รหัสแผ่น CD009 พระธรรมเทศนา โดย หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
ชุด ธรรมะชุดเตรียมพร้อม
             
   
MP3 บันทึกที่  64 k. Bit/s  44100 Hz  Mono. จำนวน 2 แผ่น
เล่นได้ทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องเล่น MP3
สงวนสิทธิ์ห้ามจัดจำหน่าย อนุญาตให้จัดทำเพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น
ทางเว็บได้รับต้นฉบับจากคุณ จักรเทพ jakratep@se-ed.net
ขอขอบคุณ และขออนุโมทนาแทนทุกท่านไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ
   
 

 
 

เนื้อหาที่บรรจุในแผ่นมีดังนี้

แผ่นที่ 1

แผ่นที่ 2

01 มัชฌิมากิเลส มัชฌิมาธรรม 16 พ.ย. 18.MP3

51 จงสร้างธรรมให้จิตให้พอก่อนตาย 13 ม.ค. 19.MP3

02 อริยสัจภายในจิต 17 พ.ย. 18.MP3

52 สู้แค่ตาย 14 ม.ค. 19.MP3

03 เรียนกรรมฐานเพื่ออะไร 18 พ.ย. 18.MP3

53 เล่ห์เหลี่ยมของกิเลส 15 ม.ค. 19.MP3

04 รสแห่งธรรมชำนะซึ่งรสทั้งปวง

54 สู่สมรภูมิ 16 ม.ค. 19.MP3

05 งานของจิต 20 พ.ย. 18.MP3

55 ขันธ์ห้า 17 ม.ค. 19.MP3

06 พุทธบริษัทพึงรู้และปฏิบัติอย่างไร

56 ปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ 18 ม.ค. 19.MP3

07 อะไรคือจิต จิตพระอรหันต์ 24 พ.ย. 18.MP3

57 ทรัพย์ทางกายทางใจสมบัติอันพึงใจ

08 สงครามจิต สงครามขันธ์ 28 พ.ย. 18.MP3

58 นิพพาน สจฺจิ กริยา จ 19 ม.ค. 19.MP3

09 กรรมเป็นเครื่องจำแนกสัตว์ 29 พ.ย. 18.MP3

59 สูญกัป ภัทรกัป 21 ม.ค. 19.MP3

10 หัดตาย 30 พ.ย. 18.MP3

60 จงพยายามเปลียนเสื้อให้ทันสมัยก่อนตาย

11 โลกในเรือนจำกับโลกนอก 2 ธ.ค. 18.MP3

61 ถึงเมืองอิ่มพอ 23 ม.ค. 19.MP3

12 นักรบ นักหลบ 3 ธ.ค. 18.MP3

62 จิตว่างเพราะวางกาย 24 ม.ค. 19.MP3

13 กำจัดกิเลสพ้นทุกข์ 4 ธ.ค. 18.MP3

63 ศาสนาอยู่ที่ไหน 25 ม.ค. 19.MP3

14 ฟังธรรมะป่า 5 ธ.ค. 18.MP3

64 จิตผ่องใสคืออวิชา 26 ม.ค. 19.MP3

15 ใจปลอมวิธีปฏิบัติเบื้องต้น 6 ธ.ค. 18.MP3

65 ยอดธรรม 27 ม.ค. 19.MP3

16 กิเลสกดถ่วงจิต 7 ธ.ค. 18.MP3

66 สร้างอัตตาหิก่อนตาย 28 ม.ค. 19.MP3

17 กิเลสฝังในจิต 8 ธ.ค. 18.MP3

67 อะไรตายกันแน่ 29 ม.ค. 19.MP3

18 จิตวุ่นวาย 9 ธ.ค. 18.MP3

68 ทุกขเวทนา 30 ม.ค. 19.MP3

19 หัดตายวิธีปฏิบัติเบื้องต้น 10 ธ.ค. 18.MP3

