รหัสแผ่น CD034 ธรรมะและทรรศนะชีวิต อ.วศิน อินทสระ ( แผ่นรวม )
ผู้รังสรรค์วรรณกรรมธรรมอันงดงาม
             
   
WMA บันทึกที่  8 k. Bit/s  8000 Hz  Mono. จำนวน 1 แผ่น
เล่นได้เฉพาะเครื่องคอมพิวเตอรเท่านั้น
สงวนสิทธิ์ห้ามจัดจำหน่าย อนุญาตให้จัดทำเพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น
ทางเว็บได้รับต้นฉบับจากคุณ ประโมทย์ Carrycalm@yahoo.com
ขอขอบคุณ และขออนุโมทนาแทนทุกท่านไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ
 
 
 
   

เนื้อหาที่บรรจุในแผ่นมีดังนี้

วิเคราะห์ธรรม ปวิเวกกถา กถาว่าด้วยความสงบ

ตอบปัญหาพระสังฆาธิการ

ม้วน-1 ( 087 หน้า A - 088 หน้า B )

ม้วนเดียวจบ  ( 001 หน้า A - 002 หน้า B )

ม้วน-2 ( 089 หน้า A - 090 หน้า B )

 

ม้วน-3 ( 091หน้า A - 092 หน้า B )

คุณสมบัติของพระสารีบุตร

 

ม้วน-1 ( 017 หน้า A - 018 หน้า B ) 

คุณสมบัติผู้มุ่งสันตบท

ม้วน-2 ( 019 หน้า A - 020 หน้า B )

ม้วน-1  ( 093 หน้า A - 094 หน้า B )

ม้วน-3 ( 021 หน้า A - 022 หน้า B )

ม้วน-2  ( 095 หน้า A - 096 หน้า B )

 

ม้วน-3  ( 097 หน้า A - 098 หน้า B )

ธรรมและทรรศนะชีวิต
พระรัตนตรัย-ตอนที่ว่าด้วยพระพุทธคุณ

ม้วน-4  ( 099 หน้า A - 100 หน้า B )

ม้วน-1 ( 127 หน้า A - 128 หน้า B )

ม้วน-5  ( 101 หน้า A - 102 หน้า B )

ม้วน-2 ( 129 หน้า A - 130  หน้า B )

ม้วน-6  ( 103 หน้า A - 104 หน้า B )

ม้วน-3 ( 131 หน้า A - 132 หน้า B )

 

ม้วน-4 ( 133 หน้า A - 134 หน้า B )

วิเคราะห์ธรรม-กรรม

 

ม้วน-1 ( 023 หน้า A - 024 หน้า B )

ธรรมและทรรศนะชีวิต
พระรัตนตรัย-ตอนที่ว่าด้วยพระสังฆคุณ

ม้วน-2 ( 025 หน้า A - 026 หน้า B )

ม้วน-1 ( 135 หน้า A - 136 หน้า B )

ม้วน-3 ( 027 หน้า A - 028 หน้า B )

ม้วน-2 ( 137 หน้า A - 138 หน้า B )

ม้วน-4 ( 029 หน้า A - 030 หน้า B )

ม้วน-3 ( 139 หน้า A - 140 หน้า B )

ม้วน-5 ( 031 หน้า A - 032 หน้า B )

 

 

ธรรมดาของชีวิต...เป็นเช่นนี้เอง-ความพลัดพราก

ธรรมและทรรศนะชีวิต-วิธีการทำบุญให้ทาน

ม้วน-1 ( 081 หน้า A - 082 หน้า B )

ม้วน-1 ( 033 หน้า A - 034 หน้า B )

ม้วน-2 ( 083 หน้า A - 084 หน้า B )

ม้วน-2 ( 035 หน้า A - 036 หน้า B )

ม้วน-3 ( 085 หน้า A - 086 หน้า B )

ม้วน-3 ( 037 หน้า A - 038 หน้า B )

 

ม้วน-4 ( 039 หน้า A - 040 หน้า B )

ลาภของชีวิต 8 ประการ

ม้วน-5 ( 041 หน้า A - 042 หน้า B )

ม้วน-1 ( 115 หน้า A - 116 หน้า B )

 

ม้วน-2 ( 117 หน้า A - 118 หน้า B )

ธรรมโอสถ-ความไม่ต้องการงานและผลของงาน

ม้วน-3 ( 119 หน้า A - 120 หน้า B )

ม้วน-1 ( 007 หน้า A - 008 หน้า B )

ม้วน-4 ( 121 หน้า A - 122 หน้า B )

