รหัสแผ่น CD006 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)
ชุด ธรรมะจากเหตุการณ์ต่างๆในรอบปี
2544
           
MP3 บันทึกที่  64 k. Bit/s  44100 Hz  Mono. จำนวน 1 แผ่น
เล่นได้ทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องเล่น MP3
สงวนสิทธิ์ห้ามจัดจำหน่าย อนุญาตให้จัดทำเพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น
ทางเว็บได้รับต้นฉบับจากคุณ ประโมทย์ Carrycalm@yahoo.com
ปรับปรุงต้นฉบับใหม่โดยคุณ จักรเทพ jakratep@se-ed.net
ขอขอบคุณ และขออนุโมทนาแทนทุกท่านไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ
 

 
   

เนื้อหาที่บรรจุในแผ่นมีดังนี้

1 สมมติ สื่อนำสังคมเข้าสู่ธรรม

12 นับถือพุทธศาสานา อย่าให้เพี้ยน

02 สุขข้างนอก สุขข้างหน้า แต่สุขที่แท้อยู่ข้างใน

13 ฝึกคนเริ่มต้นที่ไหน

03 แต่งงานให้มีคุณค่า

14 ฟื้นวินัยชาวพุทธขึ้นมา ให้เป็นวิถีชีวิตของสังคมไทย

04 ไม่ลบหลู่แต่ต้องรู้เข้าใจทำให้ถูก

15 มนุษย์จะพัฒนาไปถึงอารยธรรมที่แท้ได้จริงหรือ

05 ทำอย่างไรผู้หญิงก็ได้ ธรรมวินัยก็ไม่เสีย

16 มองสงครามอเมริกา-ทาลีบัน ผ่านถูมิหลังของชมพูทวีป  1

06 ภัยแห่งพระพุทธศาสนาในประเทศไทย

17 มองสงครามอเมริกา-ทาลีบัน ผ่านภูมิหลังของชมพูทวีป  2

07 คนไทยมีบุญ แต่ไม่รู้จักใช้บุญ

18 มองสงครามอเมริกา-ทาลีบัน ผ่านภูมิหลังของชมพูทวีป 3 A

08 ไฮเทค ไฮทุกข์

19 มองสงครามอเมริกา-ทาลีบัน ผ่านภูมิหลังของชมพูทวีป  3 B

09 โลกถึงกันกว้างไกล แต่ใจคนกลับแคบลง

20 ยามบ้านเมืองดีเขาสร้างวัดให้ลูกท่านเล่นฯ

10 กุญแจไขความสำเร็จในยุคข่าวสารข้อมูล

21 ยืนบนฐานของตัวให้มั่น แล้วบุกบั่นก้าวไปข้างหน้า

11 ทำอย่างไรสังคมไทยจะตั้งอยู่ในสมดุล

22 วันเกิด เกิดให้เป็น