รหัส CD029 มัลติมีเดียซีดี หลวงปู่ดูลย์ อตุโล
วัดบูรพาราม อ.เมือง จ.สุรินทร์
               
   
MP3 บันทึกที่  64 k. Bit/s  44100 Hz  Mono. จำนวน 1 แผ่น
เล่นได้ทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องเล่น MP3
สงวนสิทธิ์ห้ามจัดจำหน่าย อนุญาตให้จัดทำเพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น
ทางเว็บได้รับต้นฉบับจากคุณ ปิยมงคล piyamongol@hotmail.com
ขอขอบคุณ และขออนุโมทนาแทนทุกท่านไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ
   
 
 
   

เนื้อหาที่บรรจุในแผ่นมีดังนี้

(1) ประวัติและปฏิปทาของหลวงปู่ดูลย์ อตุโล (พระราชวุฒาจารย์) (จากหนังสือ  อตุโล ไม่มีใดเทียม)

(2) คำสอนของหลวงปู่ดูลย์ อตุโล

(3) เสียงธรรมของหลวงปู่ดูลย์ อตุโล (MP3)   เจริญปัญญา และ จิตคือพุทธะ

(4) ประวัติ ปฏิปทา และ คำสอนของหลวงปู่ดูลย์ อตุโล ฉบับภาษาอังกฤษ

(5) ประวัติ  และ หนังสือ วิธีเจริญจิตภาวนา ของหลวงปู่ดูลย์ อตุโล อ่านโดยคุณอาคม ทันนิเทศ (MP3)

(6) รวบรวมรูปภาพของหลวงปู่ดูลย์ อตุโล

(7) หนังสือ 'วิมุตติปฏิปทา' ของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชโช  (Word, PDF and HTML help files)

(8) ธรรมะของหลวงปู่ดูลย์ที่มีการบันทึกไว้และธรรมะจากลูกศิษย์ของหลวงปู่ เช่น

- จากเวปไซต์ หลวงปู่ฝากไว้

- จากเวปไซต์ ประสบการณ์ภาวนาของอุบาสกนิรนาม

(9) บทความ 'หลวงปู่ดูลย์ วิปัสสนาจารย์ผู้แจ้งในจิตและจักรวาล'

(10) รายชื่อหนังสือแนะนำที่เกี่ยวกับคำสอนของหลวงปู่ดูลย์ อตุโล