รวมคำสอนของพระสงฆ์ ธรรมพื้นฐานทั่วไป
 
พระธรรมเทศนา ในรูปแบบ CD ของพระครูบาอาจารย์ต่างๆ ที่ทางเว็บได้รับความกรุณาจากผู้ร่วมโครงการ ส่งเข้ามาเก็บไว้เป็นต้นฉบับ มีไว้เพื่อการเผยแผ่เป็นธรรมทาน โดยแต่ละรายการจะแสดงรายละเอียดของข้อมูลในแผ่น ว่าเป็นแผ่นชนิดใด เล่นได้กับเครื่องใดบ้าง และมีจำนวนกี่แผ่น และความเป็นมาของแผ่น ขอให้ทุกท่านกรุณาอ่านรายละเอียดของแผ่นและทำความเข้าใจให้ครบถ้วน เพื่อจะได้เลือกได้ตรงกับความต้องการ เพราะในบางรายการอาจจะมีไฟล์ที่ซ้ำกัน ต่างกันที่ลักษณะในการบันทึก ขอให้ทุกท่านตรวจสอบให้ดีก่อนที่จะเลือกรับไปศึกษา...และถ้ามีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่เว็บมาสเตอร์ครับ
 
 
 

รหัสแผ่น

รายการ

ภายในแผ่น

CD006

พระธรรมเทศนา โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)

CD014

พระพรหมคุณาภรณ์ ชุด ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม ( ชุด 2 แผ่น )

CD036

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) ชุด ฟังธรรมตามกาล 2545

CD037

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) ชุด จาริกบุญ จาริกธรรม

CD038

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) ชุด จากจิตวิทยา สู่จิตภาวนา
CD067
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) เสียงอ่านหนังสือพุทธธรรม
CD076
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) เสียงอ่านหนังสือพุทธธรรม ( 2 แผ่น )

CD079

มงคล 38 ประการ โดย ท่านมหาสมปอง มุทิโต ( ชุด 2 แผ่น )

CD126

มัลติมีเดียซีดผลงานโดยท่านพุทธทาส อินทฺปัญโญ

CD127

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) ชุด ธรรมหลากหลาย 2546

CD200

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) ชุด ธรรมะมองโลก 2547

CD208

พระธรรมเทศนา โดย หลวงตาแพรเยื่อไม้
CD214
ระธรรมเทศนา โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) ปี2532-36
 
             
ท่านที่ต้องการส่งแผ่นเข้าร่วมโครงการติดต่อได้ที่  webmaster@cdthamma.com