 

ม้วน-5 ( 123 หน้า A - 124 หน้า B )

อานุภาพของกัลยาณมิตร

ม้วน-6 ( 125 หน้า A - 126 หน้า B )

ม้วน-1 ( 051 หน้า A - 052 หน้า B )

 

ม้วน-2 ( 053 หน้า A - 054 หน้า B )

ฤกษ์ดีอยู่ที่สุจริต

ม้วน-3 ( 055 หน้า A - 056 หน้า B )

ม้วน-1 ( 003 หน้า A - 004 หน้า B )

 

 

ธรรมและทรรศนะชีวิต
เรื่องที่ควรทำความเข้าใจกันใหม่เพื่อความถูกต้อง

 

ม้วน-1 ( 105 หน้า A - 106 หน้า B )

วิธีทำจิตให้บริสุทธิ์

ม้วน-2 ( 107 หน้า A - 108 หน้า B )

ม้วน-1 ( 067 หน้า A - 068 หน้า B )

ม้วน-3 ( 109 หน้า A - 110 หน้า B )

ม้วน-2 ( 069 หน้า A - 070 หน้า B )

ม้วน-4 ( 111 หน้า A - 112 หน้า B )

ม้วน-3 ( 071 หน้า A - 072 หน้า B )

ม้วน-5 ( 113 หน้า A - 114 หน้า B )

ม้วน-4 ( 073 หน้า A - 074 หน้า B )

 

ม้วน-5 ( 075 หน้า A - 076 หน้า B )

ธรรมและทรรศนะชีวิต
บุญที่ได้จากการทำความเห็นให้ตรง

ม้วน-6 ( 077 หน้า A - 078 หน้า B )

ม้วน-1 ( 005 หน้า A - 006 หน้า B )

ม้วน-7 ( 079 หน้า A - 080 หน้า B )

 

 

ปัญหาน่าสนใจในพระพุทธศาสนา

ธรรมะและทรรศนะชีวิต  เรื่อง การพึ่งตน

ม้วน-1 ( 009 หน้า A - 010 หน้า B )

ม้วน-1 ( 025 หน้า A - 026 หน้า B )

ม้วน-2 ( 011 หน้า A - 012 หน้า B )

ม้วน-2 ( 027 หน้า A - 028 หน้า B )

ม้วน-3 ( 013 หน้า A - 014 หน้า B )

ม้วน-3 ( 029 หน้า A - 030 หน้า B )

ม้วน-4 ( 015 หน้า A - 016 หน้า B )

ม้วน-4 ( 031 หน้า A - 032 หน้า B )

 

ม้วน-5 ( 033 หน้า A - 034 หน้า B )

ธรรมและทรรศนะ
ชีวิตผิวพรรณผ่องใสเพราะใจเป็นสุข

ม้วน-6 ( 035 หน้า A - 036 หน้า B )

ม้วน-1 ( 043 หน้า A - 044 หน้า B )

 

 

ธรรมดาของชีวิตเป็นเช่นนี้เอง   เรื่อง กรรม

วิเคราะห์ธรรม-อาหาร4

ม้วน-1 ( 135 หน้า A - 136 หน้า B )

ม้วน-1 ( 057 หน้า A - 058 หน้า B )

ม้วน-2 ( 137 หน้า A - 138 หน้า B )

ม้วน-2 ( 059 หน้า A - 060 หน้า B )

ม้วน-3 ( 139 หน้า A - 140 หน้า B )

ม้วน-3 ( 061 หน้า A - 062 หน้า B )

 

ม้วน-4 ( 063 หน้า A - 064 หน้า B )

อย่าเป็นคนเชื่อง่าย

ม้วน-5 ( 065 หน้า A - 066 หน้า B )

ม้วน-1    001 หน้า A - 002 หน้า B

 

ม้วน-2    003 หน้า A - 004 หน้า B

ธรรมและทรรศนะชีวิต พุทธชัยมงคลคาถา

ม้วน-3    005 หน้า A - 006 หน้า B

ม้วน -1  009 หน้า A  - 010  หน้า B

ม้วน-4    007 หน้า A - 008 หน้า B

ม้วน -2  011 หน้า A  - 012  หน้า B

 

ม้วน -3  013 หน้า A  - 014  หน้า B

พุทธปรัชญา แก้ปัญหาเศรษฐกิจ

ม้วน -4  015 หน้า A  - 016  หน้า B

ม้วน-1    089 หน้า A - 090 หน้า B

ม้วน -5  017 หน้า A  - 018  หน้า B

ม้วน-2    091 หน้า A - 092 หน้า B

ม้วน -6  019 หน้า A  - 020  หน้า B

 

