รหัสแผ่น CD016 พระธรรมเทศนา โดย หลวงพ่อคำเขียน สุวัณโณ
ซีดีธรรมะชุด..จากใจสู่ใจ...
                     
     
MP3 บันทึกที่  128 k. Bit/s  44100 Hz  Stereo. จำนวน 1 แผ่น
เล่นได้ทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องเล่น MP3
สงวนสิทธิ์ห้ามจัดจำหน่าย อนุญาตให้จัดทำเพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น
ทางเว็บได้รับต้นฉบับจากคุณ นพ Lilydome@hotmail.com
ขอขอบคุณ และขออนุโมทนาแทนทุกท่านไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ
   
 
 
 

ซีดีธรรมะชุด..จากใจสู่ใจ..
นี้ได้รวบรวมเอาเทปธรรมบรรยายของ หลวงพ่อคำเขียน สุวัณโณ  มาอัดรวมลงไว้ในซีดีแผ่นเดียว  เพื่อแจกเป็นธรรมบูชาเนื่องในโอกาสฤดูเข้าพรรษาปี2545 และโอกาสคล้ายวันเกิดของหลวงพ่อคำเขียน  ที่จะเวียนมาครบ 66 ปีในเดือนสิงหาคมนี้ครับ

ไฟล์เสียงดังนี้
Khamkein  ผมรวบรวมเทปธรรมบรรยายหลายๆม้วนของหลวงพ่อคำเขียน  สุวัณโณมาอัดเสียงลงซีดีใน format .mp3   ซึ่งสามารถเปิดฟังได้ชัดด้วยโปรแกรมที่สามารถเล่นไฟล์เสียง mp3    อ่านวิธีใช้จากไฟล์  HowToOpenKeins

ผมได้นำเสนอสิ่งที่เป็นทั้งด้านปริยัติ และปฏิบัติ(แนวทางหนึ่ง) แล้ว  ส่วน ปฏิเวธ คือ ผลแห่งการปฏิบัติคงต้องขึ้นกับการใส่ใจทำความเพียรของพวกเราทุกคนครับ   บุญใด  อานิสงฆ์ใดที่เกิดจากซีดีจากใจสู่ใจแผ่นนี้ขอน้อมอุทิศเป็นธรรมบูชาแด่องค์พระผู้มีพระภาคเจ้า ซึ่งเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานด้วยธรรม, ขอน้อมอุทิศเป็นธรรมบูชาแด่เหล่าพระสาวกผู้เป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสืบทอดพระศาสนาสืบมาแต่อดีตถึงปัจจุบัน และจักสืบต่อไปในอนาคตกาลทั้งท่านที่เป็นบรรพชิตและคฤหัสถ์ ครับ

ซีดีชุดนี้ไม่สงวนสิทธิ์ในการทำและแจกต่อเป็นธรรมทานครับ
เจริญในธรรมร่วมกันครับ
โสรยา-พัฒนาพงศ์  โกไศยกานนท์
lilydome@hotmail.com
พรรษาปี2545

 
 
 

