รายการ CD ธรรมะบรรยาย รวมทุกประเภท
พระธรรมเทศนา ในรูปแบบ CD ของพระครูบาอาจารย์ต่างๆ ที่ทางเว็บได้รับความกรุณาจากผู้ร่วมโครงการ ส่งเข้ามาเก็บไว้เป็นต้นฉบับ มีไว้เพื่อการเผยแผ่เป็นธรรมทาน โดยแต่ละรายการจะแสดงรายละเอียดของข้อมูลในแผ่น ว่าเป็นแผ่นชนิดใด เล่นได้กับเครื่องใดบ้าง และมีจำนวนกี่แผ่น และความเป็นมาของแผ่น ขอให้ทุกท่านกรุณาอ่านรายละเอียดของแผ่นและทำความเข้าใจให้ครบถ้วน เพื่อจะได้เลือกได้ตรงกับความต้องการ เพราะในบางรายการอาจจะมีไฟล์ที่ซ้ำกัน ต่างกันที่ลักษณะในการบันทึก ขอให้ทุกท่านตรวจสอบให้ดีก่อนที่จะเลือกรับไปศึกษา...และถ้ามีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่เว็บมาสเตอร์ครับ
 
 
 

รหัสแผ่น

รายการ

ภายในแผ่น

CD001
ซีดีพระไตรปิฏก รวม 3 ชุด

CD008

ธรรมะและทรรศนะชีวิต อ.วศิน อินทสระ ชุดที่ 1  ( ชุด 4 แผ่น )

CD025

ธรรมเทศนา โดย ท่าน ก.เขาสวนหลวง

CD028

ซีดีพระไตรปิฎก ฉบับเรียนพระไตรปิฎก ( มจร. ) เวอร์ชั่น 2

CD031

ธรรมะและทรรศนะชีวิต อ.วศิน อินทสระ ชุดที่ 2 ( ชุด 4 แผ่น )

CD032

บทเจริญพระพุทธมนต์ ( AUDIO CD )

CD034

ธรรมะและทรรศนะชีวิต อ.วศิน อินทสระ ( แผ่นรวม )

CD047

บรรยายธรรม โดย อ.เสถียร โพธินันทะ ( ชุด 3 แผ่น )

CD048

ซีดีมัลติมีเดีย ชุด รวมแก่นธรรม

CD054

ธรรมเทศนา โดย ท่าน ก.เขาสวนหลวง ( ชุด 3 แผ่น )

CD056

ธรรมนิยาย จากปลายปากกา ธรรมลิขิต ของ อ.วศิน อินทสระฟั

CD057

นิยายธรรม เรื่อง ลีลาวดี จากปลายปากกา ธรรมโฆษ

CD060

รวมบทสวดมนต์ MP3 ชุดที่ 1

CD061

ซีดีธรรมะ…สติภาวนา 2530 โดย อ.โกวิท เอนกชัย

CD074

มัลติมีเดียซีดีรอม " ทศชาติ " จัดทำโดย มหาวิทยาลัยศรีปทุม

CD084

บทเพลงประวัติหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ( โดย เพลิน พรหมแดน )

CD087

ธรรมบรรยาย โดย พ.ญ.อมรา มลิลา ( ชุด 2 แผ่น )

CD091

คติธรรม - ชีวประวัติหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน " หยดน้ำบนใบบัว "

CD094
ธรรมนิยาย เรื่อง พุทธจริยา จากปลายปากกา ธรรมลิขิต อ.วศิน อินทสระ

CD095

ธรรมนิทานมหานิบาตชาดก เรื่อง ทศชาติ

CD096

ลิ้มรสสิ่งที่อยู่ในใจ โดย ปสนฺโน ภิกขุ

CD097

Adhayagriri Buddhist Monastery Vol.1

CD098

Adhayagriri Buddhist Monastery Vol.2

CD099
เสียงอ่านหนังสือ พุทธโอวาทก่อนปรินิพพาน & คิริมานนทสูตร
 
             
ท่านที่ต้องการส่งแผ่นเข้าร่วมโครงการติดต่อได้ที่  webmaster@cdthamma.com