รหัสแผ่น CD049 พระธรรมเทศนา โดย หลวงปู่จันทา ถาวโร
วัดป่าเขาน้อย อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร
             
     
MP3 บันทึกที่  64 k. Bit/s  44100 Hz  Mono. จำนวน 1 แผ่น
เล่นได้ทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องเล่น MP3
สงวนสิทธิ์ห้ามจัดจำหน่าย อนุญาตให้จัดทำเพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น
ทางเว็บได้รับต้นฉบับจากคุณ โชติปาละ chotiparla@hotmail.com
ขอขอบคุณ และขออนุโมทนาแทนทุกท่านไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ
 
 
 
     

เนื้อหาที่บรรจุในแผ่นมีดังนี้

พระวินัยม้วน 1.mp3

ธรรมพเนจร1.mp3

ฝึกจิต1.mp3

พระวินัยม้วน 2.mp3

ธรรมพเนจร2.mp3

ฝึกจิต2.mp3

พระวินัยม้วน 3.mp3

ธรรมพเนจร3.mp3

ฝึกจิต3.mp3

พระวินัยม้วน 4.mp3

ธรรมพเนจร4.mp3

ฝึกจิต4.mp3

พระวินัยม้วน 5.mp3

ธรรมพเนจร5.mp3

ฝึกจิต5.mp3

พระวินัยม้วน 6.mp3

ธรรมพเนจร6.mp3

ฝึกจิต6.mp3

พระวินัยม้วน 7.mp3

ธรรมพเนจร7.mp3

ความเพียร1.mp3

พระวินัยม้วน 8.mp3

ธรรมพเนจร8.mp3

ความเพียร2.mp3

พระวินัยม้วน 9.mp3

ธรรมพเนจร9.mp3

ความเพียร3.mp3

พระวินัยม้วน 10.mp3

บุพชาติ1.mp3

มนุษย์1.mp3

ธรรมปฏิบัติ1.mp3

บุพชาติ2.mp3

มนุษย์2.mp3

ธรรมปฏิบัติ2.mp3

ปฏิบัติขั้นต้น1

มนุษย์3.mp3

ธรรมปฏิบัติ3.mp3

ปฏิบัติขั้นต้น2

มนุษย์4.mp3

ธรรมปฏิบัติ4.mp3

ปฏิบัติขั้นต้น3

มนุษย์5.mp3

ธรรมปฏิบัติ5.mp3

อานิสงส์การให้ทาน 1.mp3

มนุษย์6.mp3

ธรรมปฏิบัติ6.mp3

อานิสงส์การให้ทาน 2.mp3

 

ธรรมปฏิบัติ7.mp3