รหัส CD011 พระธรรมเทศนา โดย หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี
             
   
MP3 บันทึกที่  16 k. Bit/s  11025 Hz  Mono. จำนวน 1 แผ่น
เล่นได้เฉพาะเครื่องคอมพิวเตอรเท่านั้น
สงวนสิทธิ์ห้ามจัดจำหน่าย อนุญาตให้จัดทำเพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น
ทางเว็บได้รับต้นฉบับจากคุณ สมเกียรติ samakiet@hotmail.com
ขอขอบคุณ และขออนุโมทนาแทนทุกท่านไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ
 
 
 
   

ลำดับ

วันที่

โฟล์เดอร์ หลวงตาบัว1  ( 16kps )

01

13 ธ.ค.2518

อุบายวิธีดับกิเลสและเรื่องของกรรม

02

13 ม.ค.2519

จงสร้างธรรมให้จิตให้พอก่อนตาย

03

13 เม.ย.2524

น้ำที่สะอาดและสกปรกที่ใจ

04

14 ม.ค.2519

สู้แค่ตาย

05

17 ม.ค.2519

ขันธ์ห้า

06

2 เม.ย.2522

เอหิปัสสิโก ให้ฉุดลากจิตเข้ามาดูกายใจนี้00000

07

21 พ.ย.2519

พุทธบริษัทพึงรู้และปฏิบัติอย่างไร

08

22 ก.พ.2526

ปรับใจให้สัมผัสธรรม

09

23 ม.ค.2519

ถึงเมืองอิ่มเมืองพอ

10

24 ธ.ค.2518

อุบายชำระจิตให้เป็นธรรม

11

24 พ.ย.2518

อะไรคือจิตพระอรหันต์

12

25 มี.ค.2522

ทนถอนหัวหนาม

13

25 มี.ค.2524

(ไม่ทราบหัวข้อธรรม)

14

31 มี.ค.2521

บ๋อยกลางเรือนของกิเลส

15

7 ธ.ค.2518

กิเลสกดถ่วงจิต

16

7 พ.ค.2521

เหนือสมมุติ

17

9 ธ.ค. 2518

จิตที่วุ่นวาย

     
 
   

ลำดับ

วันที่

โฟล์เดอร์ หลวงตาบัว2  ( 16kps )

01

5 มิ.ย.2532

จิตที่อยู่ในวงล้อมของกิเลส

02

5 มิ.ย.2532

จิตที่อยู่ในวงล้อมของกิเลส(ต่อ)

03

1 ธ.ค.2532

วงกรรมฐานที่ตายใจได้

04

1 ส.ค.2528

ศาสดาเอกของโลก

05

10 ส.ค. 2532

สัตว์โลกผู้ท่องโอฆสงสาร

06

11 ม.ค.2532

สายทางดำเนินของธรรม

07

17 ก.พ.2532

ผู้มาศึกษาให้ได้หลักเกิน

08

17 มี.ค.2532

กลมายากิเลสที่แทรกมา

09

18 ก.ค.2532

งานสำคัญของพระ

10

19 ก.ค.2528

ที่พึ่งเป็นพึ่งตาย

11

2 พ.ค.2528

ทางเดินเพื่อความหลุดพ้น

12

20 พ.ค.2528

ผู้นำภาคปฏิบัติภาวนา

13

8 ธ.ค.2532

ให้เอาพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่าง

14

8 ธ.ค.2532

ให้เอาพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่าง(ต่อ)000000000

   
 
   

ลำดับ

วันที่

โฟล์เดอร์ หลวงตาบัว3  ( 16kps )

01

1 เม.ย.2534

แง่ปฏิบัติของพระธุดงค์กรรมฐาน

02

18 ต.ค.2540

พูดเสียบ้างไม่ใช่คุย

03

19 เม.ย.2535

กำลังใจ

04

2 พ.ค.2538

วัฏจักร-ธรรมจักร-วิวัฏจักร

05

2 ม.ค.2533

งานรื้อถอนวัฏฏะ

06

23 ต.ค.2535

ปัญญาฆ่ากิเลสหรือฆ่าธรรม

07

23 พ.ค.2532

หากมีญานเห็นโทษ ใครจะอยู่ได้

08

26 ธ.ค.2534

ภาคความจริง(อบรมพระป่านานาชาติ)0000000

09

27 ก.ค.2534

การพัฒนาจิตในทางพุทธศาสนา

10

8 ก.ค. 2533

ความวิตกวิจารณ์ในหมู่คณะ

11

8 พ.ค. 2534

สังวรธรรม

   
 
   

ลำดับ

วันที่

โฟล์เดอร์ หลวงตาบัว4  ( 16kps )

