รหัสแผ่น CD015  พระธรรมเทศนา โดย หลวงพ่อคำเขียน สุวัณโณ
ชุด ซีดีธรรมปรารภเพื่อสติปัฏฐาน
             
   
MP3 บันทึกที่  128 k. Bit/s  44100 Hz  Stereo. จำนวน 1 แผ่น
เล่นได้ทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องเล่น MP3
สงวนสิทธิ์ห้ามจัดจำหน่าย อนุญาตให้จัดทำเพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น
ทางเว็บได้รับต้นฉบับจากคุณ นพ Lilydome@hotmail.com
ขอขอบคุณ และขออนุโมทนาแทนทุกท่านไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ
 
 
 
   

เรียนท่านผู้สนใจในซีดี…ธรรมปรารภเพื่อสติปัฏฐาน… ครับ

ซีดีธรรมปรารภเพื่อสติปัฏฐานแผ่นนี้   ผมได้นำเอาเทปธรรมะของหลวงพ่อคำเขียน  สุวัณโณที่พูดอบรมเจริญสติในระหว่างช่วงเข้าพรรษาปี ๒๕๔๓  ถึง ๒๕๔๕    ที่วัดป่าสุคะโต  .แก้งคร้อ  .ชัยภูมิ    เนื้อหาเป็นเชิงปรารภธรรมเกี่ยวกับการเจริญสติตามประสบการณ์ที่หลวงพ่อท่านได้พบได้ประสบมา   เล่าเพื่อเป็นการแนะนำและให้กำลังใจแก่เพื่อนภิกษุสามเณรและผู้อยู่ฝึกเจริญสติที่วัดป่าสุคะโตในช่วงเวลาดังกล่าว     ลักษณะการเล่าและเนื้อหาที่ท่านพูดฟังเข้าใจได้ง่าย   ได้แนวทางการฝึกเจริญสติปัฏฐานดูกายเห็นจิตดูคิดเห็นธรรมตามแนวหลวงพ่อเทียนชัดเจน

   
 
   

เพื่อให้ได้ประโยชน์กับทุกๆท่าน   ผมได้นำเทปชุดดังกล่าวมาอัดลงซีดี mp3 เพื่อให้ง่ายต่อการแจกจ่ายและได้ยินได้ฟังธรรมชุดนี้กันอย่างทั่วถึง ผมต้องกราบนมัสการขอบพระคุณท่านวิทยากรณ์ ที่เป็นธุระและกรุณาอัดเทปชุดนี้ส่งให้ผมได้ศึกษา และกราบนมัสการหลวงพ่อคำเขียน สุวัณโณ ผู้เป็นกัลยาณมิตรอุทิศช่วงเวลาตลอดชีวิตของท่าน พูดแนะนำเตือนจิตสะกิดใจให้เราท่านได้นึกถึง และเพียรภาวนาเจริญสติเพื่อรู้เท่ารู้ทันความคิดปรุงแต่ง  เพื่อสถาปนาสติให้กลับตั้งมั่น เป็นหลักเป็นฐานให้เราเดินทางชีวิตของเราด้วยความรู้ตื่นอิสระจากความทุกข์ เพราะความคิดอวิชชากันทั่วทุกคนครับ

   

หลวงพ่อคำเขียนท่านได้เขียนอุทิศแนวคำสอนของท่านเพื่อสืบพระพุทธศาสนาไว้แล้ว
ดังนั้นซีดีแผ่นนี้จึงไม่สงวนสิทธิ์ในการทำซ้ำเพื่อแจกเป็นธรรมทานครับ

 
   

ขออุทิศผลบุญจากซีดีแผ่นนี้เพื่อบูชาแด่องค์พระผู้มีพระภาคเจ้า   เหล่าผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทั้งในอดีต ปัจจุบัน และเบื้องหน้า    เหล่าบุพการี  และเหล่าสรรพสัตว์ผู้เป็นเพื่อนทุกข์ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นครับ 

มาทำความเพียรเจริญสติร่วมกันนะครับ
นพ
๐๓/๐๗/๒๕๔๖
lilydome@hotmail.com

 
   

เนื้อหาที่บรรจุในแผ่นมีดังนี้

00KamKhien  สติดูกาย10222544

12KamKhien  10182544

01KamKhien  อริยะทรัพย์08062545A

13KamKhien  08032545

02KamKhien  เจริญสติ07282544

14KamKhien  ทางสู่อริยะ10142544

03KamKhien  Satiphadthan10052545

15KamKhien  สติต้องทำดู07272544

04KamKhien  เจริญสติ10202543

16KamKhien  สติพิสูจน์ได้07152544

05KamKhien  บำเพ็ญทางจิต1014254300000000

17KamKhien  ฝึกสติรู้สึกตัว10262544000000000

06KamKhien  08052545

18KamKhien  08082545A

07KamKhien  08102543

19KamKhien  08082545B

08KamKhien  10042543

20KamKhien  10032544

09KamKhien  10082544

21KamKhien  07202543

10KamKhien  10122544

22KamKhien  07222544

11KamKhien  10132543

23KamKhien  07232544