ม้วน -7  021 หน้า A  - 022  หน้า B

คุณสมบัติผู้มีโชคลาภ

ม้วน -8  023 หน้า A  - 024  หน้า B

ม้วน -1  109 หน้า A - 110 หน้า B

 

ม้วน -2  111 หน้า A - 112 หน้า B

ธรรมและทรรศนะชีวิต บุญที่ได้จากการถ่อมตน

ม้วน -3  113 หน้า A - 114 หน้า B

ม้วนเดียวจบ  057 หน้า A  -  058 หน้า B

ม้วน -4  115 หน้า A -  116หน้า B

 

 

ธรรมโอสถ ปัญหาชีวิตเกี่ยวกับความรัก

วิเคราะห์ธรรม กถา ว่าด้วยความมักน้อย และ สันโดษ

ม้วน - 1  037 หน้า A  -  038 หน้า B

ม้วน -1  073 หน้า A - 074 หน้า B

ม้วน - 2  039 หน้า A  -  040 หน้า B

ม้วน -2  075 หน้า A - 076 หน้า B

ม้วน - 3  041 หน้า A  -  042 หน้า B 

 

ม้วน - 4  042 หน้า A  -  044 หน้า B

วิธีคิด ( โยนิโสมนสิการ )

ม้วน - 5  045 หน้า A  -  046 หน้า B

ม้วน -1  093 หน้า A - 094 หน้า B

 

ม้วน -2  094 หน้า A - 096 หน้า B

ธรรมและทรรศนะชีวิต บุญที่ได้จากการฟังธรรม

ม้วน -3  097 หน้า A - 098 หน้า B 

ม้วนเดียวจบ  067 หน้า A  -  068 หน้า B

ม้วน -4  099 หน้า A - 100 หน้า B

 

 

เทคนิคการเผยแพร่ศาสนา
ถวายความรู้ไปต่างประเทศ

ชัยชนะ 8 ประการ

ม้วน -1   069  หน้า A -  070 หน้า B

ม้วน -1  101 หน้า A  -  102 หน้า B

ม้วน -2   071  หน้า A -  072 หน้า B

ม้วน -2  103 หน้า A  -  104 หน้า B

 

ม้วน -3  105 หน้า A  -  106 หน้า B

ธรรมและทรรศนะชีวิต ศรัทธา กับ ปัญญา

ม้วน -4  107 หน้า A -  108 หน้า B

ม้วน -1  129 หน้า A - 130 หน้า B 

 

ม้วน -2  131 หน้า A - 132 หน้า B

ธรรมโอสถ ปปัญจธรรม มานะ อธิษฐานธรรม

ม้วน -3  133 หน้า A - 134 หน้า B 

ม้วน-1    047 หน้า A - 048 หน้า B

 

ม้วน-2    049 หน้า A - 050 หน้า B

ธรรมโอสถ การสร้างแนวจิตเพื่อคุณค่าของชีวิต

ม้วน-3    051 หน้า A - 052หน้า B   

ม้วนเดียวจบ  059 หน้า A  - 060 หน้า B

ม้วน-5    053 หน้า A - 054 หน้า B

 

 

ธรรมและทรรศนะชีวิต พุทธพยากรณ์

ธรรมโอสถ ปัญเกี่ยวกับการประกอบกรรมดี

ม้วน-1    085 หน้า A - 086 หน้า B 

ม้วนเดียวจบ   061 หน้า A - 062 หน้า B

ม้วน-2    087 หน้า A - 088 หน้า B

 

 

วิเคราะห์ธรรม สมาธิกถา

วิเคราะห์ธรรม ปัญญากถา

ม้วน -1  077 หน้า A - 078 หน้า B

ม้วน-1    117 หน้า A - 118 หน้า B

ม้วน -2  079 หน้า A - 080 หน้า B

ม้วน-2    119 หน้า A - 120 หน้า B

 

ม้วน-3    121 หน้า A - 122 หน้า B

วิเคราะห์ธรรม วิริยารัมภกถา

ม้วน-4    123 หน้า A - 124 หน้า B

ม้วน -1  081 หน้า A - 082 หน้า B

 

ม้วน -2  083 หน้า A - 084 หน้า B

ธรรมชาติของชีวิต

 

ม้วน -1 125 หน้า A - 126 หน้า B

 

ม้วน -2 127 หน้า A - 128 หน้า B