รหัสแผ่น CD050 พระธรรมเทศนา โดย หลวงปู่จันทา – หลวงปู่อ่ำ
วัดป่าเขาน้อย อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร
                 
     
MP3 บันทึกที่  192 k. Bit/s  44100 Hz  Mono. จำนวน 1 แผ่น
เล่นได้ทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องเล่น MP3
สงวนสิทธิ์ห้ามจัดจำหน่าย อนุญาตให้จัดทำเพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น
ทางเว็บได้รับต้นฉบับจากคุณ โชติปาละ chotiparla@hotmail.com
ขอขอบคุณ และขออนุโมทนาแทนทุกท่านไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ
 
หลวงปู่จันทา
หลวงปู่อ่ำ
 
 
   

เนื้อหาที่บรรจุในแผ่นมีดังนี้

กรรมดี-กรรมชั่ว 16 สค 35

ธรรมะ 1 หลวงปู่อำ\1.mp3

ธรรมทำความกล้าหาญ 5 อย่าง 24 สค 35

ธรรมะ 1 หลวงปู่อำ\2.mp3

ธรรมปฎิบัติ 15 สค 35

ธรรมะ 1 หลวงปู่อำ\3.mp3

ธรรมะ 1 หลวงปู่อำ

นานาธรรม 10 สค 35\1.mp3

นานาธรรม 10 สค 35

นานาธรรม 10 สค 35\2.mp3

ผีนางตานีและเปรต 1 หลวงปู่อำ

นานาธรรม 10 สค 35\3.mp3

พระยามัจจุราช พระวินัย

นานาธรรม 10 สค 35\4.mp3

โจรห้าร้อยสำเร็จอรหันต์ 11 สค 35

ผีนางตานีและเปรต 1 หลวงปู่อำ\1.mp3

กรรมดี-กรรมชั่ว 16 สค 35\1.mp3

ผีนางตานีและเปรต 1 หลวงปู่อำ\2.mp3

กรรมดี-กรรมชั่ว 16 สค 35\2.mp3

ผีนางตานีและเปรต 1 หลวงปู่อำ\3.mp3

กรรมดี-กรรมชั่ว 16 สค 35\3.mp3

ผีนางตานีและเปรต 1 หลวงปู่อำ\4.mp3

กรรมดี-กรรมชั่ว 16 สค 35\4.mp3

ผีนางตานีและเปรต 1 หลวงปู่อำ\5.mp3

กรรมดี-กรรมชั่ว 16 สค 35\5.mp3

พระยามัจจุราช พระวินัย\พระยามัจจุราชA.mp3

ธรรมทำความกล้าหาญ 5 อย่าง 24 สค 35\1.mp3

พระยามัจจุราช พระวินัย\พระวินัยB.mp3

ธรรมทำความกล้าหาญ 5 อย่าง 24 สค 35\2.mp3

โจรห้าร้อยสำเร็จอรหันต์ 11 สค 35\1.mp3

ธรรมทำความกล้าหาญ 5 อย่าง 24 สค 35\3.mp3

โจรห้าร้อยสำเร็จอรหันต์ 11 สค 35\2.mp3

ธรรมทำความกล้าหาญ 5 อย่าง 24 สค 35\4.mp3

โจรห้าร้อยสำเร็จอรหันต์ 11 สค 35\3.mp3

ธรรมปฎิบัติ 15 สค 35\1.mp3

โจรห้าร้อยสำเร็จอรหันต์ 11 สค 35\4.mp3

ธรรมปฎิบัติ 15 สค 35\2.mp3

โจรห้าร้อยสำเร็จอรหันต์ 11 สค 35\5.mp3

ธรรมปฎิบัติ 15 สค 35\3.mp3

โจรห้าร้อยสำเร็จอรหันต์ 11 สค 35\6.mp3

ธรรมปฎิบัติ 15 สค 35\4.mp3

โจรห้าร้อยสำเร็จอรหันต์ 11 สค 35\7.mp3

ธรรมปฎิบัติ 15 สค 35\5.mp3

โจรห้าร้อยสำเร็จอรหันต์ 11 สค 35\8.mp3

ธรรมปฎิบัติ 15 สค 35\6.mp3