รหัสแผ่น CD008 ธรรมะและทรรศนะชีวิต อ.วศิน อินทสระ ชุดที่ 1
ผู้รังสรรค์วรรณกรรมธรรมอันงดงาม
MP3 บันทึกที่  64 k. Bit/s  44100 Hz  Mono. จำนวน 4 แผ่น
เล่นได้ทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องเล่น MP3
สงวนสิทธิ์ห้ามจัดจำหน่าย อนุญาตให้จัดทำเพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น
ทางเว็บได้รับต้นฉบับจากคุณ ประโมทย์ Carrycalm@yahoo.com
ปรับปรุงต้นฉบับใหม่โดยคุณ จักรเทพ  jakratep@se-ed.net
ขอขอบคุณ และขออนุโมทนาแทนทุกท่านไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ
 
 
 
   

เนื้อหาที่บรรจุในแผ่นที่ 1 มีดังนี้

ตอบปัญหาพระสังฆาธิการ                                                        

คุณสมบัติของพระสารีบุตร

ม้วนเดียวจบ  ( 001 หน้า A - 002 หน้า B )

ม้วน-1 ( 017 หน้า A - 018 หน้า B ) 

 

ม้วน-2 ( 019 หน้า A - 020 หน้า B )

ฤกษ์ดีอยู่ที่สุจริต

ม้วน-3 ( 021 หน้า A - 022 หน้า B )

ม้วน-1 ( 003 หน้า A - 004 หน้า B )

 

 

วิเคราะห์ธรรม-กรรม

ธรรมและทรรศนะชีวิต-บุญที่ได้จากการทำความเห็นให้ตรง

ม้วน-1 ( 023 หน้า A - 024 หน้า B )

ม้วน-1 ( 005 หน้า A - 006 หน้า B )

ม้วน-2 ( 025 หน้า A - 026 หน้า B )

 

ม้วน-3 ( 027 หน้า A - 028 หน้า B )

ธรรมโอสถ-ความไม่ต้องการงานและผลของงาน

ม้วน-4 ( 029 หน้า A - 030 หน้า B )

ม้วน-1 ( 007 หน้า A - 008 หน้า B )

ม้วน-5 ( 031 หน้า A - 032 หน้า B )

 

 

ปัญหาน่าสนใจในพระพุทธศาสนา

 

ม้วน-1 ( 009 หน้า A - 010 หน้า B )

 

ม้วน-2 ( 011 หน้า A - 012 หน้า B )

 

ม้วน-3 ( 013 หน้า A - 014 หน้า B )

 

ม้วน-4 ( 015 หน้า A - 016 หน้า B )