รหัส CD019 พระธรรมเทศนา โดย หลวงปู่ดูลย์ อตุโล
พระอาจารย์สิงห์ทอง ธัมมวโร
                 
MP3 บันทึกที่  64 k. Bit/s  44100 Hz  Mono. จำนวน 1 แผ่น
เล่นได้ทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องเล่น MP3
สงวนสิทธิ์ห้ามจัดจำหน่าย อนุญาตให้จัดทำเพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น
ทางเว็บได้รับต้นฉบับจากคุณ สมเกียรติ samakiet@hotmail.com
ปรับปรุงต้นฉบับใหม่โดยคุณ จักรเทพ  jakratep@se-ed.net
ขอขอบคุณ และขออนุโมทนาแทนทุกท่านไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ
 
 
   

เนื้อหาที่บรรจุในแผ่นมีดังนี้

E:\หลวงปู่ดูลย์ อตุโล\LPDule1.MP3

E:\พระอาจารย์สิงห์ทอง ธัมมวโร\st-t06-10.MP3

E:\หลวงปู่ดูลย์ อตุโล\LPDule2a.MP3

E:\พระอาจารย์สิงห์ทอง ธัมมวโร\st-t06-11.MP3

E:\หลวงปู่ดูลย์ อตุโล\LPDule2b.MP3

E:\พระอาจารย์สิงห์ทอง ธัมมวโร\st-t06-13.MP3

E:\พระอาจารย์สิงห์ทอง \11 ต.ค.2522.MP3

E:\พระอาจารย์สิงห์ทอง ธัมมวโร\st-t06-15.MP3

E:\พระอาจารย์สิงห์ทอง \11 มี.ค.2520.MP3

E:\พระอาจารย์สิงห์ทอง ธัมมวโร\st-t06-16.MP3

E:\พระอาจารย์สิงห์ทอง \st-t06-01.MP3

E:\พระอาจารย์สิงห์ทอง ธัมมวโร\st-t07-03.MP3

E:\พระอาจารย์สิงห์ทอง \st-t06-03.MP3

E:\พระอาจารย์สิงห์ทอง ธัมมวโร\st-t07-13.MP3

E:\พระอาจารย์สิงห์ทอง \st-t06-04.MP3

E:\พระอาจารย์สิงห์ทอง ธัมมวโร\st-t07-14.MP3

E:\พระอาจารย์สิงห์ทอง \st-t06-05.MP3

E:\พระอาจารย์สิงห์ทอง ธัมมวโร\st-t07-15.MP3

E:\พระอาจารย์สิงห์ทอง \st-t06-07.MP3

E:\พระอาจารย์สิงห์ทอง ธัมมวโร\st-t07-16.MP3

E:\พระอาจารย์สิงห์ทอง \st-t06-08.MP3

E:\พระอาจารย์สิงห์ทอง ธัมมวโร\การฝึกจิต.MP3

E:\พระอาจารย์สิงห์ทอง \st-t06-09.MP3

E:\พระอาจารย์สิงห์ทอง \พุทโธธัมโมสังโฆ.MP3