รหัสแผ่น CD036 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)
ชุด ฟังธรรมตามกาล 2545
             
   
MP3 บันทึกที่  64 k. Bit/s  44100 Hz  Mono. จำนวน 1 แผ่น
เล่นได้ทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องเล่น MP3
สงวนสิทธิ์ห้ามจัดจำหน่าย อนุญาตให้จัดทำเพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น
ทางเว็บได้รับต้นฉบับจากคุณ สมคเน narsizsuz@yahoo.com
ขอขอบคุณ และขออนุโมทนาแทนทุกท่านไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ
 
 
 
   

เนื้อหาที่บรรจุในแผ่นมีดังนี้

01. การศึกษากับเศรษฐกิจ-ฝ่ายไหนจะรับใช้ฝ่ายไหน

10. คนไทยไม่ใจแคบ แต่ระวังไว้ อย่าให้ปัญญาแคบ

02. เด็กยุคนี้โชคดี แต่จะจมอยู่กับที่หรือก้าวหน้าไป

11. ก่อนเกษียณก็สดใส เกษียณแล้วยิ่งยองใย

03. อย่าแค่มารวมศูนย์ แต่ต้องขึ้นให้สูง

12. จิตวิญญาณแบบแม่มด แบบฮิปปี้ หรือแบบฤาษี ฯ

04. สุขที่สมาน ประสานกับรักที่แท้

13. อย่ามัวตอมมัวดมอาจม จงร่วมกันพาสังคมสู่จุดหมาย

05. จะอยู่กันดีด้วยหลักการ หรือต้องคุมกันด้วยอาญา

14. ตั้งศูนย์ให้ดุลไว้ อย่าให้เลยเถิดเตลิดไป

06. ทำบุญให้คุณพ่อ

15. ปีใหม่ ต้อนรับ หรือท้าทาย และ จุดหมายชีวิต

07. วิสาขบูชา เตือนชาวพุทธก้าวให้ถึงปัญญา

16. สนทนาธรรมทั่วไป

08. ถ้าเชิดชูพระคุณแม่ขึ้นมาได้ ฯ

17. กระแสใหม่ กระแสไท

09. การศึกษาอย่างพุทธ ต้องถึงธรรมชาติ