รหัสแผ่น CD003 พระธรรมเทศนา รวมพระอาจารย์ ชุดที่ 1
รวม 7
ครูบาอาจารย์
                                               
                       
ประวัติหลวงปู่จันทา
 
     
MP3 บันทึกที่  36k. Bit/s  16000 Hz  Mono. จำนวน 1 แผ่น
เล่นได้เฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์เท่านั้น
สงวนสิทธิ์ห้ามจัดจำหน่าย อนุญาตให้จัดทำเพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น
ทางเว็บได้รับต้นฉบับจากคุณ โชติปาละ  chotiparla@hotmail.com
คุณอุ้มเป็นผู้แปลงไฟล์และเรียบเรียงใหม่ aum6135@hotmail.com
ขอขอบคุณ และขออนุโมทนาแทนทุกท่านไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ
           
 
 
     

พระธรรมเทศนา ธรรมปฏิบัติ โดย หลวงปู่สิม พุทธาจาโร

เวลา / นาที

(016) ตายทุกวัน

60.04

(017) เทพเทวดามีจริง 7 มิ.ย 26-อุบายธรรมโดยย่อ

54.18

(018) ปัญญาเห็นแจ้งในสังขาร

59.14

(019) ความเพียร ๒ 8 เม.ย ย 26

60.39

(020) ดวงประทีปส่องทาง 14 ก.ย 26

58.43

(021) อุบายภาวนาละกิเลส 8 มิ.ย 26

60.38

(022) ภาวนามัย 23 มิ.ย 26 - 19 พ.ย 32

60.04

(023) พุทโธ ใจเป็นใหญ่ 8 มิ.ย 26 - ทุกข์ไม่ต้องบ่นให้อดทนเอา

60.40

(024) นโมเทอดทูนสูงสุด 7 ต.ค 26 - มรณะกรรมฐาน

57.38

(025) โมหะสมาธิ 5 ต.ค 28 - 5 ก.ย 28

60.29

(026) ละกิเลสไม่ได้ตายเสียดีกว่า 5 ส.ค 30 - วิมุตติธรรม

60.03

(027) บวชกาย บวชใจ 20 มิ.ย 26 - คาถาไล่มาร

60.04

   
 
         

พระธรรมเทศนา ธรรมปฏิบัติ โดย หลวงปู่สิม พุทธาจาโร

เวลา / นาที

(173) ฟังเพื่อการปฏิบัติ

37.10

(174) หลักของศีล 8 ต.ค 28

23.03

(175) บ่วงมาร 20 ส.ค 28

36.28

(176) โลกนี้ไม่เที่ยง

22.18

(177) เพียรปฏิบัติภาวนา

36.15

(178) ขัดจิตด้วยสมาธิ

23.15

(179) พระนิพพานไม่มีเต็ม 28 ก.ย 26

38.02

(179) พระนิพพานไม่มีเต็ม 28 ก.ย 26

38.02

(180) มรณะภัย 8 พ.ย 26

25.03

(181) ภาวนาให้ใจเหมือนแผ่นดิน

32.32

(182) มดแดงไต่ขอบด้ง

25.22

(183) มีสติเฉพาะหน้า

35.16

(184) สว่างปัญญา

26.43

(185) พุทโธ 12 ต.ค 26

33.26

(186) ปาฯติปาตาเวรมณี 13 มิ.ย 32

25.20

(187) จิตหลงกายเป็นทุกข์ 9 ก.ย 29

37.00

(188) อย่าอ้างกาลเวลา 20 ก.ย 20

22.07

(189) ในพรรษาให้ตั้งใจปฏิบัติ 18 ม.ค 30

33.20

(190) ทางพระนิพพาน11 ม.ค 30

23.07

(191) กิเลสดองอยู่ในจิต 19 พ.ค 28

36.23

(192) ระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย 6 ส.ค 32

24.30

         
 
           

พระธรรมเทศนา ธรรมปฏิบัติ โดย หลวงปู่จันทา ถาวโร

เวลา / นาที

จ01.พระเจ้าพิมพิสาร (2) 30 ก.ย 36

43.18

จ02.พระเจ้าพิมพิสาร (1) 30 ก.ย 36

46.01

จ03.พระพาหิยะ 20 ส.ค 35-พระจักขุบาล 19 ก.ค 35

60.26

จ04.การปฏิบัติธรรมกับหลวงปู่ขาวฯ

80.22

จ05.ผีและเทวดา

57.40

จ06.การฝึกจิตในป่าเขา

58.13

จ07.อริยทรัพย์ 7 9 ส.ค 33

56.19

จ08.สมถะ-วิปัสสนากรรมฐาน

44.28

จ09.อนันตริยกรรม 5 -พระเณรอกตัญญู

60.28

จ10.มนุษย์ 8 จำพวก

58.15

จ11.ศีล สมาธิ ปัญญา 8 พ.ค 36

60.12

จ12. โทษของกาม- กรรมที่ไม่เจตนา 8 ก.ย 34

58.41

       
 
     

พระธรรมเทศนา โดย หลวงปู่ขาว อนาลโย วัดถ้ำกลองเพล

เวลา / นาที

01.สัตว์ทั้งหลายอยู่ได้เพราะกรรม

44.56

02.หลวงปู่ขาวสนทนาธรรม (2)

60.20

03.หลวงปู่ขาวสนทนาธรรม (1)

57.50

พระธรรมเทศนา โดย หลวงปู่คำบุ ธัมมธโร วัดสันติวนารา จ.อุบลราชธานี

 

04.เดินผิดทาง

55.11

05 .ไม่สนใจในการปฏิบัติ

31.12

06.การปฏิบัติต้องอาศรัยความเพียร

61.27

07.ใจดวงเดียว 26 ต.ค 28

36.24

08.ผลของกรรม

30.33

09.เล่าประวัติ

62.00

10.หลักปฏิบัติภาวนา 28 ก.ย 28

37.31

พระธรรมเทศนา โดย หลวงปู่ฝั้น อาจาโร วัดป่าอุดมสมพร จ.สกลนคร

 

11.ปฏิบัติบูชาภาวนา

49.08

12.ผู้ปฏิบัติพระศาสนา

42.09

พระธรรมเทศนา โดย หลวงปู่ลี ฐิตธัมโม วัดป่าเหวลึก จ.สกลนคร

 

13.วันคืนล่วงๆไปเราทำอะไรอยู่

57.22

14.จิตที่ฝึกดีแล้วนำสุขมาให้13 ก.ย 41

50.10

หลวงปู่คำดี ปภาโส วัดถ้ำผาปู่ จ.เลย

 

15.หลักการภาวนา 18 ก.ย 20

52.44