รหัส CD020 พระธรรมเทศนา โดย หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
ชุดรวมพระธรรมเทศนา
           
MP3 บันทึกที่  64 k. Bit/s  44100 Hz  Mono. จำนวน 2 แผ่น
เล่นได้ทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องเล่น MP3
สงวนสิทธิ์ห้ามจัดจำหน่าย อนุญาตให้จัดทำเพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น
ทางเว็บได้รับต้นฉบับจากคุณ สมเกียรติ samakiet@hotmail.com
ปรับปรุงต้นฉบับใหม่โดยคุณ จักรเทพ  jakratep@se-ed.net
ขอขอบคุณ และขออนุโมทนาแทนทุกท่านไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ
 
 
   

รวมธรรมเทศนา แผ่นที่ 1

01_25 มี.ค.2522-ทนถอนหัวหนาม.MP3

02_02 เม.ย.2522-เอหิปัสสิโก ให้ฉุดลากจิตเข้ามาดูกายดูใจนี้.MP30000000000

03_25 มี.ค.2524-(ไม่ทราบหัวข้อธรรม).MP3

04_13 เม.ย.2524-น้ำที่สะอาดและสกปรกที่ใจ.MP3

05_02 ก.ค.2524-ความดีที่ต้องฝืน.MP3

06_08 ม.ค.2525-เทศน์ที่วัดป่าอุดมสมพร.MP3

07_24 มิ.ย.2525-เทศน์ที่วัดเขาน้อยสามผาน.MP3

08_13 ก.ย.2525-ธรรมแท้ปรากฏที่ใจ.MP3

09_02 พ.ค.2528-ทางเดินเพื่อความหลุดพ้น.MP3

10_20 พ.ค.2528-ผู้นำภาคปฏิบัติภาวนา.MP3

11_19 ก.ค.2528-ที่พึ่งเป็นพึ่งตาย.MP3

12_01 ส.ค.2528-ศาสดาเอกของโลก.MP3

13_14 ต.ค.2528-แก้หมัดเขาให้ดี.MP3

14_14 ต.ค.2528-แก้หมัดเขาให้ดี(ถาม-ตอบ).MP3

15_15 ต.ค.2528-ไฟได้เชื้อ.MP3

16_16 ต.ค.2528-รูปแบบเดียวกัน.MP3

17_18 พ.ค.2529-ครูบาอาจารย์สมชื่อสมนาม.MP3

18_28 พ.ค.2529-ให้มีธรรมเป็นเครื่องพยุงใจ.MP3

19_05 พ.ย.2529-พัฒนาใจ-พัฒนาตนอย่างไร.MP3

20_11 ม.ค.2532-สายทางดำเนินของธรรม.MP3

21_17 ม.ค.2532-กลมายาที่กิเลสแทรกมา.MP3

22_17 ก.พ.2532-ผู้มาศึกษาให้ได้หลักเกิน.MP3

23_05 เม.ย.2532-จิตที่อยู่ในวงล้อมของกิเลส.MP3

24_23 พ.ค.2532-หากมีญานเห็นโทษ ใครจะอยู่ได้.MP3

25_21 มิ.ย.2532-ธรรมสถิตย์อยู่ที่ใจ.MP3

26_18 ก.ค.2532-งานสำคัญของพระ.MP3

27_10 ส.ค.2532-สัตว์โลกผู้ท่องโอฆสงสาร.MP3

28_01 ธ.ค.2532-วงกรรมฐานที่ตายใจได้.MP3

29_08 ธ.ค.2532-ให้เอาพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่าง.MP3

30_02 ม.ค.2533-งานรื้อถอนวัฏฏะ.MP3

31_12 ก.ค.2533-ภัยของจิตคืออะไร.MP3

   
 
   

รวมธรรมเทศนา แผ่นที่ 2

32_01 เม.ย.2534 แง่ปฏิบัติของพระธุดงค์กรรมฐาน.MP3

33_08 พ.ค.2534 สังวรธรรม.MP3

34_22 มิ.ย.2534 เทศน์งานศพแม่ชีแก้ว เสียงล้ำ.MP3

35_27 ก.ค.2534 การพัฒนาจิตในทางศาสนา.MP3

36_26 ธ.ค.2534 ภาคความจริง(อบรมพระป่านานาชาติ).MP3

37_09 พ.ค.2535 เทศน์งานพระราชทานเพลิงศพ หลวงปู่มหาบุญมี สิริธโร.MP3

38_19 มิ.ย.2535 กำลังใจ.MP3

39_23 ต.ค.2535 ปัญญาฆ่ากิเลสหรือฆ่าธรรม.MP3

40_21 พ.ย.2535 เทศน์งานศพ หลวงพ่อวรรณดี กุสลธมฺโม.MP3

41_15 มี.ค.2536 หลวงตาท่าแฉลบ.MP3

42_03 ส.ค.2536 ทำไมมรรคผลความสงบไม่ปรากฏ.MP3

43_15 ส.ค.2536 อบรมคณะวัดหินหมากเป้ง.MP3

44_21 ส.ค.2536 อบรมคณะพระมหาถาวร.MP3

45_16 ม.ค.2538 เทศน์งานศพหลวงพ่อชา อุบลฯ.MP3

46_02 พ.ค.2538 วัฏจักร.MP3

47_24 ต.ค.2539 เทศน์อบรมฆราวาส.MP3

48_24 ต.ค.2539 เทศน์อบรมฆราวาส(ต่อ).MP3

49_02 พ.ย.2539 บ้าหลงสังขาร.MP3

50_21 พ.ย.2539 กฐินตาบัว.MP3

51_14 มิ.ย.2540 ปฏิบัติให้ถึงความจริง.MP3

52_18 ต.ค.2540 พูดเสียบ้าง ไม่ใช่คุย.MP3

53_11 ก.พ.2542 พุทธศาสนาเป็นตัวอย่างอันเลิศเลอ.MP3

54_28 ก.ค.2542 คืนอธิษฐานเข้าพรรษา.MP3

55_02 ธ.ค.2542 เทศน์ที่วัดป่าศรีสุทธาวาส

56_10 มิ.ย.2543 ความเกิดตายของสัตว์.MP3

57_11 มิ.ย.2543 รองผู้ว่าการเปรต.MP3

58_16 พ.ย.2543 ให้ปราบข้าศึกภายในก่อน.MP3

59_17 พ.ย.2543 หมัดสวน.MP3

60_02 มิ.ย.2544 วิธีพิจารณาภาวนา.MP3

61_18 มี.ค.2545 อบรมฆราวาสวัดป่าบ้านตาด.MP3

62_02 พ.ค.2545 น้ำตาร่วงจากธรรมอัศจรรย์.MP3

63_17 มิ.ย.2545 เป็นพระอรหันต์ทำไมน้ำตาร่วง.MP3

64_10 พ.ย.2545 เกาในที่ไม่คัน(ปัญหาเรื่องบั้งไฟพญานาค).MP3