01

11 มิ.ย.2543

รองผู้ว่าการเปรต

02

22 ม.ค.2519

จงพยายามเปลี่ยนสีเสื้อให้ทันสมัย

03

10 มิ.ย.2543

ความเกิดตายของสัตว์

04

12 ก.ค.2533

ภัยของจิตคืออะไร

05

17 มิ.ย.2545

เป็นพระอรหันต์ทำไมน้ำตาร่วง

06

2 ก.ค.2524

ความดีที่ต้องฝืน

07

2 พ.ค.2545

น้ำตาร่วงจากธรรมอัศจรรย์

08

2 พ.ย.2539

บ้าหลงสังขาร

09

2 มิ.ย.2544

วิธีพิจารณาภาวนา

10

20 ธ.ค.2518

งานของจิต

11

21 พ.ย.2539

กฐินตาบัว

12

22 ม.ค.2519

สูญญกัปป-ภัทรกัปป

13

22 มิ.ย.2534

เทศน์งานศพ แม่ชีแก้ว เสียงล้ำ

14

22 มิ.ย.2525

เทศน์ที่วัดเขาน้อยสามผาน

15

28 ก.ค.2542

คืนอธิษฐานเข้าพรรษา

16

6 ธ.ค.2518

วิธีปฏิบัติเบื้องต้น

17

8 ม.ค.2525

เทศน์ที่วัดป่าอุดมสมพร

18

9 พ.ค.2535

เทศน์งานพระราชทานเพลิง หลวงปู่มหาบุญมี00

   
 
   

ลำดับ

วันที่

โฟล์เดอร์ หลวงตาบัว5  ( 16kps )

01

1 ม.ค.2519

ปราบขู่

02

10 ม.ค.2519

ศาสนาทำให้คนต่างกับสัตว์

03

11 ก.พ.2542

พุทธศาสนาเป็นตัวอย่างอันเลิศเลอ

04

11 ส.ค.2543

อรหันต์ดุ-สิ่งที่คนไทยทุกคนควรรู้

05

12 ม.ค.2519

ปริยัติ-ปฏิบัติ-ปฏิเวธ

06

14 ต.ค.2528

แก้หมัดเขาให้ดี(ถาม-ตอบ)

07

14 ต.ค.2528

แก้หมัดเขาให้ดี

08

15 ต.ค.2528

ไฟได้เชื้อ

09

15 ส.ค.2543

ผลแห่งการฝึกอบรมตน

10

16 ต.ค.2528

รูปแบบเดียวกัน

11

19 ม.ค.2519

ทรัพย์ทางกายทางใจ

12

2 ธ.ค.2542

เทศน์ที่วัดป่าศรีสุทธาวาส-เลย

13

2 ม.ค.2519

ศาสนาทำให้คนวิเศษกว่าสัตว์

14

2 มิ.ย.2543

น้ำหนักของกิเลส-ธรรม (1)

15

2 มิ.ย.2543

น้ำหนักของกิเลส-ธรรม (2)

16

21 พ.ย.2535

เทศน์งานศพหลวงพ่อวรรณดี กุสลธมฺโม000000

17

23 มิ.ย.2543

เทศน์รับผ้าป่า ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

18

29 พ.ย.2518

กรรมเป็นเครื่องจำแนกสัตว์

19

5 พ.ย.2529

พัฒนาใจ-พัฒนาตนอย่างไร

20

7 ม.ค.2519

ไม่มีอะไรตาย

21

9 ม.ค.2519

ศาสนาเจริญหรือเสื่อม อยู่ที่ใจ

   
 
   

ลำดับ

วันที่

โฟล์เดอร์ หลวงตาบัว6  ( 16kps )

01

10 พ.ย.2545

เกาในที่ไม่คัน (ปัญหาเรื่องบั้งไฟพญานาค)

02

18 มี.ค.2545

อบรมฆราวาส วัดป่าบ้านตาด

03

13 ก.ย.2525

ธรรมแท้ปรากฏที่ใจ

04

14 มิ.ย.2540

ปฏิบัติให้ถึงความจริง

05

15 มี.ค.2536

หลวงตาท่าแฉลบ

06

15 ส.ค.2536

อบรมคณะวัดหินหมากเป้ง

07

16 พ.ย.2543

ให้ปราบข้าศึกภายในก่อน

08

16 ม.ค.2538

เทศน์งานพระราชทานเพลิงศพ หลวงพ่อชา อุบล

09

17 พ.ย.2543

หมัดสวน

10

18 ก.ค.2532

งานสำคัญของพระ

11

18 พ.ค.2539

ครูบาอาจารย์สมชื่อสมนาม

12

21 ส.ค.2536

อบรมคณะพระมหาถาวร   

13

24 ต.ค.2539

เทศน์อบรมฆราวาส

14

24 ต.ค.2539

เทศน์อบรมฆราวาสต่อ

15

28 ธ.ค.2518

อุบายวิธีถอดถอนอุปาทานขันธ์

16

28 พ.ค.2529

ให้มีธรรมเป็นเครื่องพยุงใจ

17

29 ธ.ค.2518

หินลับสติปัญญา

18

3 ส.ค.2536

ทำไมมรรคผลความสงบไม่ปรากฏ

19

9 ม.ค.2519

ศาสนาเจริญหรือเสื่อม อยู่ที่ใจ