เนื้อหาที่บรรจุในแผ่นมีดังนี้  ส่วนที่เป็นไฟล์ MP3

D:\01Kein19082544.mp3

D:\Kein16\01Kein19082544.mp3

D:\02Kein21082544.mp3

D:\Kein16\02Kein21082544.mp3

D:\03Kein25082544.mp3

D:\Kein16\03Kein25082544.mp3

D:\04Kein081143.mp3

D:\Kein16\04Kein081143.mp3

D:\05LPKhamkein.mp3

D:\Kein16\05LPKhamkein.mp3

D:\06Mindfullness1.mp3

D:\Kein16\06Mindfullness1.mp3

D:\07Mindfullness2.mp3

D:\Kein16\07Mindfullness2.mp3

D:\08Rattanatri1.mp3

D:\Kein16\08Rattanatri1.mp3

D:\09Rattanatri2.mp3

D:\Kein16\09Rattanatri2.mp3

D:\10Seeing,notBeing1.mp3

D:\Kein16\10Seeing,notBeing1.mp3

D:\11Seeing,notBeing2.mp3

D:\Kein16\11Seeing,notBeing2.mp3

D:\นานาน่าฟัง\NaruncharaA.mp3

D:\นานาน่าฟัง\NaruncharaB.mp3

D:\นานาน่าฟัง\Tทำวัตรแปลเช้า สวนโมกข์.mp3

D:\นานาน่าฟัง\Tเพลงกาพย์ยานีชินบัญชร.mp3

D:\นานาน่าฟัง\Tทำวัตรแปลเย็น สวนโมกข์.mp3

D:\นานาน่าฟัง\Tเพลงพระคาถาชินบัญชร.mp3

D:\นานาน่าฟัง\Tทำวัตรแปลเย็น สวนโมกข์.mp3

D:\นานาน่าฟัง\Tเสียงปลุก1.mp3

D:\นานาน่าฟัง\Tน้องโรสสวดธรรมจักร.mp3

D:\นานาน่าฟัง\Tเสียงปลุก2.mp3

 
 
       

เนื้อหาที่บรรจุในแผ่นมีดังนี้  ส่วนที่เป็นไฟล์ DOC

D:\SatiDocuments\LuangporTeean_Insight.doc

D:\SatiDocuments\MetLuangporTeean.doc

D:\SatiDocuments\การทำความรู้สึกตั1.doc

D:\SatiDocuments\การทำความรู้สึกตัว.doc

D:\SatiDocuments\การปฏิบัติธรรม แนวทางการเจริญสติ.doc

D:\SatiDocuments\การปฏิบัติธรรมเจริญสติภาวนาแนวการเคลื่อนไหว.doc

D:\SatiDocuments\กุญแจดอกเอก.doc

D:\SatiDocuments\ข้อสังเกตวิธีการเจริญสติตามแบบ หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ.doc

D:\SatiDocuments\ความอัศจรรย์ในพระปัญญาญาณของพระพุทธเจ้า.rtf

D:\SatiDocuments\จดหมายเก่าเก็บ.doc

D:\SatiDocuments\จิตสดใส แม้กายพิการ.doc

D:\SatiDocuments\ทางตรง.doc

D:\SatiDocuments\ทางเดินของชีวิต.doc

D:\SatiDocuments\ปกติ.doc

D:\SatiDocuments\ประวัติและการงานของหลวงพ่อคำเขียน สุวัณโณ.doc

D:\SatiDocuments\ประสบการณ์การปฏิบัติธรรมของคุณหมอกำพล.doc

D:\SatiDocuments\ประสบการณ์การปฏิบัติธรรมของพระทองขาล ปิยธมฺโม.doc

D:\SatiDocuments\พระอาจารย์วิมล จตฺตมโล.doc

D:\SatiDocuments\พรแห่งชีวิต.doc

D:\SatiDocuments\รู้จักตนเอง.doc

D:\SatiDocuments\ศิลปะแห่งการรู้ซื่อ ๆ.doc

D:\SatiDocuments\สติ.doc

D:\SatiDocuments\สมบัติอันพึงหวังได้ของมนุษย์.doc

D:\SatiDocuments\สมาธิในชีวิตประจำวัน.doc

D:\SatiDocuments\สอนเจริญสติตราบจนลมหายใจสุดท้าย.doc

D:\SatiDocuments\สุขเหนือสุข.doc

D:\SatiDocuments\หลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณ.doc

D:\SatiDocuments\หลวงพ่อคำเขียน.doc

D:\SatiDocuments\หลวงพ่อจรัล จรณสมฺปนฺโน.doc

D:\SatiDocuments\หลวงพ่อเทียน.doc

D:\SatiDocuments\หลวงพ่อเทียนที่ข้าพเจ้ารู้จัก โดย ท่านเขมานันทะ.doc

D:\SatiDocuments\แนะนำคณะสงฆ์กลุ่มสายงานการเจริญสติ.doc