รวมคำสอนครูบาอาจารย์สายพระป่า
 
พระธรรมเทศนา ในรูปแบบ CD ของพระครูบาอาจารย์ต่างๆ ที่ทางเว็บได้รับความกรุณาจากผู้ร่วมโครงการ ส่งเข้ามาเก็บไว้เป็นต้นฉบับ มีไว้เพื่อการเผยแผ่เป็นธรรมทาน โดยแต่ละรายการจะแสดงรายละเอียดของข้อมูลในแผ่น ว่าเป็นแผ่นชนิดใด เล่นได้กับเครื่องใดบ้าง และมีจำนวนกี่แผ่น และความเป็นมาของแผ่น ขอให้ทุกท่านกรุณาอ่านรายละเอียดของแผ่นและทำความเข้าใจให้ครบถ้วน เพื่อจะได้เลือกได้ตรงกับความต้องการ เพราะในบางรายการอาจจะมีไฟล์ที่ซ้ำกัน ต่างกันที่ลักษณะในการบันทึก ขอให้ทุกท่านตรวจสอบให้ดีก่อนที่จะเลือกรับไปศึกษา...และถ้ามีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่เว็บมาสเตอร์ครับ
 
 
 

รหัสแผ่น

รายการ

ภายในแผ่น

CD003

พระธรรมเทศนา รวมพระอาจารย์ ชุดที่ 1

CD004

พระธรรมเทศนา โดย หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี แผ่นที่ 1

CD007

พระธรรมเทศนา โดย หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ ( ชุด 3 แผ่น )

CD009

พระธรรมเทศนา หลวงตามหาบัว ธรรมะชุดเตรียมพร้อม ( ชุด 2 แผ่น )

CD011

พระธรรมเทศนา โดย หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

CD012

พระธรรมเทศนา ชุดกำลังใจ โดย พระจุลนายก ( ชุด 4 แผ่น )

CD019

พระธรรมเทศนา โดย หลวงปู่ดูลย์ และ พระอาจารย์สิงห์ทอง

CD020

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ชุดรวมธรรมเทศนา ( ชุด 2 แผ่น )

CD021

พระธรรมเทศนา รวมพระอาจารย์ ชุดที่ 2

CD022

พระธรรมเทศนา โดย พระอาจารย์สิงห์ทอง ธัมมวโร
CD027
หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ( เทศน์อบรมฆราวาส  ปี2544-2545 )
CD029
มัลติมีเดียซีดี หลวงปู่ดูลย์ อตุโล
CD030
พระธรรมเทศนา โดย หลวงปู่หล้า เขมปัตโต ( ชุด 2 แผ่น )
CD042
พระธรรมเทศนา โดย หลวงพ่อพุธ ฐานิโย ( ชุด 2 แผ่น )
CD045
พระธรรมเทศนา โดย หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
CD049
พระธรรมเทศนา โดย หลวงปู่จันทา ถาวโร
CD050
พระธรรมเทศนา โดย หลวงปู่จันทา ถาวโร – หลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม
CD052
พระธรรมเทศนา โดย พระอาจารย์แบน ธนากโร
CD053
พระธรรมเทศนา โดย หลวงปู่ขาน ฐานวโร
CD058
พระธรรมเทศนา โดย หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ( VCD )
CD059
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ ( 5 แผ่น )
CD068
พระธรรมเทศนา โดย พระอาจารย์สิงห์ทอง ธัมมวโร แผ่นที่ 1
CD069
พระธรรมเทศนา โดย หลวงปู่สิม พุทธาจาโร ( ชุด 12 แผ่น )
CD070
หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ( เทศน์อบรมพระ )
CD071
หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ( เทศน์อบรมพระ – ฆราวาส 1 )
 
             
ท่านที่ต้องการส่งแผ่นเข้าร่วมโครงการติดต่อได้ที่  webmaster@cdthamma.com