทำเพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น
ทางเว็บได้รับต้นฉบับจากคุณ ประโมทย์ Carrycalm@yahoo.com
ปรับปรุงต้นฉบับใหม่โดยคุณ จักรเทพ  jakratep@se-ed.net
ขอขอบคุณ และขออนุโมทนาแทนทุกท่านไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ
 
 
 
   

เนื้อหาที่บรรจุในแผ่นที่ 1 มีดังนี้

อย่าเป็นคนเชื่อง่าย

ธรรมะและทรรศนะชีวิต เรื่อง การพึ่งตน

ม้วน-1   001 หน้า A - 002 หน้า B

ม้วน-1   025 หน้า A - 026 หน้า B

ม้วน-2   003 หน้า A - 004 หน้า B

ม้วน-2   027 หน้า A - 028 หน้า B

ม้วน-3   005 หน้า A - 006 หน้า B

ม้วน-3   029 หน้า A - 030 หน้า B

ม้วน-4   007 หน้า A - 008 หน้า B

ม้วน-4   031 หน้า A - 032 หน้า B

 

ม้วน-5   033 หน้า A - 034 หน้า B

ธรรมและทรรศนะชีวิต พุทธชัยมงคลคาถา

ม้วน-6   035 หน้า A - 036 หน้า B

ม้วน-1   009 หน้า A - 010 หน้า B

 

ม้วน-2   011 หน้า A - 012 หน้า B

 

ม้วน-3   013 หน้า A - 014 หน้า B

 

ม้วน-4   015 หน้า A - 016 หน้า B

 

ม้วน-5   017 หน้า A - 018 หน้า B

 

ม้วน-6   019 หน้า A - 020 หน้า B

 

ม้วน-7   021 หน้า A - 022 หน้า B

 

ม้วน-8   023 หน้า A - 024 หน้า B