รหัสแผ่น CD025  ธรรมเทศนา โดย ท่าน ก.เขาสวนหลวง
สำนักปฏิบัติธรรมเขาสวนหลวง จ.ราชบุรี
           
   
MP3 บันทึกที่  64 k. Bit/s  44100 Hz  Mono. จำนวน 1 แผ่น
เล่นได้ทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องเล่น MP3
สงวนสิทธิ์ห้ามจัดจำหน่าย อนุญาตให้จัดทำเพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น
ทางเว็บได้รับต้นฉบับจากกองทุนมรดกธรรมวัดหนองป่าพง
ขอขอบคุณ และขออนุโมทนาแทนทุกท่านไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ
 
 
 
   

เนื้อหาที่บรรจุในแผ่นมีดังนี้

01 การปฏิบัติธรรมที่ใช้ได้สำหรับทุกคน

21 เป็นธรรมทายาท  อย่าเป็นอามิสทายาท

02 คุณค่าของการสวดมนต์

22 ให้จิตมีวิหารธรรม

03 รู้เท่าทันกิเลส

23 การปฏิบัติธรรมช่วยดับทุกข์ได้ในชีวิตประจำวัน

04 วันมาฆบูชา

24 ว่างจากตัวตน

05 ปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์

25 การสร้างจิตให้มีกำลัง ด้วยการละตัณหาทุกอิริยาบถ

06 การเพ่งสองลักษณะ (ฌาน)

26 การเรียนรู้เวทนา พิจารณาปล่อยวางเวทนา

07 ชักชวนทวนกระแส

27 ปัจจัยนอกปัจจัยในแนวทางอริยะ

08 จิตว่างไม่วุ่น ให้จิตรู้จิต

28 มีสติกำจัดนิวรณ์

09 ตีวงแคบเข้ามาดูกายจิต

29 อย่าหลงเสน่ห์มาร

10 หยุดจิตคิดปรุงแต่ง

30 ประโยชน์ในการบันทึกการปฏิบัติ

11 มีขันติเพ่งดูเพ่งรู้อยู่ภายใน

31 จงรักษาจิตให้สงบ

12 มีสติปัญญากวาดกิเลสทิ้ง

32 การเสียสละในวงกว้าง

13 ให้รีบทำความเพียรตามรอยพระอรหันต์

33 ปิดประตูดูข้างใน

14 ฝึกสติตั้งใจมั่น

34 ควบคุมจิตให้สงบ

15 การปฏิบัติเป็นการอ่านตัวเองโดยตรง

35 มองด้านในให้พ้นจากตัวกูงูพิษ

16 ความหลงยึดถือคือความฉิบหายใหญ่หลวง

36 มีสติคุ้มครองจิต

17 อ่านภาษาใจ

37 ฟังข้อปฏิบัติผู้อื่นให้ได้ประโยชน์

18 วันคล้ายวันเกิดท่าน ก (อายุ ๗๓ ปี)

38 หยุดดูรู้จิต ศึกษาให้รู้ของจริง

19 พิจารณาตรวจสอบตัวเองอยู่เสมอ

 

20 กล่าวถึงการพิมพ์หนังสือ