69 จงสร้างใจให้ช่วยตัวเอง 31 ม.ค. 19.MP3

20 ความอัศจรรย์แห่งธรรม 11 ธ.ค. 18.MP3

70 พิจารณาทุกขเวทนาในวาระสุดท้าย

21 ศาสนาเท่านั้นชำระใจสกปรก 12 ธ.ค. 18.MP3

71 ปลุกใจสู้กิเลส 2 ก.พ. 19.MP3

22 อุบายวิธีดับกิเลสและเรื่องกรรม

72 จิตบริสุทธิ์ 3 ก.พ. 19.MP3

23 วัฏจักร 14 ธ.ค. 18.MP3

73 อกาลิกจิต อกาลิกธรรม 4 ก.พ. 19.MP3

24 โลกที่มีสุคโต 15 ธ.ค. 18.MP3

74 ความตายเป็นธรรมดา 6 ก.พ. 19.MP3

25 ใจเจ้าปัญหา 16 ธ.ค. 18.MP3

75 อมตธรรม 7 ก.พ. 19.MP3

26 ของปลอม ของจริง 17 ธ.ค. 18.MP3

76 จงสร้างวาสนาที่ใจ 8 ก.พ. 19.MP3

27 โลกไม่ว่างจากพระอรหันต์ 18 ธ.ค. 18.MP3

77 จิตตานุปัสสนา 9 ก.พ. 19.MP3

28 พุทธศาสนาให้ที่พึ่งทางใจ 19 ธ.ค. 18.MP3

78 กายวิเวก จิตวิเวก อุปธิวิเวก 11 ก.พ. 19.MP3

29 สรณะ 20 ธ.ค. 18.MP3

79 จงสร้างสมณะที่ใจ 12 ก.พ. 19.MP3

30 อิสระเสรี 21 ธ.ค. 18.MP3

80 มายากิเลส 13 ก.พ. 19.MP3

31 อำนาจกิเลส อำนาจศาสนธรรม

81 ความสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี 14 ก.พ. 19.MP3

32 อาโลโก อุทปาทิ 23 ธ.ค. 18.MP3

82 มาฆบูชา 15 ก.พ. 19.MP3

33 อุบายชำระจิตให้เป็นธรรม 24 ธ.ค. 18.MP3

83 งานล้างป่าช้า 16 ก.พ. 19.MP3

34 จะฝึกจิตต้องฝืน 25 ธ.ค. 18.MP3

84 จงสร้างเรือนสามชั้นให้จิต 17 ก.พ. 19.MP3

35 ทั่วไปเกี่ยวกับจิตภาวนา 26 ธ.ค. 18.MP3

85 เที่ยวกรรมฐานในกายนคร 18 ก.พ. 19.MP3

36 ส.ค.ส. 27 ธ.ค. 18.MP3

86 คืนอำลา 19 ก.พ. 19.MP3

37 อุบายวิธีถอดถอนอุปาทานขันธ์

87 ถามตอบ.MP3

38 หินลับสติปัญญา 29 ธ.ค. 18.MP3

88 พุทธบริษัทพึงรู้และปฏิบัติอย่างไร.MP3

39 สาระคุณของศาสนธรรม 30 ธ.ค. 18.MP3

89 บ๋อยกลางเรือนของกิเลส.MP3

40 พระนิพพานกังวานอยู่ในจิต 31 ธ.ค. 18.MP3

 

41 ปราบ-ขู่ 1 ม.ค. 19.MP3

 

42 ศาสนาทำให้คนวิเศษกว่าสัตว์ 2 ม.ค. 19.MP3

 

43 อุบายฝึกจิตทางลัด 4 ม.ค. 19.MP3

 

45 พิจารณาทุกขเวทนา 6 ม.ค. 19.MP3

 

46 ไม่มีอะไรตาย 7 ม.ค. 19.MP3

 

47 พุทธะ ธรรมะ สังฆะเป็นโอสถ 8 ม.ค. 19.MP3

 

48 ศาสนาเจริญหรือเสื่อมอยู่ที่ใจ 9 ม.ค. 19.MP3

 

49 ศาสนาทำให้คนต่างจากสัตว์  10 ม.ค. 19.MP3

 

50 ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ 12 ม.ค. 19.MP3