รหัส CD032  บทเจริญพระพุทธมนต์ ( AUDIO CD )
หวังให้ทุกท่านหันมาสวดมนต์ เพื่อเป็นมงคลในชีวิต
       
AUDIO CD เล่นได้ด้วยเครื่องเล่นซีดีสเตอริโอ จำนวน 1 แผ่น
สงวนสิทธิ์ห้ามจัดจำหน่าย อนุญาตให้จัดทำเพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น
ทางเว็บได้รับต้นฉบับจากคุณ สุพัฒน์ agromaster@hotmail.com
ขอขอบคุณ และขออนุโมทนาแทนทุกท่านไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ
 
 
 
     

บทสวดในแผ่นมีดังนี้

บทถวายพรพระ

พระธัมมจักกัปปวัตนสูตร

มงคลจักรวาฬใหญ่

พระคาถาบูชาดวงชะตา

บทสวดพระปริตต์

พระคาถาชินบัญชร